Zróżnicowanie warunków biometeorologicznych w profilu wysokościowym Mount Everestu

master
dc.abstract.enThe aim of the conducted analyzes was to characterize the meteorological and biometeorological conditions prevailing in the altitude profile of Mount Everest in the context of climbers trying to reach the summit. For this purpose, data from five automatic meteorological stations located at an altitude of 3810 to 8430 m above sea level were used. The study used measurements made in the period June 2019 – May 2021. During the meteorological summer, no permits to climb the mountain are issued. Atmospheric pressure, wind speed and direction, air temperature, relative air humidity and precipitation were analyzed. Biometeorological indicators such as: Wind Chilling Index (WCI) and Insulation Preference (Iclp) were also used. On the basis of the obtained results, it was found that the most favorable conditions for climbing are in May and September, that is in the months immediately before and after the summer monsoon. The harshest conditions are recorded from November to April.pl
dc.abstract.plCelem przeprowadzonych analiz była charakterystyka warunków meteorologicznych i biometeorologicznych panujących w profilu wysokościowym Mount Everestu w kontekście wspinaczy próbujących zdobyć szczyt. Wykorzystano do tego dane pochodzące z pięciu automatycznych stacji meteorologicznych rozmieszczonych na wysokości od 3810 do 8430 m n.p.m. W pracy skorzystano z pomiarów wykonywanych w przedziale czasowym czerwiec 2019 – maj 2021. W czasie trwanie meteorologicznego lata nie są wydawane pozwolenia na zdobywanie góry. Analizie poddano ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, temperaturę powietrza, wilgotność względną powietrza oraz opady atmosferyczne. Skorzystano również ze wskaźników biometeorologicznych takich jak: wskaźnik ochładzania wiatrem (WCI) i przewidywalna izolacyjność odzieży (Iclp). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najkorzystniejsze warunki do wspinaczki panują w maju oraz we wrześniu, czyli w miesiącach bezpośrednio przed i po występowaniu monsunu letniego. Najsurowsze warunki odnotowywane są od listopada do kwietnia.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorPiotrowicz, Katarzyna - 102529 pl
dc.contributor.authorChmist, Konradpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerPiotrowicz, Katarzyna - 102529 pl
dc.contributor.reviewerMatuszko, Dorota - 102530 pl
dc.date.accessioned2022-07-05T21:32:05Z
dc.date.available2022-07-05T21:32:05Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudygeografiapl
dc.identifier.apddiploma-146722-243341pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294558
dc.languagepolpl
dc.subject.enbiometeorological conditions, meteorological conditions, Himalayas, Mount Everest, Wind Chill Index (WCI), Insulation Performance (Iclp)pl
dc.subject.plwarunki biometeorologiczne, warunki meteorologiczne, Himalaje, Mount Everest, wskaźnik ochładzania wiatrem (WCI), przewidywana izolacyjność odzieży (Iclp)pl
dc.titleZróżnicowanie warunków biometeorologicznych w profilu wysokościowym Mount Everestupl
dc.title.alternativeThe diversity of biometeorological conditions in the altitude profile of Mount Everestpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the conducted analyzes was to characterize the meteorological and biometeorological conditions prevailing in the altitude profile of Mount Everest in the context of climbers trying to reach the summit. For this purpose, data from five automatic meteorological stations located at an altitude of 3810 to 8430 m above sea level were used. The study used measurements made in the period June 2019 – May 2021. During the meteorological summer, no permits to climb the mountain are issued. Atmospheric pressure, wind speed and direction, air temperature, relative air humidity and precipitation were analyzed. Biometeorological indicators such as: Wind Chilling Index (WCI) and Insulation Preference (Iclp) were also used. On the basis of the obtained results, it was found that the most favorable conditions for climbing are in May and September, that is in the months immediately before and after the summer monsoon. The harshest conditions are recorded from November to April.
dc.abstract.plpl
Celem przeprowadzonych analiz była charakterystyka warunków meteorologicznych i biometeorologicznych panujących w profilu wysokościowym Mount Everestu w kontekście wspinaczy próbujących zdobyć szczyt. Wykorzystano do tego dane pochodzące z pięciu automatycznych stacji meteorologicznych rozmieszczonych na wysokości od 3810 do 8430 m n.p.m. W pracy skorzystano z pomiarów wykonywanych w przedziale czasowym czerwiec 2019 – maj 2021. W czasie trwanie meteorologicznego lata nie są wydawane pozwolenia na zdobywanie góry. Analizie poddano ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, temperaturę powietrza, wilgotność względną powietrza oraz opady atmosferyczne. Skorzystano również ze wskaźników biometeorologicznych takich jak: wskaźnik ochładzania wiatrem (WCI) i przewidywalna izolacyjność odzieży (Iclp). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najkorzystniejsze warunki do wspinaczki panują w maju oraz we wrześniu, czyli w miesiącach bezpośrednio przed i po występowaniu monsunu letniego. Najsurowsze warunki odnotowywane są od listopada do kwietnia.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Piotrowicz, Katarzyna - 102529
dc.contributor.authorpl
Chmist, Konrad
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowicz, Katarzyna - 102529
dc.contributor.reviewerpl
Matuszko, Dorota - 102530
dc.date.accessioned
2022-07-05T21:32:05Z
dc.date.available
2022-07-05T21:32:05Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
geografia
dc.identifier.apdpl
diploma-146722-243341
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294558
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
biometeorological conditions, meteorological conditions, Himalayas, Mount Everest, Wind Chill Index (WCI), Insulation Performance (Iclp)
dc.subject.plpl
warunki biometeorologiczne, warunki meteorologiczne, Himalaje, Mount Everest, wskaźnik ochładzania wiatrem (WCI), przewidywana izolacyjność odzieży (Iclp)
dc.titlepl
Zróżnicowanie warunków biometeorologicznych w profilu wysokościowym Mount Everestu
dc.title.alternativepl
The diversity of biometeorological conditions in the altitude profile of Mount Everest
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections