Obraz hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego w decydującym dniu bitwy korsuńskiej (26 V 1648 r.)

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of the work is to present the character of the Great Crown Hetman, Mikołaj Potocki, on the decisive day of the Korsuń Battle on May 26, 1648. The day that turned out to be crucial for later perception of the whole silhouette, so i decided to narrow the topic to this one exact day. The work was written using materials commonly available in the public domain and in the form of source publications, both Polish and Ukrainian. The first chapter presents a sketch of the Mikołaj Potockis biography, focusing mainly on the military aspects of the titular character's military career. The second chapter is about the actions and decisions that hetman did during the battle of Korsuń on May 26, 1648. Due to the specificity of the course of the battle, the fate of a separate segment of the rolling stock, under the direct command of Potocki, was also described. In chapter three, I tried to solve one of the key issues related to the main character's profile, i.e. his alleged alcoholism during the battle itself. The last chapter deals with the wounds and captivity of the Great Crown Hetman. The work ends with an Ending, in which I allowed myself to include a few reflections on the figure of Potocki and a Bibliography.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest ukazanie sylwetki hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego w decydującym dniu bitwy korsuńskiej 26 maja 1648 r. Ów dzień okazał się być kluczowy dla późniejszego postrzegania całokształtu omawianej sylwetki, dla tego też zdecydowałem się na zawężenie tematu właśnie do owego jednego dnia. Praca została napisana przy wykorzystaniu materiałów szeroko dostępnych w domenie publicznej oraz w postaci wydawnictw źródłowych, zarówno polskich, jak i ukraińskich. Pierwszy rozdział przedstawia szkic biografii Mikołaja Potockiego, nakierunkowany głównie na militarne aspekty kariery wojskowej tytułowego bohatera. Rozdział drugi ukazuje czyny i decyzje hetmańskie w trakcie bitwy korsuńskiej 26 maja 1648 r. Z racji specyfiki przebiegu starcia opisane zostały również losy wydzielonego segmentu taboru, będącego pod bezpośrednim dowództwem Potockiego. W rozdziale trzecim starałem się rozstrzygnąć jedno z kluczowych zagadnień, odnoszących się do sylwetki głównego bohatera, czyli jego rzekomego alkoholizmu w trakcie trwania samej bitwy. Ostatni rozdział traktuje o kwestii ran i niewoli hetmana wielkiego koronnego. Pracę wieńczą Zakończenie, w którym pozwoliłem sobie zawrzeć kilka refleksji na temat sylwetki Potockiego, oraz Bibliografia.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKuras, Katarzyna - 185879 pl
dc.contributor.authorPrzyczynek, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBasista, Jakub - 127247 pl
dc.contributor.reviewerKuras, Katarzyna - 185879 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T22:03:46Z
dc.date.available2022-07-04T22:03:46Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-159469-275770pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294448
dc.languagepolpl
dc.subject.enMikołaj Potocki, The Battle of Korsuń, Polish-Lithuanian Commonwealth, Hetman, Cossacks, Chmielnicki Uprising, camp, alcoholism, gout, captivity.pl
dc.subject.plMikołaj Potocki, bitwa pod Korsuniem, Rzeczpospolita Obojga Narodów, hetman, Kozacy, powstanie Chmielnickiego, tabor, alkoholizm, podagra, niewola.pl
dc.titleObraz hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego w decydującym dniu bitwy korsuńskiej (26 V 1648 r.)pl
dc.title.alternativeImage of the Great Crown Hetman Mikołaj Potocki on the decisive day of the Battle of Korsuń (May 26, 1648)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the work is to present the character of the Great Crown Hetman, Mikołaj Potocki, on the decisive day of the Korsuń Battle on May 26, 1648. The day that turned out to be crucial for later perception of the whole silhouette, so i decided to narrow the topic to this one exact day. The work was written using materials commonly available in the public domain and in the form of source publications, both Polish and Ukrainian. The first chapter presents a sketch of the Mikołaj Potockis biography, focusing mainly on the military aspects of the titular character's military career. The second chapter is about the actions and decisions that hetman did during the battle of Korsuń on May 26, 1648. Due to the specificity of the course of the battle, the fate of a separate segment of the rolling stock, under the direct command of Potocki, was also described. In chapter three, I tried to solve one of the key issues related to the main character's profile, i.e. his alleged alcoholism during the battle itself. The last chapter deals with the wounds and captivity of the Great Crown Hetman. The work ends with an Ending, in which I allowed myself to include a few reflections on the figure of Potocki and a Bibliography.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest ukazanie sylwetki hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego w decydującym dniu bitwy korsuńskiej 26 maja 1648 r. Ów dzień okazał się być kluczowy dla późniejszego postrzegania całokształtu omawianej sylwetki, dla tego też zdecydowałem się na zawężenie tematu właśnie do owego jednego dnia. Praca została napisana przy wykorzystaniu materiałów szeroko dostępnych w domenie publicznej oraz w postaci wydawnictw źródłowych, zarówno polskich, jak i ukraińskich. Pierwszy rozdział przedstawia szkic biografii Mikołaja Potockiego, nakierunkowany głównie na militarne aspekty kariery wojskowej tytułowego bohatera. Rozdział drugi ukazuje czyny i decyzje hetmańskie w trakcie bitwy korsuńskiej 26 maja 1648 r. Z racji specyfiki przebiegu starcia opisane zostały również losy wydzielonego segmentu taboru, będącego pod bezpośrednim dowództwem Potockiego. W rozdziale trzecim starałem się rozstrzygnąć jedno z kluczowych zagadnień, odnoszących się do sylwetki głównego bohatera, czyli jego rzekomego alkoholizmu w trakcie trwania samej bitwy. Ostatni rozdział traktuje o kwestii ran i niewoli hetmana wielkiego koronnego. Pracę wieńczą Zakończenie, w którym pozwoliłem sobie zawrzeć kilka refleksji na temat sylwetki Potockiego, oraz Bibliografia.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kuras, Katarzyna - 185879
dc.contributor.authorpl
Przyczynek, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Basista, Jakub - 127247
dc.contributor.reviewerpl
Kuras, Katarzyna - 185879
dc.date.accessioned
2022-07-04T22:03:46Z
dc.date.available
2022-07-04T22:03:46Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-159469-275770
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294448
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Mikołaj Potocki, The Battle of Korsuń, Polish-Lithuanian Commonwealth, Hetman, Cossacks, Chmielnicki Uprising, camp, alcoholism, gout, captivity.
dc.subject.plpl
Mikołaj Potocki, bitwa pod Korsuniem, Rzeczpospolita Obojga Narodów, hetman, Kozacy, powstanie Chmielnickiego, tabor, alkoholizm, podagra, niewola.
dc.titlepl
Obraz hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego w decydującym dniu bitwy korsuńskiej (26 V 1648 r.)
dc.title.alternativepl
Image of the Great Crown Hetman Mikołaj Potocki on the decisive day of the Battle of Korsuń (May 26, 1648)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available