"Przyjaciele czy wrogowie? Stosunki rzymsko-kartagińskie w latach 279-226 p.n.e."

licenciate
dc.abstract.enMy thesis relates to the relationship between the Roman Republic and the Carthaginian state, from the first contacts to the establishment of Sicily by Rome as its first province. Initially, the relations concluded in the treaties between the two countries were focused only on the commercial sphere. Everything changed with the invasion of Pyrrus, the ruler of Epirus, who intended to expel the Carthaginians from Sicily. It was then that the last friendly Roman-Carthaginian treaty took place, which upheld the earlier arrangements and relied on military cooperation against Pyrrus's army. After the threat was dealt with, the Roman Republic became the hegemon in Italy and one of the main military forces in the region. A few years later, Rome supported the Campanian rebels in Sicily, bringing to an end friendly relations and the war with the Carthaginian state. After more than 20 years of struggle, Rome has become a success. Carthage was humiliated and for the next two decades it was rebuilding its strength to be able to take revenge on the Romans.pl
dc.abstract.plMoja praca odnosi się do relacji między Republiką rzymską, a państwem kartagińskim, od tak pierwszych kontaktów, aż po ustanowienie przez Rzym Sycylii jako swojej pierwszej prowincji. Początkowo relacje zawierane w traktatach między obojga państwami były nastawione tylko na sferę handlową. Wszystko zmieniła inwazja Pyrrusa władcy Epiru, ktory zamierzał wyrzucić Kartagińczyków z Sycylii. Wtedy to teź doszło do ostatniego przyjacielskiego tratatu rzymsko-kartagińskiego, który podtrzymywał wcześniejsze ustalenia oraz polegał na współpracy wojskowej wymierzonej przeciw wojskom Pyrrusa. Po zażegnaniu zagrożenia Republika rzymska stała się hegemonem w Italii, a także jedną z głównych sił wojskowych w regionie. Kilka lat później Rzym wsparł kampańskich rebeliantów na Sycylii, doprowadzając tym do końca przyjacielskich relacji i wojny z państwem kartagińskim. Po ponad 20 latach zmagań, Rzym odniósł sukces. Kartagina została upokorzona i przez następne 2 dekady odbudowywała swe siły, by móc zemścić się na Rzymianach.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPiegdoń, Maciej - 173747 pl
dc.contributor.authorBzdyl, Patrykpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPiegdoń, Maciej - 173747 pl
dc.contributor.reviewerTurlej, Stanisław - 132448 pl
dc.date.accessioned2022-06-28T21:34:00Z
dc.date.available2022-06-28T21:34:00Z
dc.date.submitted2022-06-28pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-154250-260745pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293533
dc.languagepolpl
dc.subject.enTable of contents PrefaceRome and Carthage before the treatiesRoman Republic before the treaties with CarthageCarthaginian state before the treaties with RomeRoman-Carthaginian Treaties 509-279 BCETreatiesFirst Punic WarCauses for the outbreak of the First Punic WarRoman and Punic armies on the eve of the First Punic WarLutatio's TreatiseMajor battlesDiplomatic and internal relations between Rome and Carthage after the First Punic WarSummaryBibliographySourcesStudiespl
dc.subject.plSpis treściWstępRzym i Kartagina przed traktatami Republika rzymska przed traktatami z Kartaginą Państwo kartagińskie przed traktatami z RzymemTraktaty rzymsko-kartagińskie 509-279 p.n.e.Traktaty Pierwsza wojna punicka Przyczyny wybuchu I wojny punickiejArmia rzymska i punicka w przededniu I wojny punickiej Traktat Lutacjusza Wykaz ważniejszych bitew Relacje dyplomatyczne i wewnętrzne Rzymu i Kartaginy po I wojnie punickiej PodsumowanieBibliografia ŹródłaOpracowaniapl
dc.title"Przyjaciele czy wrogowie? Stosunki rzymsko-kartagińskie w latach 279-226 p.n.e."pl
dc.title.alternative"Friends or enemies ? Roman-carthaginian relations in 279-226 BC".pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My thesis relates to the relationship between the Roman Republic and the Carthaginian state, from the first contacts to the establishment of Sicily by Rome as its first province. Initially, the relations concluded in the treaties between the two countries were focused only on the commercial sphere. Everything changed with the invasion of Pyrrus, the ruler of Epirus, who intended to expel the Carthaginians from Sicily. It was then that the last friendly Roman-Carthaginian treaty took place, which upheld the earlier arrangements and relied on military cooperation against Pyrrus's army. After the threat was dealt with, the Roman Republic became the hegemon in Italy and one of the main military forces in the region. A few years later, Rome supported the Campanian rebels in Sicily, bringing to an end friendly relations and the war with the Carthaginian state. After more than 20 years of struggle, Rome has become a success. Carthage was humiliated and for the next two decades it was rebuilding its strength to be able to take revenge on the Romans.
dc.abstract.plpl
Moja praca odnosi się do relacji między Republiką rzymską, a państwem kartagińskim, od tak pierwszych kontaktów, aż po ustanowienie przez Rzym Sycylii jako swojej pierwszej prowincji. Początkowo relacje zawierane w traktatach między obojga państwami były nastawione tylko na sferę handlową. Wszystko zmieniła inwazja Pyrrusa władcy Epiru, ktory zamierzał wyrzucić Kartagińczyków z Sycylii. Wtedy to teź doszło do ostatniego przyjacielskiego tratatu rzymsko-kartagińskiego, który podtrzymywał wcześniejsze ustalenia oraz polegał na współpracy wojskowej wymierzonej przeciw wojskom Pyrrusa. Po zażegnaniu zagrożenia Republika rzymska stała się hegemonem w Italii, a także jedną z głównych sił wojskowych w regionie. Kilka lat później Rzym wsparł kampańskich rebeliantów na Sycylii, doprowadzając tym do końca przyjacielskich relacji i wojny z państwem kartagińskim. Po ponad 20 latach zmagań, Rzym odniósł sukces. Kartagina została upokorzona i przez następne 2 dekady odbudowywała swe siły, by móc zemścić się na Rzymianach.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Piegdoń, Maciej - 173747
dc.contributor.authorpl
Bzdyl, Patryk
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Piegdoń, Maciej - 173747
dc.contributor.reviewerpl
Turlej, Stanisław - 132448
dc.date.accessioned
2022-06-28T21:34:00Z
dc.date.available
2022-06-28T21:34:00Z
dc.date.submittedpl
2022-06-28
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-154250-260745
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293533
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Table of contents PrefaceRome and Carthage before the treatiesRoman Republic before the treaties with CarthageCarthaginian state before the treaties with RomeRoman-Carthaginian Treaties 509-279 BCETreatiesFirst Punic WarCauses for the outbreak of the First Punic WarRoman and Punic armies on the eve of the First Punic WarLutatio's TreatiseMajor battlesDiplomatic and internal relations between Rome and Carthage after the First Punic WarSummaryBibliographySourcesStudies
dc.subject.plpl
Spis treściWstępRzym i Kartagina przed traktatami Republika rzymska przed traktatami z Kartaginą Państwo kartagińskie przed traktatami z RzymemTraktaty rzymsko-kartagińskie 509-279 p.n.e.Traktaty Pierwsza wojna punicka Przyczyny wybuchu I wojny punickiejArmia rzymska i punicka w przededniu I wojny punickiej Traktat Lutacjusza Wykaz ważniejszych bitew Relacje dyplomatyczne i wewnętrzne Rzymu i Kartaginy po I wojnie punickiej PodsumowanieBibliografia ŹródłaOpracowania
dc.titlepl
"Przyjaciele czy wrogowie? Stosunki rzymsko-kartagińskie w latach 279-226 p.n.e."
dc.title.alternativepl
"Friends or enemies ? Roman-carthaginian relations in 279-226 BC".
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Gdansk
1
Krakow
1
Łomianki
1

No access

No Thumbnail Available