Wpływ intensywności światła na aktywność fotosyntetyczną Cladonia mitis Sandst i Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. w hodowli laboratoryjnej

master
dc.abstract.enAssessment of photosynthetic activity is one of the methods to verify in a very quick and simple way whether the studied environmental factors have a stressful effect on photosynthetically active organisms. High intensity light can be a stress factor that could have a potential impact on the maximum productivity of photosystem II. The aim of the conducted research was to observe changes in photosynthetic activity of lichen Cladonia mitis and moss Pleurozium schreberi on artificial high-energy lighting under laboratory culture conditions. The obtained results showed the variability of photosynthetic activity with time, depending on the amount of light energy supplied. Cladonia mitis and Pleurozium schreberi at full exposure showed a slow downward trend in photosynthetic activity, while at halved light intensity, periodic fluctuations were observed with no changes in the controls. Long term and high light intensity exposure of photosynthetically active organisms may cause gradual degradation of the photosynthetic apparatus, which in turn leads to cell death. Low values of photosynthetic activity may indicate a situation that, due to the excess of light, the rate of photosystem II photo damage exceeds the rate of its repair. This leads to irreversible damage to the photosynthetic apparatus.pl
dc.abstract.plOcena aktywności fotosyntetycznej jest jedną z metod pozwalającą sprawdzić, w bardzo szybki i prosty sposób, czy badane czynniki środowiskowe oddziałują stresowo na organizmy aktywne fotosyntetycznie. Światło przy dużym natężeniu może należeć do czynników stresowych, które mogą mieć potencjalny wpływ na maksymalną wydajność fotosystemu II. Celem przeprowadzonych badań było obserwowanie w warunkach hodowli laboratoryjnej zmian aktywności fotosyntetycznej porostu Cladonia mitis oraz mchu Pleurozium schreberi na sztuczne wysokoenergetyczne oświetlenie. Uzyskane wyniki wykazały zmienność aktywności fotosyntetycznej w czasie, w zależności od ilości dostarczanej energii świetlnej. Cladonia mitis i Pleurozium schreberi przy pełnym naświetleniu wykazywały powolną tendencję spadkową aktywności fotosyntetycznej, natomiast przy zmniejszonym natężeniu światła o połowę obserwowano okresowe fluktuacje przy braku zmian w próbach kontrolnych. Długookresowa i o dużym natężeniu światła ekspozycja organizmów fotosyntetycznie aktywnych może powodować stopniową degradację aparatu fotosyntetycznego, co w konsekwencji prowadzi do obumarcia komórek. Niskie wartości aktywności fotosyntetycznej mogą świadczyć o sytuacji, że pod wpływem nadmiaru światła tempo fotouszkodzeń fotosystemu II przewyższa tempo jego naprawy. Dochodzi wówczas do nieodwracalnych zniszczeń aparatu fotosyntetycznego.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorWęgrzyn, Michał - 132598 pl
dc.contributor.authorDziurowicz, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerWęgrzyn, Michał - 132598 pl
dc.contributor.reviewerSzentgyörgyi, Hajnalka - 132228 pl
dc.date.accessioned2022-06-28T21:35:23Z
dc.date.available2022-06-28T21:35:23Z
dc.date.submitted2022-06-24pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-155993-246845pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293545
dc.languagepolpl
dc.subject.enlichens, mosses, photosynthesis, PAR, fluorescencepl
dc.subject.plporosty, mchy, fotosynteza, PAR, fluorescencjapl
dc.titleWpływ intensywności światła na aktywność fotosyntetyczną Cladonia mitis Sandst i Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. w hodowli laboratoryjnejpl
dc.title.alternativeInfluence of light intensity on photosynthetic activity in Cladonia mitis Sandst and Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. in a laboratory culture.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Assessment of photosynthetic activity is one of the methods to verify in a very quick and simple way whether the studied environmental factors have a stressful effect on photosynthetically active organisms. High intensity light can be a stress factor that could have a potential impact on the maximum productivity of photosystem II. The aim of the conducted research was to observe changes in photosynthetic activity of lichen Cladonia mitis and moss Pleurozium schreberi on artificial high-energy lighting under laboratory culture conditions. The obtained results showed the variability of photosynthetic activity with time, depending on the amount of light energy supplied. Cladonia mitis and Pleurozium schreberi at full exposure showed a slow downward trend in photosynthetic activity, while at halved light intensity, periodic fluctuations were observed with no changes in the controls. Long term and high light intensity exposure of photosynthetically active organisms may cause gradual degradation of the photosynthetic apparatus, which in turn leads to cell death. Low values of photosynthetic activity may indicate a situation that, due to the excess of light, the rate of photosystem II photo damage exceeds the rate of its repair. This leads to irreversible damage to the photosynthetic apparatus.
dc.abstract.plpl
Ocena aktywności fotosyntetycznej jest jedną z metod pozwalającą sprawdzić, w bardzo szybki i prosty sposób, czy badane czynniki środowiskowe oddziałują stresowo na organizmy aktywne fotosyntetycznie. Światło przy dużym natężeniu może należeć do czynników stresowych, które mogą mieć potencjalny wpływ na maksymalną wydajność fotosystemu II. Celem przeprowadzonych badań było obserwowanie w warunkach hodowli laboratoryjnej zmian aktywności fotosyntetycznej porostu Cladonia mitis oraz mchu Pleurozium schreberi na sztuczne wysokoenergetyczne oświetlenie. Uzyskane wyniki wykazały zmienność aktywności fotosyntetycznej w czasie, w zależności od ilości dostarczanej energii świetlnej. Cladonia mitis i Pleurozium schreberi przy pełnym naświetleniu wykazywały powolną tendencję spadkową aktywności fotosyntetycznej, natomiast przy zmniejszonym natężeniu światła o połowę obserwowano okresowe fluktuacje przy braku zmian w próbach kontrolnych. Długookresowa i o dużym natężeniu światła ekspozycja organizmów fotosyntetycznie aktywnych może powodować stopniową degradację aparatu fotosyntetycznego, co w konsekwencji prowadzi do obumarcia komórek. Niskie wartości aktywności fotosyntetycznej mogą świadczyć o sytuacji, że pod wpływem nadmiaru światła tempo fotouszkodzeń fotosystemu II przewyższa tempo jego naprawy. Dochodzi wówczas do nieodwracalnych zniszczeń aparatu fotosyntetycznego.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Węgrzyn, Michał - 132598
dc.contributor.authorpl
Dziurowicz, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Węgrzyn, Michał - 132598
dc.contributor.reviewerpl
Szentgyörgyi, Hajnalka - 132228
dc.date.accessioned
2022-06-28T21:35:23Z
dc.date.available
2022-06-28T21:35:23Z
dc.date.submittedpl
2022-06-24
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-155993-246845
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293545
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
lichens, mosses, photosynthesis, PAR, fluorescence
dc.subject.plpl
porosty, mchy, fotosynteza, PAR, fluorescencja
dc.titlepl
Wpływ intensywności światła na aktywność fotosyntetyczną Cladonia mitis Sandst i Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. w hodowli laboratoryjnej
dc.title.alternativepl
Influence of light intensity on photosynthetic activity in Cladonia mitis Sandst and Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. in a laboratory culture.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Blachownia Slaska
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections