Partycypacja publiczna jako forma kształtowania postaw aktywnego uczestnictwa w decydowaniu o sprawach gminy na przykładzie Niepołomic

master
dc.abstract.enParticipation is an important element in shaping a democratic authority oriented to the opinion of local citizens. Thanks to it, it is possible to know the direction in which a local government unit should go and, moreover, it gives the opportunity to support civic involvement in public affairs. Thus, it allows to obtain benefits both for the local government unit and for people taking part in the participatory process.The purpose of this work "Public participation as a form of shaping the attitudes of active participation in deciding about the matters of the municipality on the example of Niepołomice" was to identify factors that may affect a greater degree of involvement in public matters. The online questionnaire completed by 93 residents of the City and Municipality of Niepołomice was helpful. This allowed to verify the thesis, which was the statement that the participation of residents in managing and deciding on local matters depends mainly on the degree of attachment to the place of residence, age and education. The answers to the research questions were also obtained.pl
dc.abstract.plPartycypacja stanowi ważny element w kształtowaniu władzy demokratycznej zorientowanej na opinię lokalnych obywateli. Dzięki niej możliwe jest poznanie kierunku, w jakim powinna podążać jednostka samorządowa a ponadto daje ona możliwość wspierania obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne. Pozwala to więc uzyskać korzyści zarówno jednostce samorządu terytorialnego jak i osobom biorącym udział w procesie partycypacyjnym.Celem niniejszej pracy „Partycypacja publiczna jako forma kształtowania postaw aktywnego uczestnictwa w decydowaniu o sprawach gminy na przykładzie Niepołomic” było zidentyfikowanie czynników mogących wpływać na większy stopień angażowania się w sprawy publiczne. Pomocny przy tym był kwestionariusz ankiety internetowej, który wypełniony został przez 93 mieszkańców Miasta i Gminy Niepołomice. Pozwoliło to zweryfikować postawioną tezę, jaką było stwierdzenie, że uczestnictwo mieszkańców w zarządzaniu i decydowaniu o sprawach lokalnych zależy głównie od stopnia przywiązania do miejsca zamieszkania, wieku a także od wykształcenia. Uzyskano także odpowiedzi na postawione pytania badawcze.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMaciąg, Justynapl
dc.contributor.authorDziad, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerMaciąg, Justynapl
dc.contributor.reviewerNoworól, Kamillapl
dc.date.accessioned2022-06-28T21:37:58Z
dc.date.available2022-06-28T21:37:58Z
dc.date.submitted2022-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-158041-287243pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293569
dc.languagepolpl
dc.subject.enco-decision – co-management - Niepołomice Town and Municipality – public participationpl
dc.subject.plMiasto i Gmina Niepołomice – partycypacja publiczna – współdecydowanie – współzarządzaniepl
dc.titlePartycypacja publiczna jako forma kształtowania postaw aktywnego uczestnictwa w decydowaniu o sprawach gminy na przykładzie Niepołomicpl
dc.title.alternativePublic participation as a form of shaping the attitudes of active participation in deciding about the matters of the municipality on the example of Niepołomicepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Participation is an important element in shaping a democratic authority oriented to the opinion of local citizens. Thanks to it, it is possible to know the direction in which a local government unit should go and, moreover, it gives the opportunity to support civic involvement in public affairs. Thus, it allows to obtain benefits both for the local government unit and for people taking part in the participatory process.The purpose of this work "Public participation as a form of shaping the attitudes of active participation in deciding about the matters of the municipality on the example of Niepołomice" was to identify factors that may affect a greater degree of involvement in public matters. The online questionnaire completed by 93 residents of the City and Municipality of Niepołomice was helpful. This allowed to verify the thesis, which was the statement that the participation of residents in managing and deciding on local matters depends mainly on the degree of attachment to the place of residence, age and education. The answers to the research questions were also obtained.
dc.abstract.plpl
Partycypacja stanowi ważny element w kształtowaniu władzy demokratycznej zorientowanej na opinię lokalnych obywateli. Dzięki niej możliwe jest poznanie kierunku, w jakim powinna podążać jednostka samorządowa a ponadto daje ona możliwość wspierania obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne. Pozwala to więc uzyskać korzyści zarówno jednostce samorządu terytorialnego jak i osobom biorącym udział w procesie partycypacyjnym.Celem niniejszej pracy „Partycypacja publiczna jako forma kształtowania postaw aktywnego uczestnictwa w decydowaniu o sprawach gminy na przykładzie Niepołomic” było zidentyfikowanie czynników mogących wpływać na większy stopień angażowania się w sprawy publiczne. Pomocny przy tym był kwestionariusz ankiety internetowej, który wypełniony został przez 93 mieszkańców Miasta i Gminy Niepołomice. Pozwoliło to zweryfikować postawioną tezę, jaką było stwierdzenie, że uczestnictwo mieszkańców w zarządzaniu i decydowaniu o sprawach lokalnych zależy głównie od stopnia przywiązania do miejsca zamieszkania, wieku a także od wykształcenia. Uzyskano także odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Maciąg, Justyna
dc.contributor.authorpl
Dziad, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Maciąg, Justyna
dc.contributor.reviewerpl
Noworól, Kamilla
dc.date.accessioned
2022-06-28T21:37:58Z
dc.date.available
2022-06-28T21:37:58Z
dc.date.submittedpl
2022-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-158041-287243
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293569
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
co-decision – co-management - Niepołomice Town and Municipality – public participation
dc.subject.plpl
Miasto i Gmina Niepołomice – partycypacja publiczna – współdecydowanie – współzarządzanie
dc.titlepl
Partycypacja publiczna jako forma kształtowania postaw aktywnego uczestnictwa w decydowaniu o sprawach gminy na przykładzie Niepołomic
dc.title.alternativepl
Public participation as a form of shaping the attitudes of active participation in deciding about the matters of the municipality on the example of Niepołomice
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
2
Płock
1

No access

No Thumbnail Available
Collections