Przekazy rodzinne a zasoby osobiste związane z realizacją celów u kobiet w okresie wczesnej dorosłości.

master
dc.abstract.enThe family is the first and fundamental system in which the individual grows up. What is transmitted to her, verbally or on the basis of behavioral patterns, may affect the form of her functioning in the later stages of development. In the early adulthood young women start to reach an increasing degree of independence from their families and set various goals. In order to undertake effective actions in the service of their achievement, an individual requires resources, of which especially valid seem to be those related to herself and some of her characteristics – personal resources.The aim of this study is to examine whether there is a relationship between family transmissions and the level of personal resources related to achieving goals among women in early adulthood. Optimism, hope and resilience were chosen to analyze on the basis of Hobfoll conservation of resources theory, Luthans psychological capital concept and results of research indicating their connection with goal pursuit. The study was qualitatively quantitative and 30 women aged 22 to 28 – in the early adulthood according to Levinson – participated in it. It consisted of two parts – an interview that was aimed at pointing out the family transmissions received by the respondents, and filling out three questionnaires that indicated the level of the examined resources – the Life Orientation Test-Revised (LOT-R), the Hope for Success Questionnaire (KNS) and the Resilience Measurement Scale (SPP-25).The findings show that the connections between family transmissions and personal resources related to achieving goals among women exist. The optimism patterns’ transmission seems to be the most noticeable, the remaining relationships are more complex, however, there are tendencies indicating the similarity of what the respondents received from the generational family to what they have. Factors that may play a role in the modification of these interactions seem to be, above all, the dependence of resources patterns on appraisal of the difficulty or importance of undertaken goal, the inconsistency of these patterns between parents, or the interpretation of received transmissions by women. The lack of pressure from the family members and their acceptance of respondents’ independent choices are indicated as important elements that may support personal resources in terms of achieving goals. The issue of hidden loyalties in the family, introduced by Boszormenyi-Nagy, seems to play a valid role in this topic.pl
dc.abstract.plRodzina jest pierwszym i podstawowym systemem, z którego wyrasta jednostka. To, co zostaje jej przekazane, w formie słownej lub na podstawie wzorców zachowania, może oddziaływać na kształt jej funkcjonowania w dalszych etapach rozwoju. Okres wczesnej dorosłości to czas, kiedy młode kobiety zaczynają osiągać coraz wyższy stopień niezależności od rodziny oraz stawiać przed sobą różnorodne cele. Aby podejmować skuteczne działania w służbie ich realizacji, jednostce niezbędne są zasoby, z których kluczowe wydają się te, związane z nią samą i pewnymi jej cechami – zasoby osobiste. W niniejszej pracy postanowiono zbadać, czy istnieje związek między przekazami rodzinnymi a poziomem zasobów osobistych związanych z realizacją celów u kobiet w okresie wczesnej dorosłości. Pochylono się nad optymizmem, nadzieją i prężnością psychiczną, dokonując ich wyboru na bazie teorii zachowania zasobów Hobfolla, koncepcji kapitału psychologicznego Luthansa oraz wyników badań wskazujących na ich powiązanie z realizacją celów. Podjęte badanie miało charakter jakościowo-ilościowy i uczestniczyło w nim 30 kobiet w przedziale wiekowym między 22 a 28 rokiem życia – w okresie wczesnej dorosłości według Levinsona. Składało się z dwóch części – wywiadu, mającego na celu wyodrębnienie treści przekazów, jakie otrzymały badane oraz wypełnienia przez nie trzech kwestionariuszy, które miały wskazać na poziom badanych zasobów – Testu Orientacji Życiowej (LOT-R), Kwestionariusza Nadziei na Sukces (KNS) oraz Skali Prężności Psychicznej (SPP-25).Uzyskane wyniki wskazują na istnienie związku między przekazami rodzinnymi a zasobami osobistymi w kontekście realizacji celów u badanych kobiet. Przekaz wzorców optymizmu wydaje się być najbardziej widoczny, pozostałe związki są bardziej złożone, jednak pojawiają się tendencje wskazujące na podobieństwo tego, co badane otrzymały od rodziny generacyjnej do tego, co posiadają. Czynnikami, które mogą odgrywać rolę w modyfikacji tych oddziaływań, wydają się być m.in. zależność pojawiających się wzorców zasobów od oceny trudności czy ważności podejmowanego celu, ich niespójność między rodzicami czy sposób interpretacji przekazów przez kobiety. Jako ważne elementy, które mogą sprzyjać zasobom osobistym w kwestii realizacji celów, wyróżniono brak odczuwania presji ze strony rodziny oraz jej akceptację niezależnych wyborów badanych. Temat ukrytych lojalności w rodzinie, o których pisał Boszormenyi-Nagy, wydaje się zatem odgrywać tu istotną rolę.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWasilewska, Monika - 132543 pl
dc.contributor.authorŻóraw, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWasilewska, Monika - 132543 pl
dc.contributor.reviewerTrzópek, Joanna - 132434 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:52:36Z
dc.date.available2022-07-04T21:52:36Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-157913-229676pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294384
dc.languagepolpl
dc.subject.enfamily transmissions, hidden loyalties, personal resources, goals achievement, early adulthoodpl
dc.subject.plprzekazy rodzinne, ukryte lojalności, zasoby osobiste, realizacja celów, okres wczesnej dorosłościpl
dc.titlePrzekazy rodzinne a zasoby osobiste związane z realizacją celów u kobiet w okresie wczesnej dorosłości.pl
