Innowacje ekologiczne a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Solaris

licenciate
dc.abstract.enThis paper attempts to analyze the level of sustainable development of Solaris Bus & Coach with particular emphasis on its contribution to the creation and implementation of eco-innovations. The research method was the content analysis based on a comprehensive set of sustainability criteria, which was used to analyze the non- financial and financial data contained in the Solaris sustainability report, as well as to assess the global level of corporate sustainability reporting. The conducted analysis allows to conclude that Solaris is developing in a sustainable and socially responsible way and is characterized by a high level of eco-innovation.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca podejmuje próbę analizy poziomu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa Solaris Bus & Coach sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem jego wkładu w tworzenie i wdrażanie innowacji ekologicznych. Za metodę badawczą przyjęto analizę treści, w oparciu o kompleksowy zestaw kryteriów zrównoważonego rozwoju, którą wykorzystano do przeanalizowania danych niefinansowych oraz finansowych zawartych w raporcie zrównoważonego rozwoju firmy Solaris, a także do oceny globalnego poziomu raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż firma Solaris rozwija się w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny oraz cechuje się wysokim poziomem ekoinnowacyjności.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorWagner, Krystianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerKuźniarska, Anetapl
dc.date.accessioned2022-07-14T21:50:33Z
dc.date.available2022-07-14T21:50:33Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-156942-259204pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297044
dc.languagepolpl
dc.subject.enSolaris – sustainable development – ecological innovations – eco- innovations – corporate social responsibilitypl
dc.subject.plSolaris – zrównoważony rozwój – innowacje ekologiczne – ekoinnowacje – społeczna odpowiedzialność biznesupl
dc.titleInnowacje ekologiczne a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Solarispl
dc.title.alternativeEcological innovations and sustainable development of a company on the example of Solaris Bus & Coachpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper attempts to analyze the level of sustainable development of Solaris Bus & Coach with particular emphasis on its contribution to the creation and implementation of eco-innovations. The research method was the content analysis based on a comprehensive set of sustainability criteria, which was used to analyze the non- financial and financial data contained in the Solaris sustainability report, as well as to assess the global level of corporate sustainability reporting. The conducted analysis allows to conclude that Solaris is developing in a sustainable and socially responsible way and is characterized by a high level of eco-innovation.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca podejmuje próbę analizy poziomu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa Solaris Bus & Coach sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem jego wkładu w tworzenie i wdrażanie innowacji ekologicznych. Za metodę badawczą przyjęto analizę treści, w oparciu o kompleksowy zestaw kryteriów zrównoważonego rozwoju, którą wykorzystano do przeanalizowania danych niefinansowych oraz finansowych zawartych w raporcie zrównoważonego rozwoju firmy Solaris, a także do oceny globalnego poziomu raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż firma Solaris rozwija się w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny oraz cechuje się wysokim poziomem ekoinnowacyjności.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Wagner, Krystian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Kuźniarska, Aneta
dc.date.accessioned
2022-07-14T21:50:33Z
dc.date.available
2022-07-14T21:50:33Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-156942-259204
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297044
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Solaris – sustainable development – ecological innovations – eco- innovations – corporate social responsibility
dc.subject.plpl
Solaris – zrównoważony rozwój – innowacje ekologiczne – ekoinnowacje – społeczna odpowiedzialność biznesu
dc.titlepl
Innowacje ekologiczne a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Solaris
dc.title.alternativepl
Ecological innovations and sustainable development of a company on the example of Solaris Bus & Coach
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Bialystok
3
Poznan
2
Warsaw
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available