Impulsywność jako cecha temperamentalna a wypalenie akademickie i ryzyko uzależnień wśród studentów medycyny.

master
dc.abstract.enAcademic burnout among medicine students have been gaining recognition in the recent years. Its long-term impact on mental health remains unclear. Addiction is one of the potential consequences of prolonged psychological distress. Previous studies on addiction from personality traits perspective suggest impulsivity shows strong correlation with substance use disorders. The aim of this study is to investigate the risk of addiction among burned out medicine students, who are predisposed with high impulsivity. Associations between impulsivity as a structured temperamental trait, academic burnout as a complex, three-part syndrome and academic burnout will be further explored.Participants (N=85, 18-35 years old, 60% women) were medicine students from Poland. Questionnaire consisted of academic burnout questionnaire (MBI-GS (S), impulsivity questionnaire (SUPPS-P) and a Table of Psychoactive Substances to measure addiction related behavior. To explain relations between variables, rho Spearman correlation, Tau-b Kendall correlation and U-Mann Whitney and Z Sobel test have been applied. Negative urgency positively correlated with addiction related behavior, as well as with academic burnout. Young men were more prone to engage in substance use than women. Academic burnout increased with age of students, no differences between the sexes in relation to academic burnout have been discovered. Students of two different universities in Poland differed significantly in severity of burnout. Various levels of burnout symptoms were noticed in students of different fields. The study showed that negative urgency as a component of impulsivity can be used to predict substance use behavior and academic burnout. The importance of attending to the issue of academic burnout in Polish students in future studies was discussed.pl
dc.abstract.plWypalenie akademickie wśród studentów kierunków medycznych jest zjawiskiem coraz częściej dostrzeganym. Jego długofalowy wpływ na zdrowie psychiczne jest jednak niedostatecznie zbadany. Uzależnienia są jedną z potencjalnych, długofalowych konsekwencji dystresu psychicznego. Badania osobowościowych uwarunkowań uzależnień wskazują impulsywność oraz jej składowe jako szczególnie powiązaną z zaburzeniami przyjmowania substancji psychoaktywnych. Problematyka niniejszej pracy dotyczy oceny ryzyka rozwoju uzależnień u predysponowanych wysoką impulsywnością studentów, którzy borykają się z wypaleniem akademickim. Celem badania jest analiza zależności pomiędzy zjawiskami wymiarów impulsywności jako cechy temperamentalnej, wypaleniem akademickim rozumianym jako złożony, trzypoziomowy syndrom, oraz zachowaniami nałogowymi. Osoby badane (N=85, 18-35 lat, 60% kobiet) stanowili studenci medycyny. Uczestnicy wypełnili kwestionariusz do oceny impulsywności (SUPPS-P), kwestionariusz do oceny symptomów wypalenia (MBI-GS-S) oraz autorską Tabelę Substancji Psychoaktywnych do pomiaru zachowań nałogowych. Przeprowadzono analizę statystyczną, w której zastosowano test korelacji rho Spearmana oparty na rangach, oraz test korelacji Tau-b Kendalla, a także test U-Manna Whitneya oraz Z Sobela. Skala popędliwości negatywnej (PN) istotnie korelowała z zachowaniami nałogowymi oraz wypaleniem akademickim. Młodzi mężczyźni częściej angażowali się w zachowania nałogowe niż kobiety. Wypalenie akademickie nie okazało się działać jako mediator relacji impulsywność-uzależnienie, nie zauważono różnic w wypaleniu ze względu na płeć. Wiek studentów okazał się wpływać na wyższy poziom wypalenia. Badanie wykazało różnice w wypaleniu akademickim między studentami różnych uczelni oraz kierunków lekarskich w Polsce. Popędliwość negatywna jako składnik impulsywności okazała się dobrym predyktorem zaburzeń związanych z przyjmowaniem substancji oraz wypalenia akademickiego. Wypalenie akademickie jest poważnym problemem wśród studentów medycyny, silnie zależnym od środowiska stworzonego na uczelni i programu studiów. Zjawisko to wymaga szczególnej uwagi oraz dalszych badań.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGolonka, Krystyna - 128099 pl
dc.contributor.authorTyszecka, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGolonka, Krystyna - 128099 pl
dc.contributor.reviewerSitnik-Warchulska, Katarzynapl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:54:11Z
dc.date.available2022-07-04T21:54:11Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-158282-246549pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294389
dc.languagepolpl
dc.subject.enimpulsivity, academic burnout, medicine students, addiction riskpl
dc.subject.plimpulsywność, wypalenie akademickie, studenci medycyny, ryzyko uzależnieńpl
dc.titleImpulsywność jako cecha temperamentalna a wypalenie akademickie i ryzyko uzależnień wśród studentów medycyny.pl
