MEXICAN IMMIGRATION TO THE UNITED STATES AND ITS EFFECT ON THE FAMILY DISCOURSE

licenciate
dc.abstract.enThe United States of America is a nation of immigrants, the melting pot, and the home of the American dream. Since colonial times the land has been attractive to immigrants. It has always represented a promise of a better life. The US has gone through periods of large-scale immigration due to various internal conflicts in nations abroad as national borders became more refined and the world began to globalize. The United States started to shape its immigration policies. Migration is a natural consequence of the proximity of the two nations. Mexican immigration in the United States has a rich history, dating back to when Texas was Mexican property. When the US started becoming more industrialized at the end of the 18th century, moving to the US became very attractive. Many Mexicans immigrated to the US due to political persecution or as refugees during the Mexican revolution between 1910 and 1920. Furthermore, the political situation in Mexico and the rise of organized crime in the nation led to many Mexicans seeking asylum in the United States. We may also observe economic migration. The culture within Mexico is vibrant, and the family is essential. In the golden age of Mexican Immigration to the US between 1975 to 2009, when the Mexican population in the US grew by 700%, immigration began to affect the family directly. At this point, immigration laws in the US had become sharper, and it was more difficult to immigrate legally. Frequently only one of the parents would move and send money back to their spouse and children. At the same time, the Mexican economy was floundering, and the country worked with gangs and organized crime which also impacted immigration to the nearest neighbor, the US. All these factors interacted in shaping Mexican Culture in the early 21st century. The general attitude of the United States towards immigration went through a drastic change following the terrorist attacks on September 11th, 2001. President George W. Bush (2001-2009), President Barack Obama (2009-2016), and President Donald Trump (2014-2021) all held strong stances toward Mexican immigration. Each president campaigned expressing a set intention towards immigration policy, and as a result, all impacted the Mexican population in the US and those hoping to immigrate.This work hopes to analyze the connections between the sentiments expressed by the US presidents in the 21st century concerning Mexican immigration to the US through the analysis of the rhetoric and policies surrounding the matter and the impact it had on the Mexican family. Data shall be gathered by deductive analysis of qualitative data, mainly secondary data, and documentary analysis of speeches and policies. The picture will be completed using quantitative data and statistical analysis.pl
dc.abstract.plStany Zjednoczone Ameryki to naród imigrantów, tygiel i dom amerykańskiego snu. Od czasów kolonialnych ziemia ta była atrakcyjna dla imigrantów. Zawsze stanowił obietnicę lepszego życia. Stany Zjednoczone przeszły okresy imigracji na dużą skalę z powodu różnych wewnętrznych konfliktów w krajach za granicą, gdy granice państw stały się bardziej wyrafinowane, a świat zaczął się globalizować. Stany Zjednoczone zaczęły kształtować swoją politykę imigracyjną. Migracja jest naturalną konsekwencją bliskości obu narodów.Meksykańska imigracja w Stanach Zjednoczonych ma bogatą historię, sięgającą czasów, gdy Teksas był własnością Meksyku. Kiedy pod koniec XVIII wieku Stany Zjednoczone zaczęły się bardziej uprzemysłowić, przeprowadzka do USA stała się bardzo atrakcyjna. Wielu Meksykanów wyemigrowało do USA z powodu prześladowań politycznych lub jako uchodźcy podczas rewolucji meksykańskiej w latach 1910-1920. Co więcej, sytuacja polityczna w Meksyku i wzrost przestępczości zorganizowanej w tym kraju sprawiły, że wielu Meksykanów szukało azylu w Stanach Zjednoczonych. Możemy również obserwować migrację zarobkową.Kultura w Meksyku jest żywa, a rodzina jest niezbędna. W złotym wieku meksykańskiej imigracji do USA w latach 1975-2009, kiedy populacja Meksyku w USA wzrosła o 700%, imigracja zaczęła bezpośrednio wpływać na rodzinę. W tym momencie przepisy imigracyjne w USA stały się ostrzejsze i trudniej było legalnie imigrować. Często tylko jedno z rodziców przeprowadzało się i odsyłało pieniądze małżonkowi i dzieciom. W tym samym czasie meksykańska gospodarka upadała, a kraj współpracował z gangami i zorganizowaną przestępczością, co również wpłynęło na imigrację do najbliższego sąsiada, USA. Wszystkie te czynniki współdziałały w kształtowaniu kultury meksykańskiej na początku XXI wieku.Ogólny stosunek Stanów Zjednoczonych do imigracji uległ drastycznej zmianie po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent George W. Bush (2001-2009), prezydent Barack Obama (2009-2016) i prezydent Donald Trump (2014) -2021) wszyscy zajmowali zdecydowane stanowisko wobec meksykańskiej imigracji. Każdy prezydent prowadził kampanię, wyrażając zdecydowany zamiar wobec polityki imigracyjnej, w wyniku czego wszyscy wpłynęli na populację meksykańską w USA i tych, którzy mieli nadzieję na imigrację.Niniejsza praca ma na celu przeanalizowanie powiązań między nastrojami wyrażanymi przez prezydentów USA w XXI wieku w odniesieniu do meksykańskiej imigracji do USA poprzez analizę retoryki i polityki wokół tej sprawy oraz wpływu, jaki wywarła ona na meksykańską rodzinę. Dane będą gromadzone poprzez analizę dedukcyjną danych jakościowych, głównie danych wtórnych, oraz analizę dokumentacji wystąpień i polityk. Obraz zostanie uzupełniony danymi ilościowymi i analizą statystyczną.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZachara-Szymańska, Małgorzata - 173769 pl
dc.contributor.authorKisiel, Izabellapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerZachara-Szymańska, Małgorzata - 173769 pl
dc.contributor.reviewerBartnik, Anna - 160611 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T22:02:51Z
dc.date.available2022-07-04T22:02:51Z
dc.date.submitted2022-06-30pl
dc.fieldofstudyInternational Relations and Area Studiespl
dc.identifier.apddiploma-159397-256272pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294442
dc.languageengpl
dc.subject.enMexican immigration; US Immigration Policy; Obama Administration; Trump Administration; Bish Administration; immigration policies; anti-immigrant attitudes; DACA; TPS; S-COMM, IRCA; Deportation; Detention centers; Worker Programs; Dreamerspl
dc.subject.plimigracja meksykańska; Polityka imigracyjna USA; administracja Obamy; Administracja Trumpa; Administracja Biszów; polityka imigracyjna; postawy antyimigranckie; DACA; TPS; S-COMM, IRCA; Deportacja; Ośrodki detencyjne; Programy pracownicze; Marzycielepl
dc.titleMEXICAN IMMIGRATION TO THE UNITED STATES AND ITS EFFECT ON THE FAMILY DISCOURSEpl
dc.title.alternativeIMIGRACJA OSÓB Z MEKSYKU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH I JEJ WPŁYW NA DYSKURS RODZINNYpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The United States of America is a nation of immigrants, the melting pot, and the home of the American dream. Since colonial times the land has been attractive to immigrants. It has always represented a promise of a better life. The US has gone through periods of large-scale immigration due to various internal conflicts in nations abroad as national borders became more refined and the world began to globalize. The United States started to shape its immigration policies. Migration is a natural consequence of the proximity of the two nations. Mexican immigration in the United States has a rich history, dating back to when Texas was Mexican property. When the US started becoming more industrialized at the end of the 18th century, moving to the US became very attractive. Many Mexicans immigrated to the US due to political persecution or as refugees during the Mexican revolution between 1910 and 1920. Furthermore, the political situation in Mexico and the rise of organized crime in the nation led to many Mexicans seeking asylum in the United States. We may also observe economic migration. The culture within Mexico is vibrant, and the family is essential. In the golden age of Mexican Immigration to the US between 1975 to 2009, when the Mexican population in the US grew by 700%, immigration began to affect the family directly. At this point, immigration laws in the US had become sharper, and it was more difficult to immigrate legally. Frequently only one of the parents would move and send money back to their spouse and children. At the same time, the Mexican economy was floundering, and the country worked with gangs and organized crime which also impacted immigration to the nearest neighbor, the US. All these factors interacted in shaping Mexican Culture in the early 21st century. The general attitude of the United States towards immigration went through a drastic change following the terrorist attacks on September 11th, 2001. President George W. Bush (2001-2009), President Barack Obama (2009-2016), and President Donald Trump (2014-2021) all held strong stances toward Mexican immigration. Each president campaigned expressing a set intention towards immigration policy, and as a result, all impacted the Mexican population in the US and those hoping to immigrate.This work hopes to analyze the connections between the sentiments expressed by the US presidents in the 21st century concerning Mexican immigration to the US through the analysis of the rhetoric and policies surrounding the matter and the impact it had on the Mexican family. Data shall be gathered by deductive analysis of qualitative data, mainly secondary data, and documentary analysis of speeches and policies. The picture will be completed using quantitative data and statistical analysis.
