O koncepcji organizacji wrażliwej. Studium przypadku Wydawnictwa Wrażlive

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis was to recognize and understand the processes accompanying the management of an organization characterized by an approach to business that is empathic to the needs of the external and internal environment. Therefore, the main goal was to define and characterize the concept of "empathic organization", based on the analysis of the results obtained after conducting own research, ie the case study of the Wrażlive Publishing House. When creating the concept of "empathic organization", theories already existing in the field of management were used, relating to: organizational culture, management by values, management by commitment and corporate social responsibility. The work also includes the results of a survey aimed at recognize respondents' opinions on the impact of the activities undertaken by the publishing house on their purchasing decisions and the impact of these activities on the perception of the publishing house among consumers.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest poznanie i zrozumienie procesów towarzyszących zarządzaniu organizacją, której podejście do prowadzenia działalności charakteryzuje się wrażliwością na potrzeby środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W związku z tym, głównym celem autorki była próba zdefiniowania i scharakteryzowania pojęcia „organizacji wrażliwej” w oparciu o analizy wyników badań własnych tj. studium przypadku Wydawnictwa Wrażlive. Podczas tworzenia koncepcji „organizacji wrażliwej” wykorzystane zostały istniejące już na gruncie zarządzania, teorie odnoszące się do: kultury organizacyjnej, zarządzania przez wartości, zarządzania przez zaangażowanie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W pracy zawarte zostały również wyniki badania ankietowego, mającego na celu poznanie opinii respondentów odnośnie wpływu działań podejmowanych przez wydawnictwo na ich decyzje zakupowe oraz wpływie owych działań na sposób postrzegania wydawnictwa wśród konsumentów.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorGóral, Annapl
dc.contributor.authorKaźmierczyk, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerGóral, Annapl
dc.contributor.reviewerWoźniak, Cezary - 200237 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:52:53Z
dc.date.available2022-07-04T21:52:53Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediami i reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-157982-243403pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294387
dc.languagepolpl
dc.subject.enCOMMITMENT, EMPATHIC ORGANIZATION, ORGANIZATIONAL CULTURE, VALUES, SOCIAL RESPONSIBILITYpl
dc.subject.plKULTURA ORGANIZACYJNA, ORGANIZACJA WRAŻLIWA, SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WARTOŚCI, ZAANGAŻOWANIEpl
dc.titleO koncepcji organizacji wrażliwej. Studium przypadku Wydawnictwa Wrażlivepl
dc.title.alternativeThe concept of empathic organization. Case study of the Wrażlive Publishing Housepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis was to recognize and understand the processes accompanying the management of an organization characterized by an approach to business that is empathic to the needs of the external and internal environment. Therefore, the main goal was to define and characterize the concept of "empathic organization", based on the analysis of the results obtained after conducting own research, ie the case study of the Wrażlive Publishing House. When creating the concept of "empathic organization", theories already existing in the field of management were used, relating to: organizational culture, management by values, management by commitment and corporate social responsibility. The work also includes the results of a survey aimed at recognize respondents' opinions on the impact of the activities undertaken by the publishing house on their purchasing decisions and the impact of these activities on the perception of the publishing house among consumers.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest poznanie i zrozumienie procesów towarzyszących zarządzaniu organizacją, której podejście do prowadzenia działalności charakteryzuje się wrażliwością na potrzeby środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W związku z tym, głównym celem autorki była próba zdefiniowania i scharakteryzowania pojęcia „organizacji wrażliwej” w oparciu o analizy wyników badań własnych tj. studium przypadku Wydawnictwa Wrażlive. Podczas tworzenia koncepcji „organizacji wrażliwej” wykorzystane zostały istniejące już na gruncie zarządzania, teorie odnoszące się do: kultury organizacyjnej, zarządzania przez wartości, zarządzania przez zaangażowanie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W pracy zawarte zostały również wyniki badania ankietowego, mającego na celu poznanie opinii respondentów odnośnie wpływu działań podejmowanych przez wydawnictwo na ich decyzje zakupowe oraz wpływie owych działań na sposób postrzegania wydawnictwa wśród konsumentów.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Góral, Anna
dc.contributor.authorpl
Kaźmierczyk, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Góral, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Woźniak, Cezary - 200237
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:52:53Z
dc.date.available
2022-07-04T21:52:53Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami i reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-157982-243403
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294387
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
COMMITMENT, EMPATHIC ORGANIZATION, ORGANIZATIONAL CULTURE, VALUES, SOCIAL RESPONSIBILITY
dc.subject.plpl
KULTURA ORGANIZACYJNA, ORGANIZACJA WRAŻLIWA, SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WARTOŚCI, ZAANGAŻOWANIE
dc.titlepl
O koncepcji organizacji wrażliwej. Studium przypadku Wydawnictwa Wrażlive
dc.title.alternativepl
The concept of empathic organization. Case study of the Wrażlive Publishing House
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available
Collections