Konsekwencje organizacyjne stresu i wypalenia zawodowego

master
dc.abstract.enThe work is devoted to the phenomena of stress and occupational burnout. Its aim is to present the problem of these phenomena and to analyze their consequences, especially in terms of organization. Long-term stress is one of the main determinants of burnout, the level of work stress around the world is increasing, the risk of burnout and the costs of these phenomena are also growing analogously. The costs of work-related stress and burnout syndrome are borne not only by the individual but by the organization as a whole. A review of the literature made it possible to distinguish the consequences, but also the sources of these phenomena and the methods of interventions and preventive strategies. The thesis also includes studies that have shown a relationship between stress, burnout and employee absenteeism. Absenteeism was selected for the study due to the fact that in the literature it is defined as one of the main factors that generates costs and is associated with occupational stress. The analysis of the results allowed to conclude that stress and occupational burnout have an impact on unintended absences, in particular the intensity of stress, the amount of which also corresponds with the duration of this type of absenteeism.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona została zjawiskom stresu i wypalenia zawodowego. Jej celem jest przybliżenie problemu tych zjawisk i analiza ich konsekwencji szczególnie pod kątem organizacji. Długotrwały stres jest jedną z głównych determinant wypalenia zawodowego, a poziom stresu pracy na całym świecie wzrasta, analogicznie rośnie też ryzyko wypalenia zawodowego oraz koszty tych zjawisk. Koszty płynące ze stresu zawodowego i syndromu wypalenia są ponoszone nie tylko przez jednostkę, ale całą organizację. Przegląd literatury pozwolił wyodrębnić konsekwencje, ale też źródła tych zjawisk i sposoby na interwencje oraz strategie prewencyjne. W pracy zawarte są także badania, które wykazały związek między stresem i wypaleniem zawodowym a absencją pracowniczą. Absencja pracownicza została wybrana do badania ze względu na to, że w literaturze jest określana jako jeden z głównych czynników, który generuje koszty i jest powiązany ze stresem zawodowym. Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że stres i wypalenie zawodowe ma wpływ na absencje niezamierzone, w szczególności natężenie stresu, którego wysokość przekłada się również na długość tego rodzaju absencji.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorFrosztęga, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2022-07-14T21:52:13Z
dc.date.available2022-07-14T21:52:13Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-157142-230530pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297050
dc.languagepolpl
dc.subject.enburnout – consequences of stress – employee absenteeism – occupational stresspl
dc.subject.plabsencja pracownicza – konsekwencje stresu – stres zawodowy – wypalenie zawodowepl
dc.titleKonsekwencje organizacyjne stresu i wypalenia zawodowegopl
dc.title.alternativeOrganizational consequences of stress and burnoutpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is devoted to the phenomena of stress and occupational burnout. Its aim is to present the problem of these phenomena and to analyze their consequences, especially in terms of organization. Long-term stress is one of the main determinants of burnout, the level of work stress around the world is increasing, the risk of burnout and the costs of these phenomena are also growing analogously. The costs of work-related stress and burnout syndrome are borne not only by the individual but by the organization as a whole. A review of the literature made it possible to distinguish the consequences, but also the sources of these phenomena and the methods of interventions and preventive strategies. The thesis also includes studies that have shown a relationship between stress, burnout and employee absenteeism. Absenteeism was selected for the study due to the fact that in the literature it is defined as one of the main factors that generates costs and is associated with occupational stress. The analysis of the results allowed to conclude that stress and occupational burnout have an impact on unintended absences, in particular the intensity of stress, the amount of which also corresponds with the duration of this type of absenteeism.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona została zjawiskom stresu i wypalenia zawodowego. Jej celem jest przybliżenie problemu tych zjawisk i analiza ich konsekwencji szczególnie pod kątem organizacji. Długotrwały stres jest jedną z głównych determinant wypalenia zawodowego, a poziom stresu pracy na całym świecie wzrasta, analogicznie rośnie też ryzyko wypalenia zawodowego oraz koszty tych zjawisk. Koszty płynące ze stresu zawodowego i syndromu wypalenia są ponoszone nie tylko przez jednostkę, ale całą organizację. Przegląd literatury pozwolił wyodrębnić konsekwencje, ale też źródła tych zjawisk i sposoby na interwencje oraz strategie prewencyjne. W pracy zawarte są także badania, które wykazały związek między stresem i wypaleniem zawodowym a absencją pracowniczą. Absencja pracownicza została wybrana do badania ze względu na to, że w literaturze jest określana jako jeden z głównych czynników, który generuje koszty i jest powiązany ze stresem zawodowym. Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że stres i wypalenie zawodowe ma wpływ na absencje niezamierzone, w szczególności natężenie stresu, którego wysokość przekłada się również na długość tego rodzaju absencji.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Frosztęga, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2022-07-14T21:52:13Z
dc.date.available
2022-07-14T21:52:13Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-157142-230530
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297050
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
burnout – consequences of stress – employee absenteeism – occupational stress
dc.subject.plpl
absencja pracownicza – konsekwencje stresu – stres zawodowy – wypalenie zawodowe
dc.titlepl
Konsekwencje organizacyjne stresu i wypalenia zawodowego
dc.title.alternativepl
Organizational consequences of stress and burnout
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
5
Wroclaw
4
Olsztyn
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Ciechanów
1
Gdynia
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available
Collections