Udział białka SLPI w procesie różnicowania neutrofili

master
dc.abstract.enThe biological aspects underlying the diseases associated with the dysfunction of granulopoieses, such as neutropenia and myelodysplasia are still not thoroughly investigated. The aim of this study was to analyze the role of the secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI) in granulopoiesis. The research model was female inbred mice of the C57BL6 strain with the SLPI gene knockout.Phenotypic analysis of the bone marrow allowed for the description of the developmental neutrophil populations, such as myeloblasts, promyelocytes, myelocytes, metamyelocytes, and mature neutrophils, and granulopoiesis of mice was compared under the various research systems. The quantitative composition of the distinguished neutrophil precursor populations varied depending on the genotype of the mice, the presence of inflammation, and the age of the mice. Based on the obtained results of the finding it can be assumed that the SLPI protein plays an important role in an emergency as well as in steady-state granulopoiesis both in the bone marrow and in the spleen. Moreover, it can be suggested that the effect of the lack of SLPI protein on granulopoiesis may increase with age. The knowledge gained in this research can contribute to a better diagnosis and treatment of diseases concerned with the disorders of the process of the bone marrow granulocytes differentiation and can be used in future research.pl
dc.abstract.plAspekty biologiczne leżące u podstaw chorób związanych z zaburzoną granulopoezą takie jak m. in. neutropenia, mielodysplazja pozostają nie w pełnej mierze zbadane. Celem poniższej pracy była analiza udziału wydzielniczego inhibitora proteazy leukocytów (SLPI) w granulopoezie. Modelem badawczym był samice myszy wsobnych szczepu C57BL6 z wyłączeniem genu SLPI. Analiza fenotypowa materiału pochodzącego ze szpiku pozwoliła na opisanie poszczególnych populacji rozwojowych neutrofili takich jak: mieloblasty, promielocyty, mielocyty, metamielocyty oraz neutrofile dojrzałe. Skład ilościowy poszczególnych populacji prekursorów neutrofili zmieniał się w zależności od genotypu myszy, obecności stanu zapalnego czy wieku myszy.Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że białko SLPI pełni role zarówno w granulopoezie w warunkach fizjologicznych jak i w przebiegu stanu zapalnego zarówno w szpiku jak i w śledzionie. Ponadto zasugerowano, że znaczenie braku białka SLPI w organizmie na granulopoezę może nasilać się z wiekiem. Wiedza uzyskana podczas tych badań w przyszłości może przyczynić się do lepszej diagnostyki i leczenia chorób związanych z zaburzeniami procesu różnicowania granulocytów w szpiku kostnym.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.contributor.advisorSkrzeczyńska-Moncznik, Joanna - 131914 pl
dc.contributor.authorSinkevich, Ivanpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerSkrzeczyńska-Moncznik, Joanna - 131914 pl
dc.contributor.reviewerKozieł, Joanna - 129350 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T22:04:37Z
dc.date.available2022-07-04T22:04:37Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudybiotechnologia molekularnapl
dc.identifier.apddiploma-159525-224632pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294456
dc.languagepolpl
dc.subject.enNeutrophils, SLPI, progenitors, granulopoiesis, serine proteases, elastase, neutropenia, mouse model, cytofluorometric analysis, bone marrow, spleen, granules, proteolytic enzymes, inhibitors of proteolytic enzymes.pl
dc.subject.plNeutrofile, SLPI, progenitory, granulopoeza, proteazy serynowe, elastaza, neutropenia, model mysi, analiza cytofluorometryczna, szpik kostny, śledziona, ziarnistości, enzymy proteolityczne, inhibitory enzymów proteolitycznych,pl
dc.titleUdział białka SLPI w procesie różnicowania neutrofilipl
dc.title.alternativeThe role of SLPI protein in neutrophil differentiationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The biological aspects underlying the diseases associated with the dysfunction of granulopoieses, such as neutropenia and myelodysplasia are still not thoroughly investigated. The aim of this study was to analyze the role of the secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI) in granulopoiesis. The research model was female inbred mice of the C57BL6 strain with the SLPI gene knockout.Phenotypic analysis of the bone marrow allowed for the description of the developmental neutrophil populations, such as myeloblasts, promyelocytes, myelocytes, metamyelocytes, and mature neutrophils, and granulopoiesis of mice was compared under the various research systems. The quantitative composition of the distinguished neutrophil precursor populations varied depending on the genotype of the mice, the presence of inflammation, and the age of the mice. Based on the obtained results of the finding it can be assumed that the SLPI protein plays an important role in an emergency as well as in steady-state granulopoiesis both in the bone marrow and in the spleen. Moreover, it can be suggested that the effect of the lack of SLPI protein on granulopoiesis may increase with age. The knowledge gained in this research can contribute to a better diagnosis and treatment of diseases concerned with the disorders of the process of the bone marrow granulocytes differentiation and can be used in future research.
dc.abstract.plpl
Aspekty biologiczne leżące u podstaw chorób związanych z zaburzoną granulopoezą takie jak m. in. neutropenia, mielodysplazja pozostają nie w pełnej mierze zbadane. Celem poniższej pracy była analiza udziału wydzielniczego inhibitora proteazy leukocytów (SLPI) w granulopoezie. Modelem badawczym był samice myszy wsobnych szczepu C57BL6 z wyłączeniem genu SLPI. Analiza fenotypowa materiału pochodzącego ze szpiku pozwoliła na opisanie poszczególnych populacji rozwojowych neutrofili takich jak: mieloblasty, promielocyty, mielocyty, metamielocyty oraz neutrofile dojrzałe. Skład ilościowy poszczególnych populacji prekursorów neutrofili zmieniał się w zależności od genotypu myszy, obecności stanu zapalnego czy wieku myszy.Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że białko SLPI pełni role zarówno w granulopoezie w warunkach fizjologicznych jak i w przebiegu stanu zapalnego zarówno w szpiku jak i w śledzionie. Ponadto zasugerowano, że znaczenie braku białka SLPI w organizmie na granulopoezę może nasilać się z wiekiem. Wiedza uzyskana podczas tych badań w przyszłości może przyczynić się do lepszej diagnostyki i leczenia chorób związanych z zaburzeniami procesu różnicowania granulocytów w szpiku kostnym.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.contributor.advisorpl
Skrzeczyńska-Moncznik, Joanna - 131914
dc.contributor.authorpl
Sinkevich, Ivan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Skrzeczyńska-Moncznik, Joanna - 131914
dc.contributor.reviewerpl
Kozieł, Joanna - 129350
dc.date.accessioned
2022-07-04T22:04:37Z
dc.date.available
2022-07-04T22:04:37Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
biotechnologia molekularna
dc.identifier.apdpl
diploma-159525-224632
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294456
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Neutrophils, SLPI, progenitors, granulopoiesis, serine proteases, elastase, neutropenia, mouse model, cytofluorometric analysis, bone marrow, spleen, granules, proteolytic enzymes, inhibitors of proteolytic enzymes.
dc.subject.plpl
Neutrofile, SLPI, progenitory, granulopoeza, proteazy serynowe, elastaza, neutropenia, model mysi, analiza cytofluorometryczna, szpik kostny, śledziona, ziarnistości, enzymy proteolityczne, inhibitory enzymów proteolitycznych,
dc.titlepl
Udział białka SLPI w procesie różnicowania neutrofili
dc.title.alternativepl
The role of SLPI protein in neutrophil differentiation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Krakow
2
Rybnik
1

No access

No Thumbnail Available
Collections