dc.title.alternativeFamily transmissions and personal resources related to achieving goals among women in early adulthood.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The family is the first and fundamental system in which the individual grows up. What is transmitted to her, verbally or on the basis of behavioral patterns, may affect the form of her functioning in the later stages of development. In the early adulthood young women start to reach an increasing degree of independence from their families and set various goals. In order to undertake effective actions in the service of their achievement, an individual requires resources, of which especially valid seem to be those related to herself and some of her characteristics – personal resources.The aim of this study is to examine whether there is a relationship between family transmissions and the level of personal resources related to achieving goals among women in early adulthood. Optimism, hope and resilience were chosen to analyze on the basis of Hobfoll conservation of resources theory, Luthans psychological capital concept and results of research indicating their connection with goal pursuit. The study was qualitatively quantitative and 30 women aged 22 to 28 – in the early adulthood according to Levinson – participated in it. It consisted of two parts – an interview that was aimed at pointing out the family transmissions received by the respondents, and filling out three questionnaires that indicated the level of the examined resources – the Life Orientation Test-Revised (LOT-R), the Hope for Success Questionnaire (KNS) and the Resilience Measurement Scale (SPP-25).The findings show that the connections between family transmissions and personal resources related to achieving goals among women exist. The optimism patterns’ transmission seems to be the most noticeable, the remaining relationships are more complex, however, there are tendencies indicating the similarity of what the respondents received from the generational family to what they have. Factors that may play a role in the modification of these interactions seem to be, above all, the dependence of resources patterns on appraisal of the difficulty or importance of undertaken goal, the inconsistency of these patterns between parents, or the interpretation of received transmissions by women. The lack of pressure from the family members and their acceptance of respondents’ independent choices are indicated as important elements that may support personal resources in terms of achieving goals. The issue of hidden loyalties in the family, introduced by Boszormenyi-Nagy, seems to play a valid role in this topic.
dc.abstract.plpl
Rodzina jest pierwszym i podstawowym systemem, z którego wyrasta jednostka. To, co zostaje jej przekazane, w formie słownej lub na podstawie wzorców zachowania, może oddziaływać na kształt jej funkcjonowania w dalszych etapach rozwoju. Okres wczesnej dorosłości to czas, kiedy młode kobiety zaczynają osiągać coraz wyższy stopień niezależności od rodziny oraz stawiać przed sobą różnorodne cele. Aby podejmować skuteczne działania w służbie ich realizacji, jednostce niezbędne są zasoby, z których kluczowe wydają się te, związane z nią samą i pewnymi jej cechami – zasoby osobiste. W niniejszej pracy postanowiono zbadać, czy istnieje związek między przekazami rodzinnymi a poziomem zasobów osobistych związanych z realizacją celów u kobiet w okresie wczesnej dorosłości. Pochylono się nad optymizmem, nadzieją i prężnością psychiczną, dokonując ich wyboru na bazie teorii zachowania zasobów Hobfolla, koncepcji kapitału psychologicznego Luthansa oraz wyników badań wskazujących na ich powiązanie z realizacją celów. Podjęte badanie miało charakter jakościowo-ilościowy i uczestniczyło w nim 30 kobiet w przedziale wiekowym między 22 a 28 rokiem życia – w okresie wczesnej dorosłości według Levinsona. Składało się z dwóch części – wywiadu, mającego na celu wyodrębnienie treści przekazów, jakie otrzymały badane oraz wypełnienia przez nie trzech kwestionariuszy, które miały wskazać na poziom badanych zasobów – Testu Orientacji Życiowej (LOT-R), Kwestionariusza Nadziei na Sukces (KNS) oraz Skali Prężności Psychicznej (SPP-25).Uzyskane wyniki wskazują na istnienie związku między przekazami rodzinnymi a zasobami osobistymi w kontekście realizacji celów u badanych kobiet. Przekaz wzorców optymizmu wydaje się być najbardziej widoczny, pozostałe związki są bardziej złożone, jednak pojawiają się tendencje wskazujące na podobieństwo tego, co badane otrzymały od rodziny generacyjnej do tego, co posiadają. Czynnikami, które mogą odgrywać rolę w modyfikacji tych oddziaływań, wydają się być m.in. zależność pojawiających się wzorców zasobów od oceny trudności czy ważności podejmowanego celu, ich niespójność między rodzicami czy sposób interpretacji przekazów przez kobiety. Jako ważne elementy, które mogą sprzyjać zasobom osobistym w kwestii realizacji celów, wyróżniono brak odczuwania presji ze strony rodziny oraz jej akceptację niezależnych wyborów badanych. Temat ukrytych lojalności w rodzinie, o których pisał Boszormenyi-Nagy, wydaje się zatem odgrywać tu istotną rolę.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wasilewska, Monika - 132543
dc.contributor.authorpl
Żóraw, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewska, Monika - 132543
dc.contributor.reviewerpl
Trzópek, Joanna - 132434
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:52:36Z
dc.date.available
2022-07-04T21:52:36Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-157913-229676
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294384
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
family transmissions, hidden loyalties, personal resources, goals achievement, early adulthood
dc.subject.plpl
przekazy rodzinne, ukryte lojalności, zasoby osobiste, realizacja celów, okres wczesnej dorosłości
dc.titlepl
Przekazy rodzinne a zasoby osobiste związane z realizacją celów u kobiet w okresie wczesnej dorosłości.
dc.title.alternativepl
Family transmissions and personal resources related to achieving goals among women in early adulthood.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Grudziądz
1
Sosnowiec
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections