Ubóstwo wśród osób starszych w województwie małopolskim

licenciate
dc.abstract.enThis is study on the problem of poverty among people over 60 years of age living in the Małopolska region. The focus was primarily on determining to what extent this problem affects the studied group, but also on finding probable causes of this casus. The impact of the COVID-19 pandemic on the wealthiness of seniors in Małopolska was also analyzed. A survey prepared especially for this work was used to verify the hypothesis. The results of the analysis showed that ¼ of the respondents experienced difficult material standing. The reasons for this may be low income, loneliness of the elderly and a small number of households. Women are exposed to poverty, which is caused by the lower welfare they receive than men. It is retirement gap. Both in the survey and in secondary sources it was noticed that because of the pandemic, some seniors experienced a deterioration in their financial situation. The main reason for this is price increases caused by inflation. In the future, the situation of some seniors may deteriorate, because more than half of the respondents did not have any savings. To improve the situation, the state offers various welfares that have been positively assessed by seniors. The analysis shows that this is a big problem in society, which the respondents themselves pointed out.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy został omówiony problem ubóstwa wśród osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Skoncentrowano się przede wszystkim na określeniu, w jakim stopniu ten problem dotyka badaną grupę, ale także na znalezieniu możliwych przyczyn tego zjawiska. Analizie poddano również wpływ pandemii COVID-19 na stan portfeli małopolskich seniorów. Do zweryfikowania słuszności postawionej hipotezy posłużyła ankieta przygotowana specjalnie na potrzeby tej pracy. Wyniki analizy ukazały, iż ¼ badanych doświadcza trudnych warunków materialnych. Powodem tego mogą być: niskie dochody, singularyzacja osób starszych oraz mała ilość współdomowników. Szczególnie na ubóstwo narażone są kobiety, co jest spowodowane otrzymywanymi niższymi świadczeniami w porównaniu do mężczyzn, czyli tzw. luka emerytalna. Zarówno w ankiecie, jak i w źródłach wtórnych zauważono, że w wyniku pandemii u części seniorów nastąpiło pogorszenie sytuacji materialnej. Za główny tego powód uważa się wzrost cen spowodowany inflacją. W przyszłości u części seniorów może dojść do pogorszenia sytuacji, ponieważ ponad połowa ankietowanych nie posiadała oszczędności. W celu poprawy sytuacji państwo oferuje różne świadczenia, które seniorzy ocenili pozytywnie. Z analizy wynika, że jest to duży problem w społeczeństwie, na co sami ankietowani zwrócili uwagę.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorŁapniewska, Zofiapl
dc.contributor.authorBaniak, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerŁapniewska, Zofiapl
dc.contributor.reviewerLubacha, Judytapl
dc.date.accessioned2022-07-14T21:54:48Z
dc.date.available2022-07-14T21:54:48Z
dc.date.submitted2022-07-13pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-157516-278428pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297056
dc.languagepolpl
dc.subject.enfinancial situation – income – poverty– the elderlypl
dc.subject.plbieda – dochody – senior – sytuacja finansowa – ubóstwopl
dc.titleUbóstwo wśród osób starszych w województwie małopolskimpl
dc.title.alternativePoverty among the elderly in Małopolska regionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This is study on the problem of poverty among people over 60 years of age living in the Małopolska region. The focus was primarily on determining to what extent this problem affects the studied group, but also on finding probable causes of this casus. The impact of the COVID-19 pandemic on the wealthiness of seniors in Małopolska was also analyzed. A survey prepared especially for this work was used to verify the hypothesis. The results of the analysis showed that ¼ of the respondents experienced difficult material standing. The reasons for this may be low income, loneliness of the elderly and a small number of households. Women are exposed to poverty, which is caused by the lower welfare they receive than men. It is retirement gap. Both in the survey and in secondary sources it was noticed that because of the pandemic, some seniors experienced a deterioration in their financial situation. The main reason for this is price increases caused by inflation. In the future, the situation of some seniors may deteriorate, because more than half of the respondents did not have any savings. To improve the situation, the state offers various welfares that have been positively assessed by seniors. The analysis shows that this is a big problem in society, which the respondents themselves pointed out.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy został omówiony problem ubóstwa wśród osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Skoncentrowano się przede wszystkim na określeniu, w jakim stopniu ten problem dotyka badaną grupę, ale także na znalezieniu możliwych przyczyn tego zjawiska. Analizie poddano również wpływ pandemii COVID-19 na stan portfeli małopolskich seniorów. Do zweryfikowania słuszności postawionej hipotezy posłużyła ankieta przygotowana specjalnie na potrzeby tej pracy. Wyniki analizy ukazały, iż ¼ badanych doświadcza trudnych warunków materialnych. Powodem tego mogą być: niskie dochody, singularyzacja osób starszych oraz mała ilość współdomowników. Szczególnie na ubóstwo narażone są kobiety, co jest spowodowane otrzymywanymi niższymi świadczeniami w porównaniu do mężczyzn, czyli tzw. luka emerytalna. Zarówno w ankiecie, jak i w źródłach wtórnych zauważono, że w wyniku pandemii u części seniorów nastąpiło pogorszenie sytuacji materialnej. Za główny tego powód uważa się wzrost cen spowodowany inflacją. W przyszłości u części seniorów może dojść do pogorszenia sytuacji, ponieważ ponad połowa ankietowanych nie posiadała oszczędności. W celu poprawy sytuacji państwo oferuje różne świadczenia, które seniorzy ocenili pozytywnie. Z analizy wynika, że jest to duży problem w społeczeństwie, na co sami ankietowani zwrócili uwagę.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Łapniewska, Zofia
dc.contributor.authorpl
Baniak, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Łapniewska, Zofia
dc.contributor.reviewerpl
Lubacha, Judyta
dc.date.accessioned
2022-07-14T21:54:48Z
dc.date.available
2022-07-14T21:54:48Z
dc.date.submittedpl
2022-07-13
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-157516-278428
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297056
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
financial situation – income – poverty– the elderly
dc.subject.plpl
bieda – dochody – senior – sytuacja finansowa – ubóstwo
dc.titlepl
Ubóstwo wśród osób starszych w województwie małopolskim
dc.title.alternativepl
Poverty among the elderly in Małopolska region
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
3
Lodz
2
Dąbrowa Górnicza
1
Michalowice
1
Olsztyn
1

No access

No Thumbnail Available