„Testament. Rozmowy z Dominique de Roux” jako hybryda (auto)biograficzna

licenciate
dc.abstract.enThe following thesis proves that ‘The Testament. Conversations with Dominique de Roux’ by Witold Gombrowicz is an (auto)biographical hybrid created by the writer. It investigates his attitude and reflections on his life and work, delivered and later written down as if in the presence of another person, which contributes to putting forward several hypotheses related to changes in the understanding of autobiography, but also to conversations with the writer understood as a separate genre. Moreover, by analyzing the structure of the text, it becomes apparent that it is meticulously planned, elaborated and fulfills the conditions that allow it to be classified as personal document literature. The analysis is completed by juxtaposing the publication with ‘Posthumous Autobiography’ of Witold Gombrowicz' edited by Włodzimierz Bolecki, which consists in characterizing both works in terms of the identity of the "I" present in them.pl
dc.abstract.plW pracy zostaje udowodnione, że „Testament. Rozmowy z Dominique de Roux” Witolda Gombrowicza to (auto)biograficzna hybryda stworzona przez pisarza. Zanalizowana zostaje w niej jego postawa i refleksje nad życiem i twórczością, wygłaszane, a później zapisywane niejako w obecności drugiej osoby, co przyczynia się do postawienia kilku hipotez związanych z zmianami w pojmowaniu autobiografii, ale i rozmów z pisarzem rozumianych jako osobny gatunek. Ponadto, poprzez przeanalizowanie struktury tekstu uwidacznia się, że jest on szczegółowo rozplanowany, dopracowany i spełnia warunki umożliwiające zaliczenia go do literatury dokumentu osobistego. Dopełnieniem analizy jest zestawienie publikacji z „Autobiografią pośmiertną Witolda Gombrowicza” zredagowaną przez Włodzimierza Boleckiego, polegające na scharakteryzowaniu obu utworów pod względem tożsamości obecnego w nich „Ja”.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPekaniec, Annapl
dc.contributor.authorSzewczyk, Kacperpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPekaniec, Annapl
dc.contributor.reviewerSkucha, Mateuszpl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:55:08Z
dc.date.available2022-07-04T21:55:08Z
dc.date.submitted2022-06-30pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-158570-273209pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294393
dc.languagepolpl
dc.subject.en(auto)biography, autobiographical hybrid, interview with the writer, identity, Witold Gombrowiczpl
dc.subject.pl(auto)biografia, hybryda autobiograficzna, rozmowa z pisarzem, tożsamość, Witold Gombrowiczpl
dc.title„Testament. Rozmowy z Dominique de Roux” jako hybryda (auto)biograficznapl
dc.title.alternative'The Testament. Conversations with Dominique de Roux' as an (auto)biographical hybridpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following thesis proves that ‘The Testament. Conversations with Dominique de Roux’ by Witold Gombrowicz is an (auto)biographical hybrid created by the writer. It investigates his attitude and reflections on his life and work, delivered and later written down as if in the presence of another person, which contributes to putting forward several hypotheses related to changes in the understanding of autobiography, but also to conversations with the writer understood as a separate genre. Moreover, by analyzing the structure of the text, it becomes apparent that it is meticulously planned, elaborated and fulfills the conditions that allow it to be classified as personal document literature. The analysis is completed by juxtaposing the publication with ‘Posthumous Autobiography’ of Witold Gombrowicz' edited by Włodzimierz Bolecki, which consists in characterizing both works in terms of the identity of the "I" present in them.
dc.abstract.plpl
W pracy zostaje udowodnione, że „Testament. Rozmowy z Dominique de Roux” Witolda Gombrowicza to (auto)biograficzna hybryda stworzona przez pisarza. Zanalizowana zostaje w niej jego postawa i refleksje nad życiem i twórczością, wygłaszane, a później zapisywane niejako w obecności drugiej osoby, co przyczynia się do postawienia kilku hipotez związanych z zmianami w pojmowaniu autobiografii, ale i rozmów z pisarzem rozumianych jako osobny gatunek. Ponadto, poprzez przeanalizowanie struktury tekstu uwidacznia się, że jest on szczegółowo rozplanowany, dopracowany i spełnia warunki umożliwiające zaliczenia go do literatury dokumentu osobistego. Dopełnieniem analizy jest zestawienie publikacji z „Autobiografią pośmiertną Witolda Gombrowicza” zredagowaną przez Włodzimierza Boleckiego, polegające na scharakteryzowaniu obu utworów pod względem tożsamości obecnego w nich „Ja”.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pekaniec, Anna
dc.contributor.authorpl
Szewczyk, Kacper
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Pekaniec, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Skucha, Mateusz
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:55:08Z
dc.date.available
2022-07-04T21:55:08Z
dc.date.submittedpl
2022-06-30
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-158570-273209
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294393
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
(auto)biography, autobiographical hybrid, interview with the writer, identity, Witold Gombrowicz
dc.subject.plpl
(auto)biografia, hybryda autobiograficzna, rozmowa z pisarzem, tożsamość, Witold Gombrowicz
dc.titlepl
„Testament. Rozmowy z Dominique de Roux” jako hybryda (auto)biograficzna
dc.title.alternativepl
'The Testament. Conversations with Dominique de Roux' as an (auto)biographical hybrid
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Gdansk
1
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available