„Czarne sezony” Michała Głowińskiego - Zagłada z perspektywy dziecka, Zagłada z perspektywy dorosłego

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the present thesis is to analyse the description of the Holocaust and the impact of the Shoah on the human psyche in the Michał Głowiński’s work Black Seasons – the Holocaust from a child's perspective, the Holocaust from an adult's perspective. Firstly, the work focuses on the events described by a young boy. Then, the reflections of Głowiński as an adult are presented. After fifty years, this well-known literary theorist decided to reveal his Jewish identity and published his autobiography about the traumatic times of the Second World War. At the outset of the thesis, there are the most important information about the Holocaust and its role in Polish literature. Then, the figure of Głowiński and his main assumptions of Black Seasons, which he included in the introduction of his work and indicated that they are based on his experiences and memory, were described. The term autobiography and its definition were discussed as well. The work Black Seasons was compared with Roma Ligocka's book Girl in a Red Coat which showed that the Holocaust has got a huge impact on an individual’s life. Each of these narrative is unique and unrepeatable. In the descriptions of experinces from the child’s perspective one can notice developing apathy, discouragement, constant fear and the feeling of losing childhood. On the other hand, adult Głowiński shares his reflections and opinions. Finally, two author’s autobiographies were compared in order to see the similarities and the differences in the presentation of the Holocaust.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy „Czarne sezony” Michała Głowińskiego – Zagłada z perspektywy dziecka, Zagłada z perspektywy dorosłego głównym założeniem jest przyjrzenie się opisowi Holokaustu w tytułowej autobiografii oraz wpływowi Shoah na psychikę człowieka. Skupiono się najpierw na wydarzeniach widzianych z punktu małego chłopca, a następnie na przemyśleniach dorosłego już Głowińskiego, znanego teoretyka literatury, który po pięćdziesięciu latach postanowił ujawnić swoją żydowską tożsamość i opublikował autobiografię o traumatycznych czasach z drugiej wojny światowej. Na początku pracy skoncentrowano się na najważniejszych informacjach o Holokauście i jego reprezentacjach w polskiej literaturze. Następnie przybliżono postać Głowińskiego i główne założenia Czarnych sezonów, które umieścił we wstępie do tekstu, gdzie zaznaczył, że opiera się na swoich przeżyciach oraz pamięci. Zastanowiono się również nad autobiografią oraz jej definicją. Czarne sezony zostały porównane z książką Romy Ligockiej Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, co unaoczniło, że Holokaust wywarł ogromny wpływ na życie jednostki, a każda z tych relacji jest wyjątkowa i niepowtarzalna. W opisach przeżyć z perspektywy dziecka można zauważyć rozwijające się poczucie apatii, zniechęcenia, ciągły strach i poczucie utraty dzieciństwa. Dorosły Głowiński zaś dzieli się swoimi refleksjami oraz opiniami. Na koniec zestawiono dwie autobiografie autora, aby zobaczyć podobieństwa oraz różnice w zawartym w nich przedstawieniu Holokaustu.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPekaniec, Annapl
dc.contributor.authorBartosi, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerSkucha, Mateuszpl
dc.contributor.reviewerPekaniec, Annapl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:55:03Z
dc.date.available2022-07-04T21:55:03Z
dc.date.submitted2022-06-30pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-158569-275221pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294392
dc.languagepolpl
dc.subject.enMichał Głowiński, Holocaust, child, adult, autobiography.pl
dc.subject.plMichał Głowiński, Holokaust, dziecko, dorosły, autobiografia.pl
dc.title„Czarne sezony” Michała Głowińskiego - Zagłada z perspektywy dziecka, Zagłada z perspektywy dorosłegopl
dc.title.alternativeMichał Głowiński’s Black Seasons – the Holocaust from a child's perspective, the Holocaust from an adult's perspectivepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the present thesis is to analyse the description of the Holocaust and the impact of the Shoah on the human psyche in the Michał Głowiński’s work Black Seasons – the Holocaust from a child's perspective, the Holocaust from an adult's perspective. Firstly, the work focuses on the events described by a young boy. Then, the reflections of Głowiński as an adult are presented. After fifty years, this well-known literary theorist decided to reveal his Jewish identity and published his autobiography about the traumatic times of the Second World War. At the outset of the thesis, there are the most important information about the Holocaust and its role in Polish literature. Then, the figure of Głowiński and his main assumptions of Black Seasons, which he included in the introduction of his work and indicated that they are based on his experiences and memory, were described. The term autobiography and its definition were discussed as well. The work Black Seasons was compared with Roma Ligocka's book Girl in a Red Coat which showed that the Holocaust has got a huge impact on an individual’s life. Each of these narrative is unique and unrepeatable. In the descriptions of experinces from the child’s perspective one can notice developing apathy, discouragement, constant fear and the feeling of losing childhood. On the other hand, adult Głowiński shares his reflections and opinions. Finally, two author’s autobiographies were compared in order to see the similarities and the differences in the presentation of the Holocaust.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy „Czarne sezony” Michała Głowińskiego – Zagłada z perspektywy dziecka, Zagłada z perspektywy dorosłego głównym założeniem jest przyjrzenie się opisowi Holokaustu w tytułowej autobiografii oraz wpływowi Shoah na psychikę człowieka. Skupiono się najpierw na wydarzeniach widzianych z punktu małego chłopca, a następnie na przemyśleniach dorosłego już Głowińskiego, znanego teoretyka literatury, który po pięćdziesięciu latach postanowił ujawnić swoją żydowską tożsamość i opublikował autobiografię o traumatycznych czasach z drugiej wojny światowej. Na początku pracy skoncentrowano się na najważniejszych informacjach o Holokauście i jego reprezentacjach w polskiej literaturze. Następnie przybliżono postać Głowińskiego i główne założenia Czarnych sezonów, które umieścił we wstępie do tekstu, gdzie zaznaczył, że opiera się na swoich przeżyciach oraz pamięci. Zastanowiono się również nad autobiografią oraz jej definicją. Czarne sezony zostały porównane z książką Romy Ligockiej Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, co unaoczniło, że Holokaust wywarł ogromny wpływ na życie jednostki, a każda z tych relacji jest wyjątkowa i niepowtarzalna. W opisach przeżyć z perspektywy dziecka można zauważyć rozwijające się poczucie apatii, zniechęcenia, ciągły strach i poczucie utraty dzieciństwa. Dorosły Głowiński zaś dzieli się swoimi refleksjami oraz opiniami. Na koniec zestawiono dwie autobiografie autora, aby zobaczyć podobieństwa oraz różnice w zawartym w nich przedstawieniu Holokaustu.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pekaniec, Anna
dc.contributor.authorpl
Bartosi, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Skucha, Mateusz
dc.contributor.reviewerpl
Pekaniec, Anna
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:55:03Z
dc.date.available
2022-07-04T21:55:03Z
dc.date.submittedpl
2022-06-30
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-158569-275221
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294392
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Michał Głowiński, Holocaust, child, adult, autobiography.
dc.subject.plpl
Michał Głowiński, Holokaust, dziecko, dorosły, autobiografia.
dc.titlepl
„Czarne sezony” Michała Głowińskiego - Zagłada z perspektywy dziecka, Zagłada z perspektywy dorosłego
dc.title.alternativepl
Michał Głowiński’s Black Seasons – the Holocaust from a child's perspective, the Holocaust from an adult's perspective
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available