Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał intelektualny przedsiębiorstw

licenciate
dc.abstract.enThis paper presents the concept of intellectual capital in terms of building a competitive advantage among companies and what role it plays in the organization. The attention was drawn to the components of intellectual capital. The role of intellectual capital among modern companies is presented and the factors affecting the building of competitive advantage are presented. The aim of this study was to conduct research among companies in the transport industry, examined how intellectual capital and its factors affect the achievement of competitive advantage in the industry. The research problem was to show how intellectual capital and its components affect the building of competitive advantage, it was also to show its real role that it plays in modern companies. After the empirical analysis, it was shown that the respondents know how important it is in building competitive advantage among modern companies and how its components affect the functioning of the company.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy zostało przedstawione pojęcie jakim jest kapitał intelektualny w aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej wśród przedsiębiorstw oraz jaką role pełni on w danej organizacji. Zwrócono uwagę na składowe tworzące kapitał intelektualny. Została przedstawiona rola kapitału intelektualnego jaką pełni on wśród współczesnych przedsiębiorstw oraz zostały przedstawione czynniki wpływające na budowanie przewagi konkurencyjnej. Celem niniejszej pracy było przeprowadzanie badań wśród firm z branży transportowej, zbadano jak kapitał intelektualny oraz jego czynniki oddziałowujące na osiąganie przewagi konkurencyjnej w danej branży. Problem badawczy pracy dotyczył ukazania w jaki sposób kapitał intelektualny i jego składowe wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej, miał on również ukazać jego realną role, która pełni we współczesnych przedsiębiorstwach. Po dokonaniu analizy empirycznej ukazano, że respondenci wiedzą jak duże znaczenie pełni on w budowaniu przewagi konkurencyjnej wśród współczesnych przedsiębiorstw oraz jak jego komponenty wpływają na funkcjonowanie firmy.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorLubacha, Judytapl
dc.contributor.authorWańczyk, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerLubacha, Judytapl
dc.contributor.reviewerGrodzicki, Maciejpl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:51:47Z
dc.date.available2022-07-04T21:51:47Z
dc.date.submitted2022-07-01pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-157620-280787pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294380
dc.languagepolpl
dc.subject.encompetitiveness- components- enterprise- intellectual capital-rolepl
dc.subject.plkapitał intelektualny- konkurencyjność-przedsiębiorstwo-rola-składowepl
dc.titleBudowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał intelektualny przedsiębiorstwpl
dc.title.alternativeBuilding competitive advantage on the basis of intellectual capital of enterprises.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper presents the concept of intellectual capital in terms of building a competitive advantage among companies and what role it plays in the organization. The attention was drawn to the components of intellectual capital. The role of intellectual capital among modern companies is presented and the factors affecting the building of competitive advantage are presented. The aim of this study was to conduct research among companies in the transport industry, examined how intellectual capital and its factors affect the achievement of competitive advantage in the industry. The research problem was to show how intellectual capital and its components affect the building of competitive advantage, it was also to show its real role that it plays in modern companies. After the empirical analysis, it was shown that the respondents know how important it is in building competitive advantage among modern companies and how its components affect the functioning of the company.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy zostało przedstawione pojęcie jakim jest kapitał intelektualny w aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej wśród przedsiębiorstw oraz jaką role pełni on w danej organizacji. Zwrócono uwagę na składowe tworzące kapitał intelektualny. Została przedstawiona rola kapitału intelektualnego jaką pełni on wśród współczesnych przedsiębiorstw oraz zostały przedstawione czynniki wpływające na budowanie przewagi konkurencyjnej. Celem niniejszej pracy było przeprowadzanie badań wśród firm z branży transportowej, zbadano jak kapitał intelektualny oraz jego czynniki oddziałowujące na osiąganie przewagi konkurencyjnej w danej branży. Problem badawczy pracy dotyczył ukazania w jaki sposób kapitał intelektualny i jego składowe wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej, miał on również ukazać jego realną role, która pełni we współczesnych przedsiębiorstwach. Po dokonaniu analizy empirycznej ukazano, że respondenci wiedzą jak duże znaczenie pełni on w budowaniu przewagi konkurencyjnej wśród współczesnych przedsiębiorstw oraz jak jego komponenty wpływają na funkcjonowanie firmy.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Lubacha, Judyta
dc.contributor.authorpl
Wańczyk, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Lubacha, Judyta
dc.contributor.reviewerpl
Grodzicki, Maciej
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:51:47Z
dc.date.available
2022-07-04T21:51:47Z
dc.date.submittedpl
2022-07-01
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-157620-280787
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294380
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
competitiveness- components- enterprise- intellectual capital-role
dc.subject.plpl
kapitał intelektualny- konkurencyjność-przedsiębiorstwo-rola-składowe
dc.titlepl
Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał intelektualny przedsiębiorstw
dc.title.alternativepl
Building competitive advantage on the basis of intellectual capital of enterprises.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Warsaw
2

No access

No Thumbnail Available