Nowa Huta – Nowy świat: socrealizm w architekturze, jako próba tworzenia wielkiego stylu

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the thesis is the cultural phenomenon of socialist realism, and more precisely an attempt to create a great creative style, primarily in relation to architecture. Starting with the genesis of the idea, its theoretical foundations, there have been defined the principles and requirements for art creators, especially architects, and next there have been presented and discussed specific examples of architecture in the cities of the USSR and the countries of the Eastern Bloc. In order to more thoroughly answer the question whether, in retrospect, socialist realism can in fact be called valuable, special attention was paid to Nowa Huta, whose characteristic buildings can still be observed in an urban space of Krakow. As a result of the analysis, it has been concluded that the socialist realist architecture of Nowa Huta fulfilled all the functions typical of the socialist realism era, and its utilitarian character is still justified. Additionally, it acquires historical and cultural value.pl
dc.abstract.plProblematykę pracy stanowi zjawisko kulturowe realizmu socjalistycznego, a dokładnie próba stworzenia wielkiego stylu twórczego, przede wszystkim w odniesieniu do architektury. Poczynając od genezy idei, jej podstaw teoretycznych, określono zasady i wymagania stawiane twórcom sztuki, zwłaszcza architektom, a następnie omówiono konkretne przykłady architektury w miastach ZSRR oraz państwach bloku wschodniego. Aby rzetelniej odpowiedzieć na pytanie, czy z perspektywy czasu socrealizm w istocie można nazywać wartościowym, szczególną uwagę poświęcono Nowej Hucie, której charakterystyczną zabudowę do dziś możemy obserwować w przestrzeni miejskiej Krakowa.W wyniku przeprowadzonej analizy wysnuto wniosek, iż socrealistyczna architektura Nowej Huty spełniała wszystkie funkcje charakterystyczne dla epoki socrealizmu, a jej utylitarny charakter i dziś jest uzasadniony. Dodatkowo pozyskuje on wartość historyczną i kulturową.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWawrzyńczak, Aleksander - 132563 pl
dc.contributor.authorBęben, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerWawrzyńczak, Aleksander - 132563 pl
dc.contributor.reviewerSadowski, Jakubpl
dc.date.accessioned2022-07-11T21:34:22Z
dc.date.available2022-07-11T21:34:22Z
dc.date.submitted2022-07-08pl
dc.fieldofstudykultura Rosji i narodów sąsiednichpl
dc.identifier.apddiploma-152407-213201pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295985
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocialism in architecture, vision of an ideal city, great style, history and monuments of Nowa Huta, architecture in the ZSRR and in the countries of the Eastern Bloc.pl
dc.subject.plsocrealizm w architekturze, wizja miasta idealnego, wielki styl, historia i zabytki Nowej Huty, architektura w ZSRR i w państwach bloku wschodniegopl
dc.titleNowa Huta – Nowy świat: socrealizm w architekturze, jako próba tworzenia wielkiego stylupl
dc.title.alternativeNowa Huta – The New World: Socialist Realism in architecture, as an attempt in creating a great stylepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is the cultural phenomenon of socialist realism, and more precisely an attempt to create a great creative style, primarily in relation to architecture. Starting with the genesis of the idea, its theoretical foundations, there have been defined the principles and requirements for art creators, especially architects, and next there have been presented and discussed specific examples of architecture in the cities of the USSR and the countries of the Eastern Bloc. In order to more thoroughly answer the question whether, in retrospect, socialist realism can in fact be called valuable, special attention was paid to Nowa Huta, whose characteristic buildings can still be observed in an urban space of Krakow. As a result of the analysis, it has been concluded that the socialist realist architecture of Nowa Huta fulfilled all the functions typical of the socialist realism era, and its utilitarian character is still justified. Additionally, it acquires historical and cultural value.
dc.abstract.plpl
Problematykę pracy stanowi zjawisko kulturowe realizmu socjalistycznego, a dokładnie próba stworzenia wielkiego stylu twórczego, przede wszystkim w odniesieniu do architektury. Poczynając od genezy idei, jej podstaw teoretycznych, określono zasady i wymagania stawiane twórcom sztuki, zwłaszcza architektom, a następnie omówiono konkretne przykłady architektury w miastach ZSRR oraz państwach bloku wschodniego. Aby rzetelniej odpowiedzieć na pytanie, czy z perspektywy czasu socrealizm w istocie można nazywać wartościowym, szczególną uwagę poświęcono Nowej Hucie, której charakterystyczną zabudowę do dziś możemy obserwować w przestrzeni miejskiej Krakowa.W wyniku przeprowadzonej analizy wysnuto wniosek, iż socrealistyczna architektura Nowej Huty spełniała wszystkie funkcje charakterystyczne dla epoki socrealizmu, a jej utylitarny charakter i dziś jest uzasadniony. Dodatkowo pozyskuje on wartość historyczną i kulturową.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Wawrzyńczak, Aleksander - 132563
dc.contributor.authorpl
Bęben, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Wawrzyńczak, Aleksander - 132563
dc.contributor.reviewerpl
Sadowski, Jakub
dc.date.accessioned
2022-07-11T21:34:22Z
dc.date.available
2022-07-11T21:34:22Z
dc.date.submittedpl
2022-07-08
dc.fieldofstudypl
kultura Rosji i narodów sąsiednich
dc.identifier.apdpl
diploma-152407-213201
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295985
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
socialism in architecture, vision of an ideal city, great style, history and monuments of Nowa Huta, architecture in the ZSRR and in the countries of the Eastern Bloc.
dc.subject.plpl
socrealizm w architekturze, wizja miasta idealnego, wielki styl, historia i zabytki Nowej Huty, architektura w ZSRR i w państwach bloku wschodniego
dc.titlepl
Nowa Huta – Nowy świat: socrealizm w architekturze, jako próba tworzenia wielkiego stylu
dc.title.alternativepl
Nowa Huta – The New World: Socialist Realism in architecture, as an attempt in creating a great style
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
3
Gdansk
1
Tychy
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available