Zastosowanie diety low FODMAP w chorobach układu pokarmowego

licenciate
dc.abstract.enIn recent years, the interest in using the low FODMAP diet in patients suffering from diseases of the digestive system has increased significantly. It involves limitation of the consumption of naturally occurring fermentable short-chain carbohydrates in foods that can contribute to abdominal pain, flatulence, diarrhea and other gastrointestinal symptoms. It is a complex, three-step protocol for identifying the triggers for a patient's symptoms. The diet is associated with elimination of a great number of foods, therefore, it is recommended to consult a dietitian in order to minimize the potential negative effects of its use. The most studied application of the low FODMAP diet is in alleviating symptoms of irritable bowel syndrome. There is also scientific evidence of its effectiveness in patients with inflammatory bowel diseases whose symptoms are persistent in remission. More research is needed on the use of the low FODMAP diet in patients with celiac disease and non-celiac gluten sensitivity.pl
dc.abstract.plW ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło zainteresowanie wykorzystywaniem diety low FODMAP u pacjentów cierpiących na choroby układu pokarmowego. Polega ona na ograniczeniu spożycia naturalnie występujących w żywności fermentujących krótkołańcuchowych węglowodanów, które mogą przyczyniać się do występowania bólu brzucha, wzdęć, biegunek i innych objawów ze strony układu pokarmowego. Jest to złożony, trzy etapowy protokół, umożliwiający identyfikację czynników wywołujących objawy u pacjenta. Dieta jest związana z eliminacją znacznej ilości pokarmów, dlatego zaleca się konsultację z dietetykiem w celu zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków jej stosowania. Najlepiej przebadanym zastosowaniem diety low FODMAP jest łagodzenie dolegliwości w zespole jelita nadwrażliwego. Istnieją również dowody naukowe na skuteczność jej zastosowania u chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit, u których objawy nie ustępują w okresie remisji. Potrzeba większej ilości badań dotyczących stosowania diety low FODMAP u chorych na celiakię oraz nieceliakalną nadwrażliwość na gluten.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZwolińska-Wcisło, Małgorzata - 133936 pl
dc.contributor.authorMakuszewska, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerZwolińska-Wcisło, Małgorzata - 133936 pl
dc.contributor.reviewerFurgała, Agata - 129402 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T22:01:25Z
dc.date.available2022-07-04T22:01:25Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudydietetykapl
dc.identifier.apddiploma-159286-274155pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294430
dc.languagepolpl
dc.subject.enlow FODMAP diet, irritable bowels syndrome; nourishment, functional bowel disorderspl
dc.subject.pldieta low FODMAP; zespół jelita nadwrażliwego; żywienie; czynnościowe choroby jelitpl
dc.titleZastosowanie diety low FODMAP w chorobach układu pokarmowegopl
dc.title.alternativeThe use of the low FODMAP diet in diseases of the digestive systempl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In recent years, the interest in using the low FODMAP diet in patients suffering from diseases of the digestive system has increased significantly. It involves limitation of the consumption of naturally occurring fermentable short-chain carbohydrates in foods that can contribute to abdominal pain, flatulence, diarrhea and other gastrointestinal symptoms. It is a complex, three-step protocol for identifying the triggers for a patient's symptoms. The diet is associated with elimination of a great number of foods, therefore, it is recommended to consult a dietitian in order to minimize the potential negative effects of its use. The most studied application of the low FODMAP diet is in alleviating symptoms of irritable bowel syndrome. There is also scientific evidence of its effectiveness in patients with inflammatory bowel diseases whose symptoms are persistent in remission. More research is needed on the use of the low FODMAP diet in patients with celiac disease and non-celiac gluten sensitivity.
dc.abstract.plpl
W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło zainteresowanie wykorzystywaniem diety low FODMAP u pacjentów cierpiących na choroby układu pokarmowego. Polega ona na ograniczeniu spożycia naturalnie występujących w żywności fermentujących krótkołańcuchowych węglowodanów, które mogą przyczyniać się do występowania bólu brzucha, wzdęć, biegunek i innych objawów ze strony układu pokarmowego. Jest to złożony, trzy etapowy protokół, umożliwiający identyfikację czynników wywołujących objawy u pacjenta. Dieta jest związana z eliminacją znacznej ilości pokarmów, dlatego zaleca się konsultację z dietetykiem w celu zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków jej stosowania. Najlepiej przebadanym zastosowaniem diety low FODMAP jest łagodzenie dolegliwości w zespole jelita nadwrażliwego. Istnieją również dowody naukowe na skuteczność jej zastosowania u chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit, u których objawy nie ustępują w okresie remisji. Potrzeba większej ilości badań dotyczących stosowania diety low FODMAP u chorych na celiakię oraz nieceliakalną nadwrażliwość na gluten.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zwolińska-Wcisło, Małgorzata - 133936
dc.contributor.authorpl
Makuszewska, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Zwolińska-Wcisło, Małgorzata - 133936
dc.contributor.reviewerpl
Furgała, Agata - 129402
dc.date.accessioned
2022-07-04T22:01:25Z
dc.date.available
2022-07-04T22:01:25Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
dietetyka
dc.identifier.apdpl
diploma-159286-274155
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294430
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
low FODMAP diet, irritable bowels syndrome; nourishment, functional bowel disorders
dc.subject.plpl
dieta low FODMAP; zespół jelita nadwrażliwego; żywienie; czynnościowe choroby jelit
dc.titlepl
Zastosowanie diety low FODMAP w chorobach układu pokarmowego
dc.title.alternativepl
The use of the low FODMAP diet in diseases of the digestive system
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
55
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Gdansk
10
Krakow
6
Poznan
4
Rzeszów
4
Lublin
3
Wroclaw
2
Bratkowice
1
Brodnica
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available