Opieka nad pacjentem z mechaniczną niedrożnością przewodu pokarmowego w oddziale intensywnej terapii- studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Mechanical obstruction of the gastrointestinal tract (small bowel) is an immediately life-threatening condition and is one of the most common causes of emergency surgery. It can lead to numerous systemic complications, including acute respiratory failure. Acute respiratory failure is characterized by a sudden, potentially reversible course. It requires treatment in the department of anesthesiology and intensive care (ICU) because it is a life-threatening condition.The aim of the study was to present the case report of a patient hospitalized in the ICU due to acute respiratory failure complicating postoperative mechanical gastrointestinal obstruction.Material and methods: The study was performed in an 80-year-old patient undergoing laparotomy for mechanical gastrointestinal obstruction resulting in acute respiratory distress. The individual patient case method was used. The following research techniques were used: observation of the patient, monitoring of vital and ventilatory parameters, analysis of medical records and diagnostic tests. Based on the collected data, nursing diagnoses were formulated, and then the remaining stages of the patient care process were implemented. Results and conclusions: The patient was administered analgosedation, mechanical lung ventilation and complex treatment of coexisting disorders and nursing care. As a result of the applied therapeutic management, gas exchange improved and symptoms of acute respiratory failure decreased. The patient, conscious, in logical verbal contact, with his own breathing supported by passive oxygen therapy, was discharged to the Department of General Surgery.pl
dc.abstract.plWstęp: Mechaniczna niedrożność przewodu pokarmowego (jelita cienkiego) jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu i stanowi jedną z najczęstszych przyczyn operacji w trybie nagłym. Może prowadzić do licznych powikłań ogólnoustrojowych, między innymi do ostrej niewydolności oddechowej. Ostra niewydolność oddechowa charakteryzuje się nagłym, potencjalnie odwracalnym przebiegiem. Wymaga leczenia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT), gdyż jest stanem zagrażającym życiu pacjenta.Celem pracy było przedstawienie opisu przypadku pacjenta hospitalizowanego w OAiIT z powodu ostrej niewydolności oddechowej będącej powikłaniem pooperacyjnej mechanicznej niedrożności przewodu pokarmowego.Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 80 letniego pacjenta po zabiegu laparotomii z powodu mechanicznej niedrożności przewodu pokarmowego, w wyniku której doszło do powikłania w postaci ostrej niewydolności oddechowej. Wykorzystano metodę indywidualnego przypadku pacjenta. Zastosowano następujące techniki badawcze: obserwacja chorego, monitorowanie parametrów życiowych i wentylacyjnych, analiza dokumentacji medycznej i badań diagnostycznych. Na podstawie zebranych danych sformułowano diagnozy pielęgniarskie, a następnie zrealizowano pozostałe etapy proces pielęgnowania pacjenta. Wyniki i wnioski: U pacjenta zastosowano analgosedację, mechaniczną wentylację płuc oraz kompleksowe leczenie współistniejących zaburzeń i opiekę pielęgniarską. W wyniku zastosowanego postępowania terapeutycznego wymiana gazowa uległa poprawie, a objawy ostrej niewydolności oddechowej uległy zmniejszeniu. Pacjent przytomny, w logicznym kontakcie słownym, z oddechem własnym wspieranym tlenoterapią bierną został wypisany na Oddział Chirurgii Ogólnej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPłaszewska-Żywko, Lucyna - 133179 pl
dc.contributor.authorFlorek, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPłaszewska-Żywko, Lucyna - 133179 pl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.date.accessioned2022-07-11T21:39:25Z
dc.date.available2022-07-11T21:39:25Z
dc.date.submitted2022-07-06pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-155910-276052pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295999
dc.languagepolpl
dc.subject.enacute respiratory failure, mechanical bowel obstruction, nursing carepl
dc.subject.plmechaniczna niezdrożność jelit, opieka pielęgniarska, ostra niewydolność oddechowapl
dc.titleOpieka nad pacjentem z mechaniczną niedrożnością przewodu pokarmowego w oddziale intensywnej terapii- studium przypadkupl
dc.title.alternativeCare of a patient with mechanical gastrointestinal obstruction in the intensive care unit - a case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Mechanical obstruction of the gastrointestinal tract (small bowel) is an immediately life-threatening condition and is one of the most common causes of emergency surgery. It can lead to numerous systemic complications, including acute respiratory failure. Acute respiratory failure is characterized by a sudden, potentially reversible course. It requires treatment in the department of anesthesiology and intensive care (ICU) because it is a life-threatening condition.The aim of the study was to present the case report of a patient hospitalized in the ICU due to acute respiratory failure complicating postoperative mechanical gastrointestinal obstruction.Material and methods: The study was performed in an 80-year-old patient undergoing laparotomy for mechanical gastrointestinal obstruction resulting in acute respiratory distress. The individual patient case method was used. The following research techniques were used: observation of the patient, monitoring of vital and ventilatory parameters, analysis of medical records and diagnostic tests. Based on the collected data, nursing diagnoses were formulated, and then the remaining stages of the patient care process were implemented. Results and conclusions: The patient was administered analgosedation, mechanical lung ventilation and complex treatment of coexisting disorders and nursing care. As a result of the applied therapeutic management, gas exchange improved and symptoms of acute respiratory failure decreased. The patient, conscious, in logical verbal contact, with his own breathing supported by passive oxygen therapy, was discharged to the Department of General Surgery.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Mechaniczna niedrożność przewodu pokarmowego (jelita cienkiego) jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu i stanowi jedną z najczęstszych przyczyn operacji w trybie nagłym. Może prowadzić do licznych powikłań ogólnoustrojowych, między innymi do ostrej niewydolności oddechowej. Ostra niewydolność oddechowa charakteryzuje się nagłym, potencjalnie odwracalnym przebiegiem. Wymaga leczenia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT), gdyż jest stanem zagrażającym życiu pacjenta.Celem pracy było przedstawienie opisu przypadku pacjenta hospitalizowanego w OAiIT z powodu ostrej niewydolności oddechowej będącej powikłaniem pooperacyjnej mechanicznej niedrożności przewodu pokarmowego.Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 80 letniego pacjenta po zabiegu laparotomii z powodu mechanicznej niedrożności przewodu pokarmowego, w wyniku której doszło do powikłania w postaci ostrej niewydolności oddechowej. Wykorzystano metodę indywidualnego przypadku pacjenta. Zastosowano następujące techniki badawcze: obserwacja chorego, monitorowanie parametrów życiowych i wentylacyjnych, analiza dokumentacji medycznej i badań diagnostycznych. Na podstawie zebranych danych sformułowano diagnozy pielęgniarskie, a następnie zrealizowano pozostałe etapy proces pielęgnowania pacjenta. Wyniki i wnioski: U pacjenta zastosowano analgosedację, mechaniczną wentylację płuc oraz kompleksowe leczenie współistniejących zaburzeń i opiekę pielęgniarską. W wyniku zastosowanego postępowania terapeutycznego wymiana gazowa uległa poprawie, a objawy ostrej niewydolności oddechowej uległy zmniejszeniu. Pacjent przytomny, w logicznym kontakcie słownym, z oddechem własnym wspieranym tlenoterapią bierną został wypisany na Oddział Chirurgii Ogólnej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Płaszewska-Żywko, Lucyna - 133179
dc.contributor.authorpl
Florek, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Płaszewska-Żywko, Lucyna - 133179
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.date.accessioned
2022-07-11T21:39:25Z
dc.date.available
2022-07-11T21:39:25Z
dc.date.submittedpl
2022-07-06
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-155910-276052
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295999
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
acute respiratory failure, mechanical bowel obstruction, nursing care
dc.subject.plpl
mechaniczna niezdrożność jelit, opieka pielęgniarska, ostra niewydolność oddechowa
dc.titlepl
Opieka nad pacjentem z mechaniczną niedrożnością przewodu pokarmowego w oddziale intensywnej terapii- studium przypadku
dc.title.alternativepl
Care of a patient with mechanical gastrointestinal obstruction in the intensive care unit - a case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
97
Views per month
Views per city
Warsaw
28
Krakow
6
Torun
5
Wroclaw
5
Brenna
4
Bydgoszcz
3
Gdynia
3
Lodz
3
Poznan
3
Andrychów
2

No access

No Thumbnail Available