Znaczenie transmisji międzypokoleniowej dla podejmowanych przez kobiety ról w okresie średniej dorosłości

master
dc.abstract.enFamily is the primal and the most important system, where the individual grows up. There, their personality, values and attitudes are shaped. Transgenerational transmission, which is created on the basis of experiences, becomes part of the family members’ heritage. It can help with developing tasks and role-taking, or it can be destructive. The aim of this research is to describe and analyse transgenerational transmissions received by women from their generational families at the stage of their middle adulthood in the context of taking social roles. The method of the research was qualitative. During the research, depth interviews and genograms and questionnaires were used, including Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodzicielskich designed by M. Plopa, Skala Postaw Rodzicielskich designed by: M. Plopa and self-designed Sentence Completion Tests. The study was conducted on a group of 15 women in middle adulthood. The questions concerned: the characteristics and cultural background of the generational family, attitude to oneself and femininity, the mother’s role and child's upbringing, wife’s role and approach towards marriage.The results of the research show that transgenerational transmissions had a significant impact on taking family and social roles by women in their middle adulthood. The research shows that the respondents most willingly implement intergenerational messages from the category of work and the concept of femininity. Most commonly, they reject the attitudes and messages about mother’s role and child's upbringing. In every dimension, they emphasize emancipation, gender equality and the need to take care of themselves. The studies did not show any relationship between the place of residence and the realized or rejected messages.pl
dc.abstract.plRodzina jest pierwotnym i najważniejszym systemem, w którym dorasta jednostka. Tam kształtuje swoją osobowość, wartości i postawy. Stworzone na podstawie doświadczeń przekazy stają się częścią rodzinnego dziedzictwa każdego z jej członków. Mogą pomagać w realizowaniu zadań rozwojowych i podejmowaniu ról, albo działać destrukcyjnie. Celem przeprowadzonego badania było poznanie i przeanalizowanie przekazów, które kobiety w okresie średniej dorosłości otrzymały od rodzin generacyjnych w kontekście podejmowanych przez nie ról. Zastosowana metoda miała charakter jakościowy. Posłużono się technikami wywiadu pogłębionego, genogramu oraz Kwestionariuszami: Retrospektywnej Oceny Postaw Rodzicielskich M. Plopy, Skali Postaw Rodzicielskich M. Plopy i projekcyjnym Testem Zdań Niedokończonych w opracowaniu własnym. Przebadano 15 kobiet w okresie średniej dorosłości. Pytania dotyczyły: charakterystyki i tła kulturowego rodziny generacyjnej, stosunku do siebie i kobiecości, roli matki i wychowania dziecka oraz roli żony i stosunku do małżeństwa. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na znaczącą rolę przekazów międzypokoleniowych w przyjmowaniu postaw wobec ról społecznych i rodzinnych przez kobiety w okresie średniej dorosłości. Odnotowano, że respondentki najchętniej realizują przekazy z kategorii życia zawodowego i pojęcia kobiecości. Najczęściej odrzucają przekazy i postawy dotyczące roli matki i wychowywania dziecka. W każdym wymiarze podkreślają emancypację, równość płci i potrzebę zadbania o siebie. Badania nie wykazały zależności między miejscem zamieszkania a realizowanymi, bądź odrzucanymi przekazami.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWasilewska, Monika - 132543 pl
dc.contributor.authorBeśka, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWasilewska, Monika - 132543 pl
dc.contributor.reviewerTrzópek, Joanna - 132434 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:52:14Z
dc.date.available2022-07-04T21:52:14Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-157832-226696pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294382
dc.languagepolpl
dc.subject.entransgenerational transmissions, family heritage, middle adulthood, social roles, parental attitudes, femininitypl
dc.subject.pltransmisja międzypokoleniowa, dziedzictwo rodzinne, okres średniej dorosłości, role społeczne, postawy rodzicielskie, kobiecośćpl
dc.titleZnaczenie transmisji międzypokoleniowej dla podejmowanych przez kobiety ról w okresie średniej dorosłościpl
