Metody finansowania mikroprzedsiębiorstw na przykładzie branży budowlanej w województwie małopolskim

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this paper was to show the financing methods used by entrepreneurs from Malopolska who run micro- businesses in the construction sector, at various stages of operation. The content includes an MSP sector description since the time of joining the European Union and the characterization of the building industry. There have been certain forms of available subsidizing presented, both: internal and external ones. The methods used for research are: a diagnostic poll, a survey technique, a survey questionnaire. An analysis of available reports regarding the financing used by small and medium- sized enterprises has been done. The paper has been divided into four chapters. Specialist literature has been used to write the theoretical part, however the empirical part has been created on the basis of my own survey pollpl
dc.abstract.plCelem pracy było ukazanie wykorzystywanych przez małopolskich przedsiębiorców, prowadzących mikro firmy w sektorze budowanym, metod finansowania działalności na różnych etapach ich funkcjonowania. W treści znalazła się charakterystyka sektora MSP od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej oraz branży budowlanej. Opisane zostały dostępne dla przedsiębiorców formy finansowania zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Opracowanie ma charakter teoretyczno-badawczy. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety, narzędzie badawcze kwestionariusz ankiety. Przeprowadzono również analizę dostępnych raportów dotyczących wykorzystywanego finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Praca została podzielona na cztery rozdziały. Do napisania części teoretycznej posłużyła fachowa literatura. Natomiast część empiryczna powstała w oparciu o wyniki własnych badań ankietowych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorSadkowski, Wojciechpl
dc.contributor.authorOpaliński, Dawidpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerSadkowski, Wojciechpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:51:39Z
dc.date.available2022-07-04T21:51:39Z
dc.date.submitted2022-07-01pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-157581-283435pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294379
dc.languagepolpl
dc.subject.enfinancing - leasing - micro-enterprises - MSP - subsidypl
dc.subject.pldofinansowanie - finansowanie – leasing – mikroprzedsiębiorstwa – MSPpl
dc.titleMetody finansowania mikroprzedsiębiorstw na przykładzie branży budowlanej w województwie małopolskimpl
dc.title.alternativeMethods of financing micro-enterprises on the example of the construction industry in the Malopolskiepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper was to show the financing methods used by entrepreneurs from Malopolska who run micro- businesses in the construction sector, at various stages of operation. The content includes an MSP sector description since the time of joining the European Union and the characterization of the building industry. There have been certain forms of available subsidizing presented, both: internal and external ones. The methods used for research are: a diagnostic poll, a survey technique, a survey questionnaire. An analysis of available reports regarding the financing used by small and medium- sized enterprises has been done. The paper has been divided into four chapters. Specialist literature has been used to write the theoretical part, however the empirical part has been created on the basis of my own survey poll
dc.abstract.plpl
Celem pracy było ukazanie wykorzystywanych przez małopolskich przedsiębiorców, prowadzących mikro firmy w sektorze budowanym, metod finansowania działalności na różnych etapach ich funkcjonowania. W treści znalazła się charakterystyka sektora MSP od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej oraz branży budowlanej. Opisane zostały dostępne dla przedsiębiorców formy finansowania zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Opracowanie ma charakter teoretyczno-badawczy. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety, narzędzie badawcze kwestionariusz ankiety. Przeprowadzono również analizę dostępnych raportów dotyczących wykorzystywanego finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Praca została podzielona na cztery rozdziały. Do napisania części teoretycznej posłużyła fachowa literatura. Natomiast część empiryczna powstała w oparciu o wyniki własnych badań ankietowych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Sadkowski, Wojciech
dc.contributor.authorpl
Opaliński, Dawid
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Sadkowski, Wojciech
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:51:39Z
dc.date.available
2022-07-04T21:51:39Z
dc.date.submittedpl
2022-07-01
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-157581-283435
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294379
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
financing - leasing - micro-enterprises - MSP - subsidy
dc.subject.plpl
dofinansowanie - finansowanie – leasing – mikroprzedsiębiorstwa – MSP
dc.titlepl
Metody finansowania mikroprzedsiębiorstw na przykładzie branży budowlanej w województwie małopolskim
dc.title.alternativepl
Methods of financing micro-enterprises on the example of the construction industry in the Malopolskie
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Będzin
1
Człuchów
1
Nowy Sącz
1
Stalowa Wola
1

No access

No Thumbnail Available