Nowe technologie jako wyzwanie dla edukacji polonistycznej

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this study is to draw attention to the direction of changes taking place in polish language education, in which tools from new technologies play an increasingly important role. The first part presents the stages of transformation and the characteristics of the information age. Next chapter has a research character and shows the influence of remote teaching on the attitudes of Polish language teachers in elementary school. The respondents' answers allow us to see the way and frequency of using modern tools during lessons. The third chapter shows the challenges and educational perspectives of the twenty-first century, including the impact of technology on linguistic correctness and reading. The work ends with a presentation of practical ways to use modern tools as teaching aids in grades IV, VI and VIII.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na kierunek zmian zachodzących w edukacji polonistycznej, w której coraz większą rolę odgrywają narzędzia z zakresu nowych technologii. Część pierwsza przedstawia fazy jej przemian i charakterystykę epoki informacyjnej. W kolejnym rozdziale, mającym charakter badawczy, ukazany zostaje wpływ nauczania zdalnego na postawy nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej. Odpowiedzi respondentów pozwalają na dostrzeżenie sposobu oraz częstotliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi na lekcjach. Rozdział trzeci ukazuje wyzwania i perspektywy edukacyjne XXI wieku, m.in. wpływ technologii na poprawność językową oraz czytelnictwo. Praca kończy się prezentacją praktycznych sposobów wykorzystania nowoczesnych narzędzi jako pomocy dydaktycznych w klasie IV, VI oraz VIII.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Ewapl
dc.contributor.authorDańko, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerNowak, Ewapl
dc.contributor.reviewerWawer, Karolinapl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:58:40Z
dc.date.available2022-07-04T21:58:40Z
dc.date.submitted2022-06-30pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-158931-273862pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294416
dc.languagepolpl
dc.subject.ennew technologies, distance learning, modern education, digital agepl
dc.subject.plnowe technologie, nauczanie zdalne, nowoczesność w nauczaniu, edukacja medialna, era cyfrowapl
dc.titleNowe technologie jako wyzwanie dla edukacji polonistycznejpl
dc.title.alternativeNew technologies as a dare for polish language educationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to draw attention to the direction of changes taking place in polish language education, in which tools from new technologies play an increasingly important role. The first part presents the stages of transformation and the characteristics of the information age. Next chapter has a research character and shows the influence of remote teaching on the attitudes of Polish language teachers in elementary school. The respondents' answers allow us to see the way and frequency of using modern tools during lessons. The third chapter shows the challenges and educational perspectives of the twenty-first century, including the impact of technology on linguistic correctness and reading. The work ends with a presentation of practical ways to use modern tools as teaching aids in grades IV, VI and VIII.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na kierunek zmian zachodzących w edukacji polonistycznej, w której coraz większą rolę odgrywają narzędzia z zakresu nowych technologii. Część pierwsza przedstawia fazy jej przemian i charakterystykę epoki informacyjnej. W kolejnym rozdziale, mającym charakter badawczy, ukazany zostaje wpływ nauczania zdalnego na postawy nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej. Odpowiedzi respondentów pozwalają na dostrzeżenie sposobu oraz częstotliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi na lekcjach. Rozdział trzeci ukazuje wyzwania i perspektywy edukacyjne XXI wieku, m.in. wpływ technologii na poprawność językową oraz czytelnictwo. Praca kończy się prezentacją praktycznych sposobów wykorzystania nowoczesnych narzędzi jako pomocy dydaktycznych w klasie IV, VI oraz VIII.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.authorpl
Dańko, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Wawer, Karolina
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:58:40Z
dc.date.available
2022-07-04T21:58:40Z
dc.date.submittedpl
2022-06-30
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-158931-273862
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294416
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
new technologies, distance learning, modern education, digital age
dc.subject.plpl
nowe technologie, nauczanie zdalne, nowoczesność w nauczaniu, edukacja medialna, era cyfrowa
dc.titlepl
Nowe technologie jako wyzwanie dla edukacji polonistycznej
dc.title.alternativepl
New technologies as a dare for polish language education
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Gdynia
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available