dc.title.alternativeThe importance of transgenerational transmissions to the women’s social roles in their middle adulthoodpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Family is the primal and the most important system, where the individual grows up. There, their personality, values and attitudes are shaped. Transgenerational transmission, which is created on the basis of experiences, becomes part of the family members’ heritage. It can help with developing tasks and role-taking, or it can be destructive. The aim of this research is to describe and analyse transgenerational transmissions received by women from their generational families at the stage of their middle adulthood in the context of taking social roles. The method of the research was qualitative. During the research, depth interviews and genograms and questionnaires were used, including Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodzicielskich designed by M. Plopa, Skala Postaw Rodzicielskich designed by: M. Plopa and self-designed Sentence Completion Tests. The study was conducted on a group of 15 women in middle adulthood. The questions concerned: the characteristics and cultural background of the generational family, attitude to oneself and femininity, the mother’s role and child's upbringing, wife’s role and approach towards marriage.The results of the research show that transgenerational transmissions had a significant impact on taking family and social roles by women in their middle adulthood. The research shows that the respondents most willingly implement intergenerational messages from the category of work and the concept of femininity. Most commonly, they reject the attitudes and messages about mother’s role and child's upbringing. In every dimension, they emphasize emancipation, gender equality and the need to take care of themselves. The studies did not show any relationship between the place of residence and the realized or rejected messages.
dc.abstract.plpl
Rodzina jest pierwotnym i najważniejszym systemem, w którym dorasta jednostka. Tam kształtuje swoją osobowość, wartości i postawy. Stworzone na podstawie doświadczeń przekazy stają się częścią rodzinnego dziedzictwa każdego z jej członków. Mogą pomagać w realizowaniu zadań rozwojowych i podejmowaniu ról, albo działać destrukcyjnie. Celem przeprowadzonego badania było poznanie i przeanalizowanie przekazów, które kobiety w okresie średniej dorosłości otrzymały od rodzin generacyjnych w kontekście podejmowanych przez nie ról. Zastosowana metoda miała charakter jakościowy. Posłużono się technikami wywiadu pogłębionego, genogramu oraz Kwestionariuszami: Retrospektywnej Oceny Postaw Rodzicielskich M. Plopy, Skali Postaw Rodzicielskich M. Plopy i projekcyjnym Testem Zdań Niedokończonych w opracowaniu własnym. Przebadano 15 kobiet w okresie średniej dorosłości. Pytania dotyczyły: charakterystyki i tła kulturowego rodziny generacyjnej, stosunku do siebie i kobiecości, roli matki i wychowania dziecka oraz roli żony i stosunku do małżeństwa. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na znaczącą rolę przekazów międzypokoleniowych w przyjmowaniu postaw wobec ról społecznych i rodzinnych przez kobiety w okresie średniej dorosłości. Odnotowano, że respondentki najchętniej realizują przekazy z kategorii życia zawodowego i pojęcia kobiecości. Najczęściej odrzucają przekazy i postawy dotyczące roli matki i wychowywania dziecka. W każdym wymiarze podkreślają emancypację, równość płci i potrzebę zadbania o siebie. Badania nie wykazały zależności między miejscem zamieszkania a realizowanymi, bądź odrzucanymi przekazami.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wasilewska, Monika - 132543
dc.contributor.authorpl
Beśka, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewska, Monika - 132543
dc.contributor.reviewerpl
Trzópek, Joanna - 132434
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:52:14Z
dc.date.available
2022-07-04T21:52:14Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-157832-226696
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294382
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
transgenerational transmissions, family heritage, middle adulthood, social roles, parental attitudes, femininity
dc.subject.plpl
transmisja międzypokoleniowa, dziedzictwo rodzinne, okres średniej dorosłości, role społeczne, postawy rodzicielskie, kobiecość
dc.titlepl
Znaczenie transmisji międzypokoleniowej dla podejmowanych przez kobiety ról w okresie średniej dorosłości
dc.title.alternativepl
The importance of transgenerational transmissions to the women’s social roles in their middle adulthood
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
5
Gdynia
1
Skawina
1
Tarnobrzeg
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections