Gmina Czarny Dunajec w świetle współczesnej heraldyki samorządowej. Herby sołectw – geneza, blazonowanie, krytyka

licenciate
dc.abstract.enThe following work concerns crucial aspect of auxiliary sciences of history which is the contemporary self-governmental heraldry. It is still unexplored field of research but constantly developing. The author focused on analysis uncustomary situation which is having by the smallest administrative units in Poland their own coats of arms. The first chapter describes the state of self-governmental heraldry research and its prospects, the second one was aimed at delineating the history of the area which is covered by Czarny Dunajec commune nowadays. The main third chapter is an analysis of each rural coat of arms. This part is focused on blazoning of the coats of arms, it explains the genesis of each one mark and describes the drawbacks of coats of arms from heraldic and historical point of view.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy ważnego aspektu nauk pomocniczych historii – współczesnej heraldyki samorządowej. Pozostaje ona ciągle niezbadaną domeną, a jednocześnie jest żywą dyscypliną. Autor skupił się na analizie pewnego fenomenu, jakim jest posiadanie przez sołectwa gminy Czarny Dunajec własnych herbów. W pierwszym rozdziale omówiono stan i perspektywy badań teraźniejszej heraldyki terytorialnej, w drugim przybliżono dzieje obszaru, który zajmuje współcześnie gmina Czarny Dunajec. Zasadniczy, trzeci rozdział, jest analizą każdego herbu sołectwa. Ta część skupia się na blazonowaniu herbów, wyjaśnieniu genezy każdego znaku, omawia wady herbów od strony historycznej i heraldycznej.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMarzec, Andrzej - 162126 pl
dc.contributor.authorMichniak, Dominikpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerMarzec, Andrzej - 162126 pl
dc.contributor.reviewerStarzyński, Marcin - 144654 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T22:01:48Z
dc.date.available2022-07-04T22:01:48Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-159310-275195pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294433
dc.languagepolpl
dc.subject.encoat of arms, contemporary self-governmental heraldry, the smallest administrative unit of Poland, heraldry, Czarny Dunajec communepl
dc.subject.plherb, współczesna heraldyka samorządowa, sołectwo, heraldyka, gmina Czarny Dunajecpl
dc.titleGmina Czarny Dunajec w świetle współczesnej heraldyki samorządowej. Herby sołectw – geneza, blazonowanie, krytykapl
dc.title.alternativeContemporary self-governmental heraldry of Czarny Dunajec commune. Rural coats of arms – genesis, blazoning, criticismpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work concerns crucial aspect of auxiliary sciences of history which is the contemporary self-governmental heraldry. It is still unexplored field of research but constantly developing. The author focused on analysis uncustomary situation which is having by the smallest administrative units in Poland their own coats of arms. The first chapter describes the state of self-governmental heraldry research and its prospects, the second one was aimed at delineating the history of the area which is covered by Czarny Dunajec commune nowadays. The main third chapter is an analysis of each rural coat of arms. This part is focused on blazoning of the coats of arms, it explains the genesis of each one mark and describes the drawbacks of coats of arms from heraldic and historical point of view.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy ważnego aspektu nauk pomocniczych historii – współczesnej heraldyki samorządowej. Pozostaje ona ciągle niezbadaną domeną, a jednocześnie jest żywą dyscypliną. Autor skupił się na analizie pewnego fenomenu, jakim jest posiadanie przez sołectwa gminy Czarny Dunajec własnych herbów. W pierwszym rozdziale omówiono stan i perspektywy badań teraźniejszej heraldyki terytorialnej, w drugim przybliżono dzieje obszaru, który zajmuje współcześnie gmina Czarny Dunajec. Zasadniczy, trzeci rozdział, jest analizą każdego herbu sołectwa. Ta część skupia się na blazonowaniu herbów, wyjaśnieniu genezy każdego znaku, omawia wady herbów od strony historycznej i heraldycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Marzec, Andrzej - 162126
dc.contributor.authorpl
Michniak, Dominik
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Andrzej - 162126
dc.contributor.reviewerpl
Starzyński, Marcin - 144654
dc.date.accessioned
2022-07-04T22:01:48Z
dc.date.available
2022-07-04T22:01:48Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-159310-275195
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294433
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
coat of arms, contemporary self-governmental heraldry, the smallest administrative unit of Poland, heraldry, Czarny Dunajec commune
dc.subject.plpl
herb, współczesna heraldyka samorządowa, sołectwo, heraldyka, gmina Czarny Dunajec
dc.titlepl
Gmina Czarny Dunajec w świetle współczesnej heraldyki samorządowej. Herby sołectw – geneza, blazonowanie, krytyka
dc.title.alternativepl
Contemporary self-governmental heraldry of Czarny Dunajec commune. Rural coats of arms – genesis, blazoning, criticism
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available