Budowanie marki własnej za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram jako przykład przedsiębiorczości kobiet

master
dc.abstract.enUniversal access to the Internet and the growing popularity of social media have opened many opportunities for the development of activities in the Internet space. The work is devoted to issues related to building their own brand by women through social media channels. At work, special attention was focused on Instagram as a medium that offers the possibility of professional development. The work also draws attention to the formal aspects of building one's own brand as well as cultural and stereotypical limitations in the professional development of women. The analysis of the topic consists of three chapters. The theoretical part of the work deals with issues related to the brand, personal branding, women's entrepreneurship and their activities in the Internet space. In the research part, an extensive analysis was made based on two profiles on the Instagram portal. Completion of the work is crowned with conclusions about women's entrepreneurship manifested through their activities on Instagram.pl
dc.abstract.plPowszechny dostęp do Internetu oraz rosnąca popularność mediów społecznościowych otworzyły wiele możliwości rozwoju działalności w przestrzeni internetowej. Praca poświęcona jest zagadnieniom związanym z budowaniem marki własnej przez kobiety za pośrednictwem kanałów social media. W pracy szczególna uwaga została skupiona na portalu Instagram, jako medium dającym możliwość rozwoju zawodowego. Praca zwraca również uwagę na aspekty formalne budowania marki własnej oraz kulturowe i stereotypowe ograniczenia w rozwoju zawodowym kobiet. Na analizę tematu składają się trzy rozdziały. W teoretycznej części pracy poruszane są zagadnienia dotyczące marki, personal brandingu, przedsiębiorczości kobiet oraz ich działalności w przestrzeni internetowej. W części badawczej dokonano szerokiej analizy w oparciu o dwa profile na portalu Instagram. Zakończenie pracy zwieńczone jest wnioskami dotyczącymi przedsiębiorczości kobiet przejawiającej się poprzez ich działalność na portalu Instagram.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.contributor.authorKnapczyk, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:53:58Z
dc.date.available2022-07-04T21:53:58Z
dc.date.submitted2022-06-30pl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-158211-210740pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294388
dc.languagepolpl
dc.subject.en389 / 5 000Wyniki tłumaczeniawoman, women, entrepreneurship, female entrepreneurship, Instagram, social media, Internet, women on the Internet, entrepreneurship on the Internet, women on Instagram, social media, personal branding, brand, private label, personal brand, brand in Internecia, brand in social media , advertising in social media, brand on Instagram, personal image, image on the Internetpl
dc.subject.plkobieta, kobiety, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość kobiet, Instagram, media społecznościowe, Internet, kobiety w Internecie, przedsiębiorczość w Internecie, kobiety na Instagramie, social media, personal branding, marka, marka własna, marka osobista, marka w Internecia, marka w social mediach, reklama w social mediach, marka na Instagramie, wizerunek osobisty, wizerunek w Interneciepl
dc.titleBudowanie marki własnej za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram jako przykład przedsiębiorczości kobietpl
dc.title.alternativeBuilding a private label through the social network Instagram as an example of women's entrepreneurshippl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Universal access to the Internet and the growing popularity of social media have opened many opportunities for the development of activities in the Internet space. The work is devoted to issues related to building their own brand by women through social media channels. At work, special attention was focused on Instagram as a medium that offers the possibility of professional development. The work also draws attention to the formal aspects of building one's own brand as well as cultural and stereotypical limitations in the professional development of women. The analysis of the topic consists of three chapters. The theoretical part of the work deals with issues related to the brand, personal branding, women's entrepreneurship and their activities in the Internet space. In the research part, an extensive analysis was made based on two profiles on the Instagram portal. Completion of the work is crowned with conclusions about women's entrepreneurship manifested through their activities on Instagram.
dc.abstract.plpl
Powszechny dostęp do Internetu oraz rosnąca popularność mediów społecznościowych otworzyły wiele możliwości rozwoju działalności w przestrzeni internetowej. Praca poświęcona jest zagadnieniom związanym z budowaniem marki własnej przez kobiety za pośrednictwem kanałów social media. W pracy szczególna uwaga została skupiona na portalu Instagram, jako medium dającym możliwość rozwoju zawodowego. Praca zwraca również uwagę na aspekty formalne budowania marki własnej oraz kulturowe i stereotypowe ograniczenia w rozwoju zawodowym kobiet. Na analizę tematu składają się trzy rozdziały. W teoretycznej części pracy poruszane są zagadnienia dotyczące marki, personal brandingu, przedsiębiorczości kobiet oraz ich działalności w przestrzeni internetowej. W części badawczej dokonano szerokiej analizy w oparciu o dwa profile na portalu Instagram. Zakończenie pracy zwieńczone jest wnioskami dotyczącymi przedsiębiorczości kobiet przejawiającej się poprzez ich działalność na portalu Instagram.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.contributor.authorpl
Knapczyk, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:53:58Z
dc.date.available
2022-07-04T21:53:58Z
dc.date.submittedpl
2022-06-30
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-158211-210740
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294388
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
389 / 5 000Wyniki tłumaczeniawoman, women, entrepreneurship, female entrepreneurship, Instagram, social media, Internet, women on the Internet, entrepreneurship on the Internet, women on Instagram, social media, personal branding, brand, private label, personal brand, brand in Internecia, brand in social media , advertising in social media, brand on Instagram, personal image, image on the Internet
dc.subject.plpl
kobieta, kobiety, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość kobiet, Instagram, media społecznościowe, Internet, kobiety w Internecie, przedsiębiorczość w Internecie, kobiety na Instagramie, social media, personal branding, marka, marka własna, marka osobista, marka w Internecia, marka w social mediach, reklama w social mediach, marka na Instagramie, wizerunek osobisty, wizerunek w Internecie
dc.titlepl
Budowanie marki własnej za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram jako przykład przedsiębiorczości kobiet
dc.title.alternativepl
Building a private label through the social network Instagram as an example of women's entrepreneurship
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Barlinek
5
Poznan
2
Pszczyna
2
Czaplinek
1
Doruchów
1
Lodz
1
Wrzesnia
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available
Collections