"Dziady" jako artystyczna forma protestu. Etnografia organizacji oddolnej

master
dc.abstract.enThe topic of this thesis is the ethnography of a grassroots organization, which is the community protesting against the introduction of the anti-abortion law in Poland in 2020. The main goal is to present the idea as a factor motivating the creation of this organization, with particular interest in the artistic form of protest, because staging the play „Dziady” is the main subject of research. While conducting the research, I used the ethnographic methodology: observation, anthropological interview, and I analyzed texts related to the explored organization. I used the metaphor of the Immediately Theater to describe the research results. In conclusion, I summarize the collected material, drawing conclusions about the agency of the idea in the context of grassroots organization. I summarize both its positive and negative effects. I also show that the operation of an organization is an example of organizing based on the principles of organizing in romanticism.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest etnografia organizacji oddolnej, jaką jest społeczność protestującą przeciwko wprowadzeniu ustawy antyaborcyjnej w Polsce, w roku 2020. Głównym celem jest przedstawienie idei jako czynnika motywującego powstanie tej organizacji, ze szczególnym zainteresowaniem artystyczną formą protestu, ponieważ wystawienie spektaklu „Dziady” jest głównym przedmiotem badań. Prowadząc badania posłużyłam się narzędziami należącymi do metodologii etnograficznej: obserwacją (zarówno uczestniczącą, bezpośrednią i nieuczestniczącą), wywiadem antropologicznym oraz dokonałam analizy tekstów związanych z badaną organizacją. Opisowi wyników badań posłużyła mi metafora Teatru Bezpośredniego. W konkluzjach podsumowuję zebrany materiał, wyciągając wnioski na temat sprawczości idei w kontekście organizacji oddolnej. Podsumowuję zarówno jej pozytywne, jak i negatywne skutki. Wykazuję również, że działanie organizacji jest przykładem organizowania się opartym o zasady organizowania się w romantyzmie.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorLaberschek, Marcinpl
dc.contributor.authorPiekarska, Polapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerLaberschek, Marcinpl
dc.contributor.reviewerWoźniak, Cezary - 200237 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:52:23Z
dc.date.available2022-07-04T21:52:23Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą współczesnąpl
dc.identifier.apddiploma-157844-264728pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294383
dc.languagepolpl
dc.subject.enIDEA, GRASSROOTS ORGANIZATION, THEATER, RESISTANCE MOVEMENT, ROMANTICISMpl
dc.subject.plIDEA, ORGANIZACJA ODDOLNA, TEATR, RUCH OPORU, ROMANTYZMpl
dc.title"Dziady" jako artystyczna forma protestu. Etnografia organizacji oddolnejpl
dc.title.alternative"Dziady" as an artistic form of protest. Ethnography of a grassroots organizationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this thesis is the ethnography of a grassroots organization, which is the community protesting against the introduction of the anti-abortion law in Poland in 2020. The main goal is to present the idea as a factor motivating the creation of this organization, with particular interest in the artistic form of protest, because staging the play „Dziady” is the main subject of research. While conducting the research, I used the ethnographic methodology: observation, anthropological interview, and I analyzed texts related to the explored organization. I used the metaphor of the Immediately Theater to describe the research results. In conclusion, I summarize the collected material, drawing conclusions about the agency of the idea in the context of grassroots organization. I summarize both its positive and negative effects. I also show that the operation of an organization is an example of organizing based on the principles of organizing in romanticism.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest etnografia organizacji oddolnej, jaką jest społeczność protestującą przeciwko wprowadzeniu ustawy antyaborcyjnej w Polsce, w roku 2020. Głównym celem jest przedstawienie idei jako czynnika motywującego powstanie tej organizacji, ze szczególnym zainteresowaniem artystyczną formą protestu, ponieważ wystawienie spektaklu „Dziady” jest głównym przedmiotem badań. Prowadząc badania posłużyłam się narzędziami należącymi do metodologii etnograficznej: obserwacją (zarówno uczestniczącą, bezpośrednią i nieuczestniczącą), wywiadem antropologicznym oraz dokonałam analizy tekstów związanych z badaną organizacją. Opisowi wyników badań posłużyła mi metafora Teatru Bezpośredniego. W konkluzjach podsumowuję zebrany materiał, wyciągając wnioski na temat sprawczości idei w kontekście organizacji oddolnej. Podsumowuję zarówno jej pozytywne, jak i negatywne skutki. Wykazuję również, że działanie organizacji jest przykładem organizowania się opartym o zasady organizowania się w romantyzmie.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Laberschek, Marcin
dc.contributor.authorpl
Piekarska, Pola
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Laberschek, Marcin
dc.contributor.reviewerpl
Woźniak, Cezary - 200237
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:52:23Z
dc.date.available
2022-07-04T21:52:23Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą współczesną
dc.identifier.apdpl
diploma-157844-264728
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294383
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
IDEA, GRASSROOTS ORGANIZATION, THEATER, RESISTANCE MOVEMENT, ROMANTICISM
dc.subject.plpl
IDEA, ORGANIZACJA ODDOLNA, TEATR, RUCH OPORU, ROMANTYZM
dc.titlepl
"Dziady" jako artystyczna forma protestu. Etnografia organizacji oddolnej
dc.title.alternativepl
"Dziady" as an artistic form of protest. Ethnography of a grassroots organization
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Gdynia
34
Katowice
2
Krakow
2
Rotterdam
1
Swidnica
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections