„Przegląd Wojsk Pancernych” – miesięcznik wydawany przez Dowództwo Broni Pancernych Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1938-1939

licenciate
dc.abstract.enThe research problem of this thesis is to present the views of the monthly magazine "Review of Armored Forces" on the issues connected with the use of armoured weapons and the role of tanks and armoured compounds in modern European warfare. The work contains articles published in the pages of the monthly magazine. In the work there were also used publications treating about this subject.pl
dc.abstract.plPraca "Przegląd Wojsk Pancernych - miesięcznik wydawany przez Dowództwo Broni Pancernych Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1938-1939". Problemem badawczym owej pracy jest przedstawienie poglądów miesięcznika "Przegląd Wojsk Pancernych" na zagadnienia związane z wykorzystywaniem broni pancernej oraz roli czołgów i związków pancernych w nowoczesnej europejskiej wojnie. W pracy zawarte są artykuły publikowane na łamach miesięcznika. W pracy zostały również wykorzystane publikacje traktujące o tej tematyce.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZblewski, Zdzisław - 132881 pl
dc.contributor.authorKąkol, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerZblewski, Zdzisław - 132881 pl
dc.contributor.reviewerPolit, Jakub - 131500 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T22:03:31Z
dc.date.available2022-07-04T22:03:31Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-159458-276028pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294446
dc.languagepolpl
dc.subject.eninterwar period, Europe, Poland, USSR, tanks, anti-tank weapons, brigade, regiment, battalion, tankette, anti-aircraft weapons, crew, army, warpl
dc.subject.plokres międzywojenny, Europa, Polska, ZSRR, czołgi, broń przeciwpancerna, brygada, pułk, batalion, tankietka, broń przeciwlotnicza, załoga, wojsko, wojnapl
dc.title„Przegląd Wojsk Pancernych” – miesięcznik wydawany przez Dowództwo Broni Pancernych Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1938-1939pl
dc.title.alternative"Review of Armored Forces" - monthly paper published by Ministrys of Military Affairs Armored Weapons Command in 1938-1939pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The research problem of this thesis is to present the views of the monthly magazine "Review of Armored Forces" on the issues connected with the use of armoured weapons and the role of tanks and armoured compounds in modern European warfare. The work contains articles published in the pages of the monthly magazine. In the work there were also used publications treating about this subject.
dc.abstract.plpl
Praca "Przegląd Wojsk Pancernych - miesięcznik wydawany przez Dowództwo Broni Pancernych Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1938-1939". Problemem badawczym owej pracy jest przedstawienie poglądów miesięcznika "Przegląd Wojsk Pancernych" na zagadnienia związane z wykorzystywaniem broni pancernej oraz roli czołgów i związków pancernych w nowoczesnej europejskiej wojnie. W pracy zawarte są artykuły publikowane na łamach miesięcznika. W pracy zostały również wykorzystane publikacje traktujące o tej tematyce.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Zblewski, Zdzisław - 132881
dc.contributor.authorpl
Kąkol, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Zblewski, Zdzisław - 132881
dc.contributor.reviewerpl
Polit, Jakub - 131500
dc.date.accessioned
2022-07-04T22:03:31Z
dc.date.available
2022-07-04T22:03:31Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-159458-276028
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294446
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
interwar period, Europe, Poland, USSR, tanks, anti-tank weapons, brigade, regiment, battalion, tankette, anti-aircraft weapons, crew, army, war
dc.subject.plpl
okres międzywojenny, Europa, Polska, ZSRR, czołgi, broń przeciwpancerna, brygada, pułk, batalion, tankietka, broń przeciwlotnicza, załoga, wojsko, wojna
dc.titlepl
„Przegląd Wojsk Pancernych” – miesięcznik wydawany przez Dowództwo Broni Pancernych Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1938-1939
dc.title.alternativepl
"Review of Armored Forces" - monthly paper published by Ministrys of Military Affairs Armored Weapons Command in 1938-1939
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Olsztyn
3

No access

No Thumbnail Available