Techniki oszustw księgowych oraz sposoby ich wykrywania i zapobiegania

licenciate
dc.abstract.enTechniques of accounting fraud and methods of their detection and prevention This paper illustrates the issues related to accounting fraud and the ways to counteract them. The discussed topic is extremely important due to the universality of the phenomenon in question. The company and the bank manipulating the data on the reported financial statements were examined. The research method that was used is the case study, i.e. a qualitative study based on a detailed analysis of the presented case. Additionally, the paper presents research conducted in the form of questionnaires by ACFE, EY, PwC - allowing to assess the scale of frauds in Poland and around the world. The paper also includes answers to the questions of what creative accounting is, which elements a regulated financial statement is made of, how an internal audit functions and how it differs from internal control, and how the COVID-19 pandemic influenced the functioning of enterprises.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca obrazuje problematykę związaną z oszustwami księgowymi oraz sposobami pozwalającymi na przeciwdziałanie im. Poruszona tematyka jest istotna ze względu na jej aktualność oraz powszechność występowania omawianego zjawiska. Badaniu zostały poddane przedsiębiorstwo oraz bank, manipulujące danymi na raportowanych sprawozdaniach finansowych. Metodą badawczą, która została wykorzystana jest studium przypadku, czyli jakościowe badanie oparte na szczegółowej analizie prezentowanego przypadku. Dodatkowo w pracy zaprezentowano badania przeprowadzone w formie ankiet przez ACFE, EY, PwC - pozwalające ocenić skalę oszustw w Polsce i na świecie. W pracy znajdują się również odpowiedzi na pytania czym jest kreatywna księgowość, z jakich elementów składa się poprawnie sporządzone sprawozdanie finansowe, jak funkcjonuje audyt wewnętrzny i czym różni się od kontroli wewnętrznej, oraz jak pandemia COVID - 19 wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstw.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorLubacha, Judytapl
dc.contributor.authorNowak, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerLubacha, Judytapl
dc.contributor.reviewerŁapniewska, Zofiapl
dc.date.accessioned2022-07-14T21:54:05Z
dc.date.available2022-07-14T21:54:05Z
dc.date.submitted2022-07-13pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-157352-279855pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297054
dc.languagepolpl
dc.subject.enaccounting fraud - audit - creative accounting - financial statementspl
dc.subject.plaudyt - kreatywna księgowość - oszustwa księgowe - sprawozdanie finansowepl
dc.titleTechniki oszustw księgowych oraz sposoby ich wykrywania i zapobieganiapl
dc.title.alternativeTechniques of accounting fraud and methods of their detection and preventionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Techniques of accounting fraud and methods of their detection and prevention This paper illustrates the issues related to accounting fraud and the ways to counteract them. The discussed topic is extremely important due to the universality of the phenomenon in question. The company and the bank manipulating the data on the reported financial statements were examined. The research method that was used is the case study, i.e. a qualitative study based on a detailed analysis of the presented case. Additionally, the paper presents research conducted in the form of questionnaires by ACFE, EY, PwC - allowing to assess the scale of frauds in Poland and around the world. The paper also includes answers to the questions of what creative accounting is, which elements a regulated financial statement is made of, how an internal audit functions and how it differs from internal control, and how the COVID-19 pandemic influenced the functioning of enterprises.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca obrazuje problematykę związaną z oszustwami księgowymi oraz sposobami pozwalającymi na przeciwdziałanie im. Poruszona tematyka jest istotna ze względu na jej aktualność oraz powszechność występowania omawianego zjawiska. Badaniu zostały poddane przedsiębiorstwo oraz bank, manipulujące danymi na raportowanych sprawozdaniach finansowych. Metodą badawczą, która została wykorzystana jest studium przypadku, czyli jakościowe badanie oparte na szczegółowej analizie prezentowanego przypadku. Dodatkowo w pracy zaprezentowano badania przeprowadzone w formie ankiet przez ACFE, EY, PwC - pozwalające ocenić skalę oszustw w Polsce i na świecie. W pracy znajdują się również odpowiedzi na pytania czym jest kreatywna księgowość, z jakich elementów składa się poprawnie sporządzone sprawozdanie finansowe, jak funkcjonuje audyt wewnętrzny i czym różni się od kontroli wewnętrznej, oraz jak pandemia COVID - 19 wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Lubacha, Judyta
dc.contributor.authorpl
Nowak, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Lubacha, Judyta
dc.contributor.reviewerpl
Łapniewska, Zofia
dc.date.accessioned
2022-07-14T21:54:05Z
dc.date.available
2022-07-14T21:54:05Z
dc.date.submittedpl
2022-07-13
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-157352-279855
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297054
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
accounting fraud - audit - creative accounting - financial statements
dc.subject.plpl
audyt - kreatywna księgowość - oszustwa księgowe - sprawozdanie finansowe
dc.titlepl
Techniki oszustw księgowych oraz sposoby ich wykrywania i zapobiegania
dc.title.alternativepl
Techniques of accounting fraud and methods of their detection and prevention
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Poznan
7
Bydgoszcz
3
Katowice
2
Gdynia
1
Gliwice
1
Krakow
1
Lodz
1
Shanghai
1
Skierniewice
1

No access

No Thumbnail Available