Digitalizacja zasobów dziedzictwa i kultury

licenciate
dc.abstract.enThis degree thesis concerns the topic of the process of digitization of heritage and culture resources. It presents the changes that have occurred in cultural institutions over the past decades due to the digitization of their resources. These changes concerned both the substantive, practical and technological side. The thesis analyzes various types of digitized collections, i.e. library materials, works of art and audiovisual resources, and the last part of the thesis discusses the growing importance of the digitization process during the SARS-CoV-2 pandemic.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca porusza temat procesu digitalizacji zasobów dziedzictwa i kultury. Przedstawia ona przemiany, które zachodziły w instytucjach kultury na przestrzeni ostatnich dekad w związku z cyfryzacją ich zasobów. Zmiany te dotyczyły zarówno strony merytorycznej, praktycznej jak i technologicznej. Praca charakteryzuje procesy digitalizacji poszczególnych rodzajów zasobów dziedzictwa i kultury, tj. materiałów bibliotecznych, dzieł sztuki oraz zasobów audiowizualnych. Analizie poddane zostały także repozytoria i biblioteki cyfrowe oraz serwisy streamingowe, które udostępniają zdigitalizowane zasoby swoim użytkownikom. Ostatni rozdział, różniący się swoją konstrukcją od pozostałych, porusza wzrost znaczenia procesu digitalizacji w okresie pandemii SARS-CoV-2.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPitrus, Andrzej - 131431 pl
dc.contributor.authorKania, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPitrus, Andrzej - 131431 pl
dc.contributor.reviewerPowierska, Aleksandrapl
dc.date.accessioned2022-06-28T21:37:09Z
dc.date.available2022-06-28T21:37:09Z
dc.date.submitted2022-06-27pl
dc.identifier.apddiploma-157396-280610pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293560
dc.languagepolpl
dc.subject.endigitization, heritage, culture, archive, library, museum, repository, music, streaming, movie, online, Internet, VOD, NFT, pandemic, COVID-19pl
dc.subject.pldigitalizacja, cyfryzacja, dziedzictwo, kultura, archiwum, biblioteka, muzeum, repozytorium, muzyka, streaming, film, online, Internet, VOD, NFT, pandemia, COVID-19pl
dc.titleDigitalizacja zasobów dziedzictwa i kulturypl
dc.title.alternativeDigitization of heritage and culture resourcespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This degree thesis concerns the topic of the process of digitization of heritage and culture resources. It presents the changes that have occurred in cultural institutions over the past decades due to the digitization of their resources. These changes concerned both the substantive, practical and technological side. The thesis analyzes various types of digitized collections, i.e. library materials, works of art and audiovisual resources, and the last part of the thesis discusses the growing importance of the digitization process during the SARS-CoV-2 pandemic.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca porusza temat procesu digitalizacji zasobów dziedzictwa i kultury. Przedstawia ona przemiany, które zachodziły w instytucjach kultury na przestrzeni ostatnich dekad w związku z cyfryzacją ich zasobów. Zmiany te dotyczyły zarówno strony merytorycznej, praktycznej jak i technologicznej. Praca charakteryzuje procesy digitalizacji poszczególnych rodzajów zasobów dziedzictwa i kultury, tj. materiałów bibliotecznych, dzieł sztuki oraz zasobów audiowizualnych. Analizie poddane zostały także repozytoria i biblioteki cyfrowe oraz serwisy streamingowe, które udostępniają zdigitalizowane zasoby swoim użytkownikom. Ostatni rozdział, różniący się swoją konstrukcją od pozostałych, porusza wzrost znaczenia procesu digitalizacji w okresie pandemii SARS-CoV-2.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pitrus, Andrzej - 131431
dc.contributor.authorpl
Kania, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pitrus, Andrzej - 131431
dc.contributor.reviewerpl
Powierska, Aleksandra
dc.date.accessioned
2022-06-28T21:37:09Z
dc.date.available
2022-06-28T21:37:09Z
dc.date.submittedpl
2022-06-27
dc.identifier.apdpl
diploma-157396-280610
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293560
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
digitization, heritage, culture, archive, library, museum, repository, music, streaming, movie, online, Internet, VOD, NFT, pandemic, COVID-19
dc.subject.plpl
digitalizacja, cyfryzacja, dziedzictwo, kultura, archiwum, biblioteka, muzeum, repozytorium, muzyka, streaming, film, online, Internet, VOD, NFT, pandemia, COVID-19
dc.titlepl
Digitalizacja zasobów dziedzictwa i kultury
dc.title.alternativepl
Digitization of heritage and culture resources
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Bytom
1
Bühl
1

No access

No Thumbnail Available