Akceptacja choroby przez osobę zakażoną wirusem HIV

licenciate
dc.abstract.enSummaryIntroduction: Human immunodeficiency virus - HIV, which can cause acquired immune deficiency syndrome - AIDS. HIV and AIDS is one of the major health problems in the world. Since 1985, when they started testing people for HIV, 26 000 people have been diagnosed. The highest incidence occurs among men. There are three main ways of infection: sexual intercourse, blood and vertical transmission. Every chronic disease is connected with anger, fear, annoyance and limites your functioning. A full acceptance of the disease and the ability to live with its restrictions let the patient properly evaluate their quality of life in the field of physical ability, psychological and social feelings as well as the satisfaction in various aspects of functioning. The higher disease acceptance, the higher the quality of life. Aim: The aim of the thesis was the assessment of the level on which patients with virus HIV accept their disease.Material and methods: The method of the individual case study of a 35 – year old patient who was diagnosed with HIV. The following techniques have been used: interview, basic vital signs, observation and analysis of the patient's medical records. The main research tools that were used: proprietary research questionnaire and AIS scale.Results: On the AIS scale the respondent obtained 18 points, which means that he has a low level of acceptance of the disease, comparable to the level of acceptance of patients with chronic pain. An obstacle to acceptance is the anxiety of infecting other people, which is exacerbated by contact with them. According to the respondent, it is helpful in accepting the disease to deepen the knowledge about it.Conclusions: By enabling the acceptance of HIV infection/AIDS, the functioning of the infected/sick person is better. The higher the acceptance level, the greater the activity of the infected/sick person and the better treatment outcomes.pl
dc.abstract.plStreszczenieWstęp: Ludzki wirus niedoboru odporności może wywołać zespół nabytego upośledzeniaodporności – AIDS. Zakażenie HIV i choroba AIDS są jednymi z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Od czasu wdrożenia badań przesiewowych w 1985 roku, zakażenie stwierdzono u około 26 000 osób w Polsce. Największy odsetek zakażeń notowany jest wśród mężczyzn. Wyróżnia się trzy główne drogi zakażenia: kontakty seksualne, poprzez krew orazzakażenie wertykalne. HIV i AIDS jak każdy stan przewlekły wiążą się z różnymi trudnościami oraz negatywnymi emocjami. Taki stan powoduje ograniczenia i zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu, natomiast akceptacja zakażenia/choroby sprzyja mobilizacji sił osoby, a także umożliwia zapobieganiu obniżenia jakości życia.Cel: Celem pracy była ocena stopnia akceptacji choroby przez osobę zakażoną wirusem HIV.Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę studium indywidualnego przypadku, badaniem objęto 35 – letniego mężczyznę zakażonego wirusem HIV. Wykorzystano następujące techniki: wywiad, pomiary parametrów życiowych, obserwację, skalowanie oraz analizę udostępnionej dokumentacji medycznej. Jako główne narzędzia badawcze użytoautorski kwestionariusz wywiadu oraz arkusz skali AIS.Wyniki: W skali AIS respondent uzyskał 18 punktów, co oznacza, że prezentuje niski poziom akceptacji choroby, porównywalny do poziomu akceptacji chorych z przewlekłym bólem. Przeszkodą w akceptacji jest lęk przed zakażeniem innych osób, który nasila się przy kontakcie z nimi. Według osoby badanej pomocne w zaakceptowaniu choroby jest pogłębianie wiedzy na jej temat. Wnioski: Poprzez umożliwienie akceptacji zakażenia HIV/choroby AIDS wpływa się nalepsze funkcjonowanie osoby zakażonej/chorej. Im wyższy poziom akceptacji, tym większa aktywność zakażonego/chorego oraz lepsze wyniki leczenia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCzyżowicz, Katarzyna - 129130 pl
dc.contributor.authorKasprzycka, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCzyżowicz, Katarzyna - 129130 pl
dc.contributor.reviewerNoppenberg, Mirosława - 174281 pl
dc.date.accessioned2022-07-11T21:40:22Z
dc.date.available2022-07-11T21:40:22Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-155935-274788pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296002
dc.languagepolpl
dc.subject.enHIV virus, AIDS, disease acceptance.pl
dc.subject.plwirus HIV, AIDS, akceptacja choroby.pl
dc.titleAkceptacja choroby przez osobę zakażoną wirusem HIVpl