dc.title.alternativeImpulsivity as a temperamental trait in relation to academic burnout and risk of addiction among medicine students.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Academic burnout among medicine students have been gaining recognition in the recent years. Its long-term impact on mental health remains unclear. Addiction is one of the potential consequences of prolonged psychological distress. Previous studies on addiction from personality traits perspective suggest impulsivity shows strong correlation with substance use disorders. The aim of this study is to investigate the risk of addiction among burned out medicine students, who are predisposed with high impulsivity. Associations between impulsivity as a structured temperamental trait, academic burnout as a complex, three-part syndrome and academic burnout will be further explored.Participants (N=85, 18-35 years old, 60% women) were medicine students from Poland. Questionnaire consisted of academic burnout questionnaire (MBI-GS (S), impulsivity questionnaire (SUPPS-P) and a Table of Psychoactive Substances to measure addiction related behavior. To explain relations between variables, rho Spearman correlation, Tau-b Kendall correlation and U-Mann Whitney and Z Sobel test have been applied. Negative urgency positively correlated with addiction related behavior, as well as with academic burnout. Young men were more prone to engage in substance use than women. Academic burnout increased with age of students, no differences between the sexes in relation to academic burnout have been discovered. Students of two different universities in Poland differed significantly in severity of burnout. Various levels of burnout symptoms were noticed in students of different fields. The study showed that negative urgency as a component of impulsivity can be used to predict substance use behavior and academic burnout. The importance of attending to the issue of academic burnout in Polish students in future studies was discussed.
dc.abstract.plpl
Wypalenie akademickie wśród studentów kierunków medycznych jest zjawiskiem coraz częściej dostrzeganym. Jego długofalowy wpływ na zdrowie psychiczne jest jednak niedostatecznie zbadany. Uzależnienia są jedną z potencjalnych, długofalowych konsekwencji dystresu psychicznego. Badania osobowościowych uwarunkowań uzależnień wskazują impulsywność oraz jej składowe jako szczególnie powiązaną z zaburzeniami przyjmowania substancji psychoaktywnych. Problematyka niniejszej pracy dotyczy oceny ryzyka rozwoju uzależnień u predysponowanych wysoką impulsywnością studentów, którzy borykają się z wypaleniem akademickim. Celem badania jest analiza zależności pomiędzy zjawiskami wymiarów impulsywności jako cechy temperamentalnej, wypaleniem akademickim rozumianym jako złożony, trzypoziomowy syndrom, oraz zachowaniami nałogowymi. Osoby badane (N=85, 18-35 lat, 60% kobiet) stanowili studenci medycyny. Uczestnicy wypełnili kwestionariusz do oceny impulsywności (SUPPS-P), kwestionariusz do oceny symptomów wypalenia (MBI-GS-S) oraz autorską Tabelę Substancji Psychoaktywnych do pomiaru zachowań nałogowych. Przeprowadzono analizę statystyczną, w której zastosowano test korelacji rho Spearmana oparty na rangach, oraz test korelacji Tau-b Kendalla, a także test U-Manna Whitneya oraz Z Sobela. Skala popędliwości negatywnej (PN) istotnie korelowała z zachowaniami nałogowymi oraz wypaleniem akademickim. Młodzi mężczyźni częściej angażowali się w zachowania nałogowe niż kobiety. Wypalenie akademickie nie okazało się działać jako mediator relacji impulsywność-uzależnienie, nie zauważono różnic w wypaleniu ze względu na płeć. Wiek studentów okazał się wpływać na wyższy poziom wypalenia. Badanie wykazało różnice w wypaleniu akademickim między studentami różnych uczelni oraz kierunków lekarskich w Polsce. Popędliwość negatywna jako składnik impulsywności okazała się dobrym predyktorem zaburzeń związanych z przyjmowaniem substancji oraz wypalenia akademickiego. Wypalenie akademickie jest poważnym problemem wśród studentów medycyny, silnie zależnym od środowiska stworzonego na uczelni i programu studiów. Zjawisko to wymaga szczególnej uwagi oraz dalszych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Golonka, Krystyna - 128099
dc.contributor.authorpl
Tyszecka, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Golonka, Krystyna - 128099
dc.contributor.reviewerpl
Sitnik-Warchulska, Katarzyna
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:54:11Z
dc.date.available
2022-07-04T21:54:11Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-158282-246549
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294389
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
impulsivity, academic burnout, medicine students, addiction risk
dc.subject.plpl
impulsywność, wypalenie akademickie, studenci medycyny, ryzyko uzależnień
dc.titlepl
Impulsywność jako cecha temperamentalna a wypalenie akademickie i ryzyko uzależnień wśród studentów medycyny.
dc.title.alternativepl
Impulsivity as a temperamental trait in relation to academic burnout and risk of addiction among medicine students.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
3
Poznan
3

No access

No Thumbnail Available
Collections