POSTAWY NAUCZYCIELI I UCZNIÓW WOBEC INNOŚCI UCZNIOWSKIEJ

licenciate
dc.abstract.enThis work entitled “Attitudes of teachers and pupils towards student difference” consists of the theoretical and research part as well as outlines of preventive workshops. The first chapter of the theoretical part is devoted to defining the concept of attitude and distinguishing types of attitudes towards the Other. The second chapter, on the basis of the image of society, the Moomin community and the class group, explains the attitude of exclusion, segregation, integration as well as inclusion towards the Other or even the Stranger. It also deals with the issue of special educational needs and individualization. In the research part, the aim of the study is to determine the attitudes of primary school teachers and students in the school environment towards student’s otherness, which is understood as the individuality of each student. The given part of the work also includes final conclusions. The included outlines of preventive workshops are a response to the practical conclusions formulated in the research part and are aimed at improving students' social competences, communication, understanding, naming their own emotions and the emotions of others, as well as consolidating positive attitudes towards the Other (another person).pl
dc.abstract.plNiniejsza praca pt. ,,Postawy nauczycieli i uczniów wobec inności uczniowskiej” składa się z części teoretycznej, badawczej jak również konspektów warsztatów profilaktycznych. Pierwszy rozdział został poświęcony zdefiniowaniu pojęcia postawa oraz wyróżnieniu typów postaw wobec Innego. Rozdział drugi, na podstawie obrazu społeczeństwa, muminkowej wspólnoty i grupy klasowej tłumaczy postawę ekskluzji, segregacji, integracji jak również inkluzji wobec Innego czy nawet Obcego. Porusza także zagadnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz indywidualizacji. W części badawczej, celem badania jest określenie, jakie postawy przejawiają nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej w środowisku szkolnym wobec inności uczniowskiej, przez którą rozumiana jest indywidualność każdego ucznia. Dana część pracy zawiera także wnioski końcowe. Zamieszone konspekty warsztatów profilaktycznych stanowią odpowiedź na sformułowane w części badawczej wnioski praktyczne i mają na celu doskonalenie uczniowskich kompetencji społecznych, komunikacji, rozumienia, nazywania własnych emocji oraz emocji innych jak również utrwalanie pozytywnych postaw wobec Innego (drugiego człowieka).pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Ewapl
dc.contributor.authorŚwięs, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerNowak, Ewapl
dc.contributor.reviewerHuget, Patrycja - 128358 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T22:04:56Z
dc.date.available2022-07-04T22:04:56Z
dc.date.submitted2022-06-30pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-159550-273231pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294459
dc.languagepolpl
dc.subject.enattitude, types of attitudes, otherness, Other, special educational needs, individualisation, educationpl
dc.subject.plpostawa, typy postaw, inność, Inny, specjalne potrzeby edukacyjne, indywidualizacja, edukacjapl
dc.titlePOSTAWY NAUCZYCIELI I UCZNIÓW WOBEC INNOŚCI UCZNIOWSKIEJpl
dc.title.alternativeATTITUDES OF TEACHERS AND PUPILS TOWARDS STUDENT DIFFERENCEpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work entitled “Attitudes of teachers and pupils towards student difference” consists of the theoretical and research part as well as outlines of preventive workshops. The first chapter of the theoretical part is devoted to defining the concept of attitude and distinguishing types of attitudes towards the Other. The second chapter, on the basis of the image of society, the Moomin community and the class group, explains the attitude of exclusion, segregation, integration as well as inclusion towards the Other or even the Stranger. It also deals with the issue of special educational needs and individualization. In the research part, the aim of the study is to determine the attitudes of primary school teachers and students in the school environment towards student’s otherness, which is understood as the individuality of each student. The given part of the work also includes final conclusions. The included outlines of preventive workshops are a response to the practical conclusions formulated in the research part and are aimed at improving students' social competences, communication, understanding, naming their own emotions and the emotions of others, as well as consolidating positive attitudes towards the Other (another person).
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca pt. ,,Postawy nauczycieli i uczniów wobec inności uczniowskiej” składa się z części teoretycznej, badawczej jak również konspektów warsztatów profilaktycznych. Pierwszy rozdział został poświęcony zdefiniowaniu pojęcia postawa oraz wyróżnieniu typów postaw wobec Innego. Rozdział drugi, na podstawie obrazu społeczeństwa, muminkowej wspólnoty i grupy klasowej tłumaczy postawę ekskluzji, segregacji, integracji jak również inkluzji wobec Innego czy nawet Obcego. Porusza także zagadnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz indywidualizacji. W części badawczej, celem badania jest określenie, jakie postawy przejawiają nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej w środowisku szkolnym wobec inności uczniowskiej, przez którą rozumiana jest indywidualność każdego ucznia. Dana część pracy zawiera także wnioski końcowe. Zamieszone konspekty warsztatów profilaktycznych stanowią odpowiedź na sformułowane w części badawczej wnioski praktyczne i mają na celu doskonalenie uczniowskich kompetencji społecznych, komunikacji, rozumienia, nazywania własnych emocji oraz emocji innych jak również utrwalanie pozytywnych postaw wobec Innego (drugiego człowieka).
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.authorpl
Święs, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Huget, Patrycja - 128358
dc.date.accessioned
2022-07-04T22:04:56Z
dc.date.available
2022-07-04T22:04:56Z
dc.date.submittedpl
2022-06-30
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-159550-273231
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294459
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
attitude, types of attitudes, otherness, Other, special educational needs, individualisation, education
dc.subject.plpl
postawa, typy postaw, inność, Inny, specjalne potrzeby edukacyjne, indywidualizacja, edukacja
dc.titlepl
POSTAWY NAUCZYCIELI I UCZNIÓW WOBEC INNOŚCI UCZNIOWSKIEJ
dc.title.alternativepl
ATTITUDES OF TEACHERS AND PUPILS TOWARDS STUDENT DIFFERENCE
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Kielce
1

No access

No Thumbnail Available