dc.title.alternativeAcceptance of the disease by an HIV - infected personpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SummaryIntroduction: Human immunodeficiency virus - HIV, which can cause acquired immune deficiency syndrome - AIDS. HIV and AIDS is one of the major health problems in the world. Since 1985, when they started testing people for HIV, 26 000 people have been diagnosed. The highest incidence occurs among men. There are three main ways of infection: sexual intercourse, blood and vertical transmission. Every chronic disease is connected with anger, fear, annoyance and limites your functioning. A full acceptance of the disease and the ability to live with its restrictions let the patient properly evaluate their quality of life in the field of physical ability, psychological and social feelings as well as the satisfaction in various aspects of functioning. The higher disease acceptance, the higher the quality of life. Aim: The aim of the thesis was the assessment of the level on which patients with virus HIV accept their disease.Material and methods: The method of the individual case study of a 35 – year old patient who was diagnosed with HIV. The following techniques have been used: interview, basic vital signs, observation and analysis of the patient's medical records. The main research tools that were used: proprietary research questionnaire and AIS scale.Results: On the AIS scale the respondent obtained 18 points, which means that he has a low level of acceptance of the disease, comparable to the level of acceptance of patients with chronic pain. An obstacle to acceptance is the anxiety of infecting other people, which is exacerbated by contact with them. According to the respondent, it is helpful in accepting the disease to deepen the knowledge about it.Conclusions: By enabling the acceptance of HIV infection/AIDS, the functioning of the infected/sick person is better. The higher the acceptance level, the greater the activity of the infected/sick person and the better treatment outcomes.
dc.abstract.plpl
StreszczenieWstęp: Ludzki wirus niedoboru odporności może wywołać zespół nabytego upośledzeniaodporności – AIDS. Zakażenie HIV i choroba AIDS są jednymi z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Od czasu wdrożenia badań przesiewowych w 1985 roku, zakażenie stwierdzono u około 26 000 osób w Polsce. Największy odsetek zakażeń notowany jest wśród mężczyzn. Wyróżnia się trzy główne drogi zakażenia: kontakty seksualne, poprzez krew orazzakażenie wertykalne. HIV i AIDS jak każdy stan przewlekły wiążą się z różnymi trudnościami oraz negatywnymi emocjami. Taki stan powoduje ograniczenia i zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu, natomiast akceptacja zakażenia/choroby sprzyja mobilizacji sił osoby, a także umożliwia zapobieganiu obniżenia jakości życia.Cel: Celem pracy była ocena stopnia akceptacji choroby przez osobę zakażoną wirusem HIV.Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę studium indywidualnego przypadku, badaniem objęto 35 – letniego mężczyznę zakażonego wirusem HIV. Wykorzystano następujące techniki: wywiad, pomiary parametrów życiowych, obserwację, skalowanie oraz analizę udostępnionej dokumentacji medycznej. Jako główne narzędzia badawcze użytoautorski kwestionariusz wywiadu oraz arkusz skali AIS.Wyniki: W skali AIS respondent uzyskał 18 punktów, co oznacza, że prezentuje niski poziom akceptacji choroby, porównywalny do poziomu akceptacji chorych z przewlekłym bólem. Przeszkodą w akceptacji jest lęk przed zakażeniem innych osób, który nasila się przy kontakcie z nimi. Według osoby badanej pomocne w zaakceptowaniu choroby jest pogłębianie wiedzy na jej temat. Wnioski: Poprzez umożliwienie akceptacji zakażenia HIV/choroby AIDS wpływa się nalepsze funkcjonowanie osoby zakażonej/chorej. Im wyższy poziom akceptacji, tym większa aktywność zakażonego/chorego oraz lepsze wyniki leczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Czyżowicz, Katarzyna - 129130
dc.contributor.authorpl
Kasprzycka, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czyżowicz, Katarzyna - 129130
dc.contributor.reviewerpl
Noppenberg, Mirosława - 174281
dc.date.accessioned
2022-07-11T21:40:22Z
dc.date.available
2022-07-11T21:40:22Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-155935-274788
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296002
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
HIV virus, AIDS, disease acceptance.
dc.subject.plpl
wirus HIV, AIDS, akceptacja choroby.
dc.titlepl
Akceptacja choroby przez osobę zakażoną wirusem HIV
dc.title.alternativepl
Acceptance of the disease by an HIV - infected person
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Boguszów-Gorce
2
Krakow
2
Gdansk
1
Katowice
1
Lodz
1
Olsztyn
1
Poznan
1
Torun
1
Wyry
1

No access

No Thumbnail Available