Efektywność i wydajność pracownika w modelu pracy zdalnej

licenciate
dc.abstract.enThis thesis was created to understand the concept of remote working and to explore the effectiveness and productivity of employees in this working model. The topic addressed in the paper is relevant because in the COVID-19 epidemic, many employees have transitioned to teleworking and managers have changed their approach to personnel management. The article discusses the resulting opportunities and drawbacks that need to be addressed in workforce management to improve its effectiveness and, in turn, employee effectiveness and productivity.pl
dc.abstract.plTa praca powstała, aby zrozumieć pojęcie pracy zdalnej oraz zbadać efektywność i wydajność pracowniku w tym modelu pracy. Temat poruszony w pracy jest istotny, ponieważ w warunkach epidemii COVID-19 wielu pracowników przeszło na telepracę, a menedżerowie zmienili podejście do zarządzania personelem. W artykule omówiono wynikające możliwości i wady, które należy uwzględnić w zarządzaniu personelem, aby poprawić jego skuteczność, a co za tym idzie – efektywność i wydajność pracowników.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorVasyletskyi, Marianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T21:49:41Z
dc.date.available2022-07-14T21:49:41Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-156862-280147pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297040
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: effectiveness, human resources management, productivity, remote working, teleworkingpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: efektywność, praca zdalna, telepraca, wydajność, zarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.titleEfektywność i wydajność pracownika w modelu pracy zdalnejpl
dc.title.alternativeEffectiveness and productivity of the employee in the remote working modelpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis was created to understand the concept of remote working and to explore the effectiveness and productivity of employees in this working model. The topic addressed in the paper is relevant because in the COVID-19 epidemic, many employees have transitioned to teleworking and managers have changed their approach to personnel management. The article discusses the resulting opportunities and drawbacks that need to be addressed in workforce management to improve its effectiveness and, in turn, employee effectiveness and productivity.
dc.abstract.plpl
Ta praca powstała, aby zrozumieć pojęcie pracy zdalnej oraz zbadać efektywność i wydajność pracowniku w tym modelu pracy. Temat poruszony w pracy jest istotny, ponieważ w warunkach epidemii COVID-19 wielu pracowników przeszło na telepracę, a menedżerowie zmienili podejście do zarządzania personelem. W artykule omówiono wynikające możliwości i wady, które należy uwzględnić w zarządzaniu personelem, aby poprawić jego skuteczność, a co za tym idzie – efektywność i wydajność pracowników.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Vasyletskyi, Marian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.date.accessioned
2022-07-14T21:49:41Z
dc.date.available
2022-07-14T21:49:41Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-156862-280147
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297040
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: effectiveness, human resources management, productivity, remote working, teleworking
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: efektywność, praca zdalna, telepraca, wydajność, zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.titlepl
Efektywność i wydajność pracownika w modelu pracy zdalnej
dc.title.alternativepl
Effectiveness and productivity of the employee in the remote working model
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
6
Gdynia
3
Leba
3
Katowice
2
Radwanice
2
Dobrołęka
1
Gliwice
1
Olsztyn
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available