Obraz kobiety w reklamie japońskiej

master
dc.abstract.enThe subject of this paper is to discuss the reality of the image of a woman shown in Japanese advertisements - from the perspective of the Japanese. Additionally, the thesis shows Japanese women and men's attitudes towards Japanese commercials and the image of women created by them. The work consists of three chapters. The first chapter entirely focuses on advertising, explaining its elements and describing the history of its development both in the world and in Japan. The second chapter has two parts. The first part describes the role of women in Japanese society from Confucianism to the present day. The second one presents women in Japanese advertising in the 20th and 21st centuries. The last chapter is entirely dedicated to the conducted empirical research. Due to the COVID-19 pandemic, a survey was conducted among the Japanese using a web form.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest omówienie prawdziwości obrazu kobiety ukazywanego w japońskich reklamach – z perspektywy Japończyków. Dodatkowo, zostaje poruszony temat nastawienia Japonek oraz Japończyków do japońskich reklam oraz kobiet w nich ukazywanych. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy w całości traktuje o reklamie, objaśniając jej poszczególne elementy oraz opisując historię jej rozwoju zarówno na świecie, jak i w samej Japonii. Drugi rozdział można podzielić na dwie części. Część pierwsza skupia się na roli kobiety w japońskim społeczeństwie od czasów konfucjanizmu do współczesności. Natomiast, druga część rozdziału charakteryzuje kobiety ukazywane w japońskich reklamach w XX i XXI wieku. Ostatni rozdział w całości został poświęcony przeprowadzonym badaniom empirycznym. Ze względu na pandemię COVID-19, badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród Japończyków za pomocą formularza internetowego.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJelonek, Adam - 128515 pl
dc.contributor.authorKantor, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerJelonek, Adam - 128515 pl
dc.contributor.reviewerDybała, Pawełpl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:55:52Z
dc.date.available2022-07-04T21:55:52Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudystudia azjatyckiepl
dc.identifier.apddiploma-158635-219657pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294399
dc.languagepolpl
dc.subject.enJAPAN – ADVERTISING – WOMEN – SOCIETYpl
dc.subject.plJAPONIA – REKLAMA – KOBIETY – SPOŁECZEŃSTWOpl
dc.titleObraz kobiety w reklamie japońskiejpl
dc.title.alternativeAn image of woman in Japanese advertisementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this paper is to discuss the reality of the image of a woman shown in Japanese advertisements - from the perspective of the Japanese. Additionally, the thesis shows Japanese women and men's attitudes towards Japanese commercials and the image of women created by them. The work consists of three chapters. The first chapter entirely focuses on advertising, explaining its elements and describing the history of its development both in the world and in Japan. The second chapter has two parts. The first part describes the role of women in Japanese society from Confucianism to the present day. The second one presents women in Japanese advertising in the 20th and 21st centuries. The last chapter is entirely dedicated to the conducted empirical research. Due to the COVID-19 pandemic, a survey was conducted among the Japanese using a web form.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest omówienie prawdziwości obrazu kobiety ukazywanego w japońskich reklamach – z perspektywy Japończyków. Dodatkowo, zostaje poruszony temat nastawienia Japonek oraz Japończyków do japońskich reklam oraz kobiet w nich ukazywanych. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy w całości traktuje o reklamie, objaśniając jej poszczególne elementy oraz opisując historię jej rozwoju zarówno na świecie, jak i w samej Japonii. Drugi rozdział można podzielić na dwie części. Część pierwsza skupia się na roli kobiety w japońskim społeczeństwie od czasów konfucjanizmu do współczesności. Natomiast, druga część rozdziału charakteryzuje kobiety ukazywane w japońskich reklamach w XX i XXI wieku. Ostatni rozdział w całości został poświęcony przeprowadzonym badaniom empirycznym. Ze względu na pandemię COVID-19, badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród Japończyków za pomocą formularza internetowego.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jelonek, Adam - 128515
dc.contributor.authorpl
Kantor, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Jelonek, Adam - 128515
dc.contributor.reviewerpl
Dybała, Paweł
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:55:52Z
dc.date.available
2022-07-04T21:55:52Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
studia azjatyckie
dc.identifier.apdpl
diploma-158635-219657
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294399
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
JAPAN – ADVERTISING – WOMEN – SOCIETY
dc.subject.plpl
JAPONIA – REKLAMA – KOBIETY – SPOŁECZEŃSTWO
dc.titlepl
Obraz kobiety w reklamie japońskiej
dc.title.alternativepl
An image of woman in Japanese advertisement
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Sydney
2
Lodz
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections