Obraz koronawirusa w języku. Neologizmy związane z pandemią w języku szwedzkim i polskim

licenciate
dc.abstract.enThe pandemic has changed many aspects of life, including lexical systems. The main purpose of this dissertation was an analysis of pandemic-related changes in Polish and Swedish. The research material consists of words excerpted by experts in both languages under study. The first part introduces the theoretical background of the researched issues. It deals with the ways of enriching language and the concept of the linguistic image of the world. In the second part, the collected research material was presented and analysed, which consisted of lexical units selected by experts researching both languages - they took into account the frequency of the appearance of lexemes in the language. Among the examined units there were neologisms, compounds, linguistic contamination, as well as specialist terms derived from medical terminology. The lexemes were analysed in terms of grammar and semantics, thanks to which it was possible to demonstrate significant differences between the studied languages, including the lack of equivalence between the new units.pl
dc.abstract.plPandemia koronawirusa odcisnęła piętno na wielu aspektach życia, włączając w to systemy językowe. Głównym celem niniejszej pracy była analiza związanych z pandemią innowacji leksykalnych w języku polskim i szwedzkim. Materiał badawczy składał się z leksemów wyselekcjonowanych przez językoznawców. Część pierwsza przybliża tło teoretyczne badanych zagadnień. Traktuje ona o sposobach wzbogacania języka oraz o koncepcie językowego obrazu świata. W drugiej części został zaprezentowany i przeanalizowany zebrany materiał badawczy, na który składały się jednostki leksykalne wyselekcjonowane przez ekspertów badających oba języki – brali oni pod uwagę częstotliwość pojawiania się leksemów w języku. Wśród badanych jednostek znalazły się neologizmy, złożenia, kontaminacje językowe, a także terminy specjalistyczne, zaczerpnięte z terminologii medycznej. Leksemy zostały poddanie analizie pod kątem gramatycznym i semantycznym, dzięki której udało się wykazać znaczące różnice między badanymi językami, w tym brak ekwiwalencji między nowymi jednostkami.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386 pl
dc.contributor.authorLeśniak, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386 pl
dc.contributor.reviewerKowal, Iwona - 129248 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T22:06:07Z
dc.date.available2022-07-04T22:06:07Z
dc.date.submitted2022-06-29pl
dc.fieldofstudyfilologia szwedzkapl
dc.identifier.apddiploma-159745-276217pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294466
dc.languagepolpl
dc.subject.encommunication during the pandemic, coronavirus, pandemic, neologisms, occasionalisms, lexical contamination, compounds, linguistic picture of the worldpl
dc.subject.plkomunikacja w czasach pandemii, koronawirus, pandemia, neologizmy, okazjonalizmy, kontaminacje leksykalne, złożenia, językowy obraz światapl
dc.titleObraz koronawirusa w języku. Neologizmy związane z pandemią w języku szwedzkim i polskimpl
dc.title.alternativeCoronavirus in language. Pandemic neologisms in Swedish and Polishpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The pandemic has changed many aspects of life, including lexical systems. The main purpose of this dissertation was an analysis of pandemic-related changes in Polish and Swedish. The research material consists of words excerpted by experts in both languages under study. The first part introduces the theoretical background of the researched issues. It deals with the ways of enriching language and the concept of the linguistic image of the world. In the second part, the collected research material was presented and analysed, which consisted of lexical units selected by experts researching both languages - they took into account the frequency of the appearance of lexemes in the language. Among the examined units there were neologisms, compounds, linguistic contamination, as well as specialist terms derived from medical terminology. The lexemes were analysed in terms of grammar and semantics, thanks to which it was possible to demonstrate significant differences between the studied languages, including the lack of equivalence between the new units.
dc.abstract.plpl
Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na wielu aspektach życia, włączając w to systemy językowe. Głównym celem niniejszej pracy była analiza związanych z pandemią innowacji leksykalnych w języku polskim i szwedzkim. Materiał badawczy składał się z leksemów wyselekcjonowanych przez językoznawców. Część pierwsza przybliża tło teoretyczne badanych zagadnień. Traktuje ona o sposobach wzbogacania języka oraz o koncepcie językowego obrazu świata. W drugiej części został zaprezentowany i przeanalizowany zebrany materiał badawczy, na który składały się jednostki leksykalne wyselekcjonowane przez ekspertów badających oba języki – brali oni pod uwagę częstotliwość pojawiania się leksemów w języku. Wśród badanych jednostek znalazły się neologizmy, złożenia, kontaminacje językowe, a także terminy specjalistyczne, zaczerpnięte z terminologii medycznej. Leksemy zostały poddanie analizie pod kątem gramatycznym i semantycznym, dzięki której udało się wykazać znaczące różnice między badanymi językami, w tym brak ekwiwalencji między nowymi jednostkami.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386
dc.contributor.authorpl
Leśniak, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386
dc.contributor.reviewerpl
Kowal, Iwona - 129248
dc.date.accessioned
2022-07-04T22:06:07Z
dc.date.available
2022-07-04T22:06:07Z
dc.date.submittedpl
2022-06-29
dc.fieldofstudypl
filologia szwedzka
dc.identifier.apdpl
diploma-159745-276217
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294466
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
communication during the pandemic, coronavirus, pandemic, neologisms, occasionalisms, lexical contamination, compounds, linguistic picture of the world
dc.subject.plpl
komunikacja w czasach pandemii, koronawirus, pandemia, neologizmy, okazjonalizmy, kontaminacje leksykalne, złożenia, językowy obraz świata
dc.titlepl
Obraz koronawirusa w języku. Neologizmy związane z pandemią w języku szwedzkim i polskim
dc.title.alternativepl
Coronavirus in language. Pandemic neologisms in Swedish and Polish
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Krakow
2

No access

No Thumbnail Available