Wyzwania i strategie lokalizacji gier wideo w kontekście Chin

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis was to present the challenges and strategies of video game localization considering the specificities of the Chinese market. The first chapter provides a historical overview of video games, both in the Western world and in China. It describes the specificities of the Chinese market, which are different from the video game market in the West (here understood as Europe, North America, but also Japan). The second chapter discusses the main theoretical issues related to video game localization, as well as terms such as cultural adaptation and transcreation. On this basis, an analysis of properties of the content translation process has been conducted, with the emphasis on uniqueness of video game localization in comparison to other forms of the game studies field. The third chapter focuses on methods and strategies of video game localization used to bring games to the Chinese market, as well as on challenges in translating games for a foreign market. It begins with identification of technical issues that need to be addressed in the localization process. It follows with presentation of cultural issues and localization strategies commonly used in terminology connected to video games. Finally, it discusses the impact of censorship on the video game localization process. The paper succeeds in demonstrating that the localization of video games entering the Chinese market and/or produced in China is a complex process in terms of challenges and strategies required to translate digital content so that it can function intelligibly in another region.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było przedstawienie wyzwań i strategii lokalizacji gier wideo z uwzględnieniem specyfiki rynku chińskiego. W rozdziale pierwszym znajduje się historia rozwoju gier wideo, zarówno w świecie zachodnim, jak również i w Chinach. Przedstawiona została również specyfika rynku chińskiego, która jest odmienna od rynku gier wideo na Zachodzie (głównie Europie, Ameryce Północnej, ale na potrzeby tej pracy również Japonii). Rozdział drugi omawia główne zagadnienia teoretyczne związane z lokalizacją gier wideo, w tym terminy takie, jak adaptacja kulturowa czy transkreacja. Na tak zarysowanym tle przeanalizowano właściwości procesu translacji treści, z podkreśleniem unikatowości lokalizacji gier wideo w porównaniu z innymi formami dziedziny game studies. Rozdział trzeci poświęcony został metodom i strategiom lokalizacji gier wideo stosowanym przy wprowadzaniu gier na rynek chiński, a także wyzwaniom, jakie wiążą się z ich przekładem na obcy rynek. Na wstępie określone zostały kwestie techniczne, wymagające uwzględnienia w procesie lokalizacji, a następnie - kwestie kulturowe oraz strategie lokalizacyjne powszechnie używane w terminologii groznawstwa. Na koniec omówiono wpływ cenzury na proces lokalizacyjny gier wideo. W pracy udało się dowieść, że lokalizacja gier wideo wchodzących na chiński rynek lub/i produkowanych w Chinach to złożony proces pod względem wyzwań i strategii wymaganych do przełożenia treści cyfrowej, by ta mogła funkcjonować w zrozumiały sposób w innym regionie.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorJunik, Kamila - 128551 pl
dc.contributor.authorJakubczyk, Bartoszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJunik, Kamila - 128551 pl
dc.contributor.reviewerDybała, Pawełpl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:57:02Z
dc.date.available2022-07-04T21:57:02Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudystudia nad Chinamipl
dc.identifier.apddiploma-158757-273780pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294406
dc.languagepolpl
dc.subject.envideo game localization, translation, cultural adaptation, Japan, China, censorship, lawpl
dc.subject.pllokalizacja gier wideo, tłumaczenie, adaptacja kulturowa, Japonia, Chiny, cenzura, prawopl
dc.titleWyzwania i strategie lokalizacji gier wideo w kontekście Chinpl
dc.title.alternativeChallenges and strategies of video games localization in the context of Chinapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis was to present the challenges and strategies of video game localization considering the specificities of the Chinese market. The first chapter provides a historical overview of video games, both in the Western world and in China. It describes the specificities of the Chinese market, which are different from the video game market in the West (here understood as Europe, North America, but also Japan). The second chapter discusses the main theoretical issues related to video game localization, as well as terms such as cultural adaptation and transcreation. On this basis, an analysis of properties of the content translation process has been conducted, with the emphasis on uniqueness of video game localization in comparison to other forms of the game studies field. The third chapter focuses on methods and strategies of video game localization used to bring games to the Chinese market, as well as on challenges in translating games for a foreign market. It begins with identification of technical issues that need to be addressed in the localization process. It follows with presentation of cultural issues and localization strategies commonly used in terminology connected to video games. Finally, it discusses the impact of censorship on the video game localization process. The paper succeeds in demonstrating that the localization of video games entering the Chinese market and/or produced in China is a complex process in terms of challenges and strategies required to translate digital content so that it can function intelligibly in another region.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było przedstawienie wyzwań i strategii lokalizacji gier wideo z uwzględnieniem specyfiki rynku chińskiego. W rozdziale pierwszym znajduje się historia rozwoju gier wideo, zarówno w świecie zachodnim, jak również i w Chinach. Przedstawiona została również specyfika rynku chińskiego, która jest odmienna od rynku gier wideo na Zachodzie (głównie Europie, Ameryce Północnej, ale na potrzeby tej pracy również Japonii). Rozdział drugi omawia główne zagadnienia teoretyczne związane z lokalizacją gier wideo, w tym terminy takie, jak adaptacja kulturowa czy transkreacja. Na tak zarysowanym tle przeanalizowano właściwości procesu translacji treści, z podkreśleniem unikatowości lokalizacji gier wideo w porównaniu z innymi formami dziedziny game studies. Rozdział trzeci poświęcony został metodom i strategiom lokalizacji gier wideo stosowanym przy wprowadzaniu gier na rynek chiński, a także wyzwaniom, jakie wiążą się z ich przekładem na obcy rynek. Na wstępie określone zostały kwestie techniczne, wymagające uwzględnienia w procesie lokalizacji, a następnie - kwestie kulturowe oraz strategie lokalizacyjne powszechnie używane w terminologii groznawstwa. Na koniec omówiono wpływ cenzury na proces lokalizacyjny gier wideo. W pracy udało się dowieść, że lokalizacja gier wideo wchodzących na chiński rynek lub/i produkowanych w Chinach to złożony proces pod względem wyzwań i strategii wymaganych do przełożenia treści cyfrowej, by ta mogła funkcjonować w zrozumiały sposób w innym regionie.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Junik, Kamila - 128551
dc.contributor.authorpl
Jakubczyk, Bartosz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Junik, Kamila - 128551
dc.contributor.reviewerpl
Dybała, Paweł
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:57:02Z
dc.date.available
2022-07-04T21:57:02Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
studia nad Chinami
dc.identifier.apdpl
diploma-158757-273780
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294406
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
video game localization, translation, cultural adaptation, Japan, China, censorship, law
dc.subject.plpl
lokalizacja gier wideo, tłumaczenie, adaptacja kulturowa, Japonia, Chiny, cenzura, prawo
dc.titlepl
Wyzwania i strategie lokalizacji gier wideo w kontekście Chin
dc.title.alternativepl
Challenges and strategies of video games localization in the context of China
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Berlin
1
Lodz
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available