dc.abstract.plpl
Stany Zjednoczone Ameryki to naród imigrantów, tygiel i dom amerykańskiego snu. Od czasów kolonialnych ziemia ta była atrakcyjna dla imigrantów. Zawsze stanowił obietnicę lepszego życia. Stany Zjednoczone przeszły okresy imigracji na dużą skalę z powodu różnych wewnętrznych konfliktów w krajach za granicą, gdy granice państw stały się bardziej wyrafinowane, a świat zaczął się globalizować. Stany Zjednoczone zaczęły kształtować swoją politykę imigracyjną. Migracja jest naturalną konsekwencją bliskości obu narodów.Meksykańska imigracja w Stanach Zjednoczonych ma bogatą historię, sięgającą czasów, gdy Teksas był własnością Meksyku. Kiedy pod koniec XVIII wieku Stany Zjednoczone zaczęły się bardziej uprzemysłowić, przeprowadzka do USA stała się bardzo atrakcyjna. Wielu Meksykanów wyemigrowało do USA z powodu prześladowań politycznych lub jako uchodźcy podczas rewolucji meksykańskiej w latach 1910-1920. Co więcej, sytuacja polityczna w Meksyku i wzrost przestępczości zorganizowanej w tym kraju sprawiły, że wielu Meksykanów szukało azylu w Stanach Zjednoczonych. Możemy również obserwować migrację zarobkową.Kultura w Meksyku jest żywa, a rodzina jest niezbędna. W złotym wieku meksykańskiej imigracji do USA w latach 1975-2009, kiedy populacja Meksyku w USA wzrosła o 700%, imigracja zaczęła bezpośrednio wpływać na rodzinę. W tym momencie przepisy imigracyjne w USA stały się ostrzejsze i trudniej było legalnie imigrować. Często tylko jedno z rodziców przeprowadzało się i odsyłało pieniądze małżonkowi i dzieciom. W tym samym czasie meksykańska gospodarka upadała, a kraj współpracował z gangami i zorganizowaną przestępczością, co również wpłynęło na imigrację do najbliższego sąsiada, USA. Wszystkie te czynniki współdziałały w kształtowaniu kultury meksykańskiej na początku XXI wieku.Ogólny stosunek Stanów Zjednoczonych do imigracji uległ drastycznej zmianie po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent George W. Bush (2001-2009), prezydent Barack Obama (2009-2016) i prezydent Donald Trump (2014) -2021) wszyscy zajmowali zdecydowane stanowisko wobec meksykańskiej imigracji. Każdy prezydent prowadził kampanię, wyrażając zdecydowany zamiar wobec polityki imigracyjnej, w wyniku czego wszyscy wpłynęli na populację meksykańską w USA i tych, którzy mieli nadzieję na imigrację.Niniejsza praca ma na celu przeanalizowanie powiązań między nastrojami wyrażanymi przez prezydentów USA w XXI wieku w odniesieniu do meksykańskiej imigracji do USA poprzez analizę retoryki i polityki wokół tej sprawy oraz wpływu, jaki wywarła ona na meksykańską rodzinę. Dane będą gromadzone poprzez analizę dedukcyjną danych jakościowych, głównie danych wtórnych, oraz analizę dokumentacji wystąpień i polityk. Obraz zostanie uzupełniony danymi ilościowymi i analizą statystyczną.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zachara-Szymańska, Małgorzata - 173769
dc.contributor.authorpl
Kisiel, Izabella
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Zachara-Szymańska, Małgorzata - 173769
dc.contributor.reviewerpl
Bartnik, Anna - 160611
dc.date.accessioned
2022-07-04T22:02:51Z
dc.date.available
2022-07-04T22:02:51Z
dc.date.submittedpl
2022-06-30
dc.fieldofstudypl
International Relations and Area Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-159397-256272
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294442
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Mexican immigration; US Immigration Policy; Obama Administration; Trump Administration; Bish Administration; immigration policies; anti-immigrant attitudes; DACA; TPS; S-COMM, IRCA; Deportation; Detention centers; Worker Programs; Dreamers
dc.subject.plpl
imigracja meksykańska; Polityka imigracyjna USA; administracja Obamy; Administracja Trumpa; Administracja Biszów; polityka imigracyjna; postawy antyimigranckie; DACA; TPS; S-COMM, IRCA; Deportacja; Ośrodki detencyjne; Programy pracownicze; Marzyciele
dc.titlepl
MEXICAN IMMIGRATION TO THE UNITED STATES AND ITS EFFECT ON THE FAMILY DISCOURSE
dc.title.alternativepl
IMIGRACJA OSÓB Z MEKSYKU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH I JEJ WPŁYW NA DYSKURS RODZINNY
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Hohen Neuendorf
2
Warsaw
2
Fargo
1
Karlsruhe
1

No access

No Thumbnail Available