Stres i wypalenie zawodowe – analiza wśród młodych pracowników

master
dc.abstract.enThe subject of the work was organizational stress and professional burnout. The aim of the work is to present the issues of both these phenomena and to analyze them among various age groups, especially younger employees. Today, young people are very ambitious and talented, but also very demanding employees.The review of the available sources made it possible to broadly present the effects and sources of stress. The effect of long-term stress is occupational burnout, which has also been presented in several perspectives. Working in unfavorable conditions has many negative consequences for both the individual and the organization.The analysis of own research confirmed that young people feel burnout and the problem of stress to a greater extent.pl
dc.abstract.plTematyką pracy był stres organizacyjny i wypalenie zawodowe. Celem pracy jest przedstawienie problematyki obu tych zjawisk oraz analiza wśród różnych przedziałów wiekowych, a w szczególności młodszych pracowników. Obecnie młode osoby są bardzo ambitne i zdolne, ale również są bardzo wymagającymi pracownikami. Przegląd dostępnych źródeł pozwolił szeroko przedstawić skutki i źródła stresu. Efektem długotrwałego stresu jest wypalenie zawodowe, które również zostało przedstawione w kilku ujęciach. Praca w niekorzystnych warunkach wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami zarówno dla jednostki jak i organizacji.Analiza badań własnych potwierdziła, że osoby młode w większym stopniu odczuwają wypalenie zawodowe i problem stresu.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorSewiło, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2022-07-14T21:52:17Z
dc.date.available2022-07-14T21:52:17Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-157143-296532pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297051
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: work stress - burnout - young workers - workpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: stres zawodowy - wypalenie zawodowe – młodzi pracownicy - pracapl
dc.titleStres i wypalenie zawodowe – analiza wśród młodych pracownikówpl
dc.title.alternativeStress in the workplace - an analysis among young workers.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work was organizational stress and professional burnout. The aim of the work is to present the issues of both these phenomena and to analyze them among various age groups, especially younger employees. Today, young people are very ambitious and talented, but also very demanding employees.The review of the available sources made it possible to broadly present the effects and sources of stress. The effect of long-term stress is occupational burnout, which has also been presented in several perspectives. Working in unfavorable conditions has many negative consequences for both the individual and the organization.The analysis of own research confirmed that young people feel burnout and the problem of stress to a greater extent.
dc.abstract.plpl
Tematyką pracy był stres organizacyjny i wypalenie zawodowe. Celem pracy jest przedstawienie problematyki obu tych zjawisk oraz analiza wśród różnych przedziałów wiekowych, a w szczególności młodszych pracowników. Obecnie młode osoby są bardzo ambitne i zdolne, ale również są bardzo wymagającymi pracownikami. Przegląd dostępnych źródeł pozwolił szeroko przedstawić skutki i źródła stresu. Efektem długotrwałego stresu jest wypalenie zawodowe, które również zostało przedstawione w kilku ujęciach. Praca w niekorzystnych warunkach wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami zarówno dla jednostki jak i organizacji.Analiza badań własnych potwierdziła, że osoby młode w większym stopniu odczuwają wypalenie zawodowe i problem stresu.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Sewiło, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2022-07-14T21:52:17Z
dc.date.available
2022-07-14T21:52:17Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-157143-296532
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297051
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: work stress - burnout - young workers - work
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: stres zawodowy - wypalenie zawodowe – młodzi pracownicy - praca
dc.titlepl
Stres i wypalenie zawodowe – analiza wśród młodych pracowników
dc.title.alternativepl
Stress in the workplace - an analysis among young workers.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Krakow
7
Warsaw
5
Lublin
4
Amsterdam
3
Celle
3
Gdynia
3
Wroclaw
2
Częstochowa
1
Gdansk
1
Kielce
1

No access

No Thumbnail Available
Collections