Adekwatność prawnokarnej ochrony rodziny w odniesieniu do zjawisk bigamii, cudzołóstwa i kazirodztwa

master
dc.abstract.enThe presented Thesis is an attempt to answer the question about the adequacy of the Criminal Law in relation to the phenomena of bigamy, adultery and incest. The study is an attempt to answer a question about the role of morality and decency in contemporary criminal law regulations and the advisability of keeping the wording of the provisions of Article 201 and 206 of the Polish Penal Code. The study includes analysis of the development of the discussed phenomena, statistics proving practical use of regulations, psychological study of the negative consequences of bigamy, adultery and incest and a proposal of a possible method of reintroducing the penalization of adultery along with its critical assessment.The emphasis in this paper was placed on the protection of the legal good, which is the family due to its role, function and invaluable influence on the life of every human being.pl
dc.abstract.plPrezentowana praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o adekwatność prawnokarnej ochrony rodziny w odniesieniu do zjawisk bigamii, cudzołóstwa i kazirodztwa. Opracowanie nawiązuje do szeregu doktrynalnych i społecznych kontrowersji pojawiających się na płaszczyźnie analizowanych zjawisk. Ponadto porusza kwestie dotyczące roli moralności i obyczajności we współczesnych regulacjach prawnokarnych, zasadności bądź przywrócenia kryminalizacji badanych zachowań oraz celowości pozostawienia brzmienia przepisów art. 201 k.k. i 206 k.k. w niezmienionym kształcie. Jednocześnie jego zadaniem jest zwrócenie uwagi Czytelnika na humanitarny aspekt prawa karnego związany z ludzką krzywdą. Obok rozważań dotyczących doktrynalnego i orzeczniczego rozumienia znamion zachowań stypizowanych w Kodeksie karnym, opracowanie zawiera autorską propozycję sposobu ewentualnego przywrócenia penalizacji cudzołóstwa wraz z poddaniem go krytycznej ocenie. Przedstawiana przeze mnie praca dyplomowa została również wzbogacona o analizy z zakresu historii prawnego kształtowania się omawianych zjawisk, statystyki świadczące o praktycznym wykorzystaniu przepisów oraz studium psychologiczne negatywnych następstw bigamii, cudzołóstwa i kazirodztwa z wyszczególnieniem krzywd powstałych w następstwie ich zaistnienia. Akcent w niniejszym magisterium został położony na ochronę dobra prawnego, jakim jest rodzina, z uwagi na rolę, pełnione przez nią funkcję i nieoceniony wpływ na życie każdego człowieka. Jak bowiem wiadomo, rodzina stanowi podstawową komórkę życia społecznego oraz elementarne środowisko dla rozwoju przedstawicieli gatunku ludzkiego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.authorJabłońska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T22:04:42Z
dc.date.available2022-07-04T22:04:42Z
dc.date.submitted2022-07-01pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-159534-245704pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294457
dc.languagepolpl
dc.subject.enbigamy, adultery, incest, Article 201 Polish Penal Code, Article 206 Polish Penal Code, legal good, penalization, victim, Polish Criminal Law, family, adequacy of the Criminal Law in relation to the protection of the family, functions of the family, consequences of the harm, practical use of regulationspl
dc.subject.plbigamia, cudzołóstwo, kazirodztwo, art. 201 k.k., art. 206 k.k., dobro prawne, penalizacja, pokrzywdzony, prawo karne, rodzina, adekwatność prawnokarnej ochrony rodziny, funkcje rodziny, skutki pokrzywdzenia, statystyczne wykorzystanie przepisówpl
dc.titleAdekwatność prawnokarnej ochrony rodziny w odniesieniu do zjawisk bigamii, cudzołóstwa i kazirodztwapl
dc.title.alternativeAdequacy of the Polish Criminal Law in relation to the phenomena of bigamy, adultery and incestpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The presented Thesis is an attempt to answer the question about the adequacy of the Criminal Law in relation to the phenomena of bigamy, adultery and incest. The study is an attempt to answer a question about the role of morality and decency in contemporary criminal law regulations and the advisability of keeping the wording of the provisions of Article 201 and 206 of the Polish Penal Code. The study includes analysis of the development of the discussed phenomena, statistics proving practical use of regulations, psychological study of the negative consequences of bigamy, adultery and incest and a proposal of a possible method of reintroducing the penalization of adultery along with its critical assessment.The emphasis in this paper was placed on the protection of the legal good, which is the family due to its role, function and invaluable influence on the life of every human being.
dc.abstract.plpl
Prezentowana praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o adekwatność prawnokarnej ochrony rodziny w odniesieniu do zjawisk bigamii, cudzołóstwa i kazirodztwa. Opracowanie nawiązuje do szeregu doktrynalnych i społecznych kontrowersji pojawiających się na płaszczyźnie analizowanych zjawisk. Ponadto porusza kwestie dotyczące roli moralności i obyczajności we współczesnych regulacjach prawnokarnych, zasadności bądź przywrócenia kryminalizacji badanych zachowań oraz celowości pozostawienia brzmienia przepisów art. 201 k.k. i 206 k.k. w niezmienionym kształcie. Jednocześnie jego zadaniem jest zwrócenie uwagi Czytelnika na humanitarny aspekt prawa karnego związany z ludzką krzywdą. Obok rozważań dotyczących doktrynalnego i orzeczniczego rozumienia znamion zachowań stypizowanych w Kodeksie karnym, opracowanie zawiera autorską propozycję sposobu ewentualnego przywrócenia penalizacji cudzołóstwa wraz z poddaniem go krytycznej ocenie. Przedstawiana przeze mnie praca dyplomowa została również wzbogacona o analizy z zakresu historii prawnego kształtowania się omawianych zjawisk, statystyki świadczące o praktycznym wykorzystaniu przepisów oraz studium psychologiczne negatywnych następstw bigamii, cudzołóstwa i kazirodztwa z wyszczególnieniem krzywd powstałych w następstwie ich zaistnienia. Akcent w niniejszym magisterium został położony na ochronę dobra prawnego, jakim jest rodzina, z uwagi na rolę, pełnione przez nią funkcję i nieoceniony wpływ na życie każdego człowieka. Jak bowiem wiadomo, rodzina stanowi podstawową komórkę życia społecznego oraz elementarne środowisko dla rozwoju przedstawicieli gatunku ludzkiego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.authorpl
Jabłońska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.date.accessioned
2022-07-04T22:04:42Z
dc.date.available
2022-07-04T22:04:42Z
dc.date.submittedpl
2022-07-01
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-159534-245704
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294457
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bigamy, adultery, incest, Article 201 Polish Penal Code, Article 206 Polish Penal Code, legal good, penalization, victim, Polish Criminal Law, family, adequacy of the Criminal Law in relation to the protection of the family, functions of the family, consequences of the harm, practical use of regulations
dc.subject.plpl
bigamia, cudzołóstwo, kazirodztwo, art. 201 k.k., art. 206 k.k., dobro prawne, penalizacja, pokrzywdzony, prawo karne, rodzina, adekwatność prawnokarnej ochrony rodziny, funkcje rodziny, skutki pokrzywdzenia, statystyczne wykorzystanie przepisów
dc.titlepl
Adekwatność prawnokarnej ochrony rodziny w odniesieniu do zjawisk bigamii, cudzołóstwa i kazirodztwa
dc.title.alternativepl
Adequacy of the Polish Criminal Law in relation to the phenomena of bigamy, adultery and incest
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Shanghai
1
Warsaw
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections