Atrakcyjność internetowej magii : o myśleniu mityczno‐magicznym we współczesnym świecie

2021
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T19:45:20Z
dc.abstract.enThis aim of this article is to describe the mechanisms and functions of semiotic and communication behaviors appearing in social media which are manifestations of mythical and magical thinking. The key to understanding magic in this text is its cognitive and semiotic dimension, i.e. a particular vision of the world and the meanings of the elements that construct it. The author discusses the classic scientific understanding of magic and myth, cognitive mechanisms of forming magical and mythical thinking and its manifestations in contemporary communication - from simple semiotic forms (pareidolia, ambiguous statements, subliminal messages) to expanded narrative forms (folk etymologies, modern myths, conspiracy theories) and behaviors (internet chain letters, fortune‐telling, etc.) In addition, the analysis indicates those features of the examined forms of communication which bring them close to ludic behaviors and largely determine their popularity. The author attempts to discover the sources of the attractiveness of magical and mythical thinking and communication behaviors which are based on it.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest opis mechanizmów i funkcji zachowań semiotyczno‐komunikacyjnych pojawiających się w mediach społecznościowych, a będących przejawem myślenia mityczno‐magicznego. Kluczowy dla rozumienia magii w niniejszym tekście jest jej wymiar poznawczo‐semiotyczny, tj. specyficzna wizja świata i znaczeń budujących go elementów. Autorka omawia klasyczne naukowe rozumienie magii i mitu, poznawcze mechanizmy kształtowania się magiczno‐mitycznego sposobu myślenia oraz współczesne tryby jego przejawiania się - od prostych form semiotycznych (pareidolia, komunikaty wieloznaczne, przekazy podprogowe) po rozbudowane formy narracyjne (etymologie ludowe, mity współczesne, teorie spiskowe) i zachowaniowe (łańcuszki internetowe, wróżby i in.). Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie o źródła atrakcyjności myślenia magiczno‐mitycznego i opartych na nim zachowań komunikacyjnych.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacjipl
dc.contributor.authorChudzik, Anna - 241860 pl
dc.date.accession2022-04-14pl
dc.date.accessioned2022-04-14T10:16:04Z
dc.date.available2022-04-14T10:16:04Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number15pl
dc.description.physical58-77pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.53052/MiS.2021.15.05pl
dc.identifier.eissn2545-2568pl
dc.identifier.issn2083-5701pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/290983
dc.identifier.weblinkhttp://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/15/media_i_spoleczenstwo_nr_15.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enludicitypl
dc.subject.enmagicpl
dc.subject.enmythpl
dc.subject.enplaypl
dc.subject.ensemioticspl
dc.subject.enInternetpl
dc.subject.plludycznośćpl
dc.subject.plmagiapl
dc.subject.plmitpl
dc.subject.plgrapl
dc.subject.plsemiotykapl
dc.subject.plInternetpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleAtrakcyjność internetowej magii : o myśleniu mityczno‐magicznym we współczesnym świeciepl
dc.title.alternativeThe attractiveness of the Internet magic : mythical and magical thinking in the contemporary worldpl
dc.title.journalMedia i Społeczeństwopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T19:45:20Z
dc.abstract.enpl
This aim of this article is to describe the mechanisms and functions of semiotic and communication behaviors appearing in social media which are manifestations of mythical and magical thinking. The key to understanding magic in this text is its cognitive and semiotic dimension, i.e. a particular vision of the world and the meanings of the elements that construct it. The author discusses the classic scientific understanding of magic and myth, cognitive mechanisms of forming magical and mythical thinking and its manifestations in contemporary communication - from simple semiotic forms (pareidolia, ambiguous statements, subliminal messages) to expanded narrative forms (folk etymologies, modern myths, conspiracy theories) and behaviors (internet chain letters, fortune‐telling, etc.) In addition, the analysis indicates those features of the examined forms of communication which bring them close to ludic behaviors and largely determine their popularity. The author attempts to discover the sources of the attractiveness of magical and mythical thinking and communication behaviors which are based on it.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest opis mechanizmów i funkcji zachowań semiotyczno‐komunikacyjnych pojawiających się w mediach społecznościowych, a będących przejawem myślenia mityczno‐magicznego. Kluczowy dla rozumienia magii w niniejszym tekście jest jej wymiar poznawczo‐semiotyczny, tj. specyficzna wizja świata i znaczeń budujących go elementów. Autorka omawia klasyczne naukowe rozumienie magii i mitu, poznawcze mechanizmy kształtowania się magiczno‐mitycznego sposobu myślenia oraz współczesne tryby jego przejawiania się - od prostych form semiotycznych (pareidolia, komunikaty wieloznaczne, przekazy podprogowe) po rozbudowane formy narracyjne (etymologie ludowe, mity współczesne, teorie spiskowe) i zachowaniowe (łańcuszki internetowe, wróżby i in.). Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie o źródła atrakcyjności myślenia magiczno‐mitycznego i opartych na nim zachowań komunikacyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacji
dc.contributor.authorpl
Chudzik, Anna - 241860
dc.date.accessionpl
2022-04-14
dc.date.accessioned
2022-04-14T10:16:04Z
dc.date.available
2022-04-14T10:16:04Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
15
dc.description.physicalpl
58-77
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.53052/MiS.2021.15.05
dc.identifier.eissnpl
2545-2568
dc.identifier.issnpl
2083-5701
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/290983
dc.identifier.weblinkpl
http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/15/media_i_spoleczenstwo_nr_15.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
ludicity
dc.subject.enpl
magic
dc.subject.enpl
myth
dc.subject.enpl
play
dc.subject.enpl
semiotics
dc.subject.enpl
Internet
dc.subject.plpl
ludyczność
dc.subject.plpl
magia
dc.subject.plpl
mit
dc.subject.plpl
gra
dc.subject.plpl
semiotyka
dc.subject.plpl
Internet
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Atrakcyjność internetowej magii : o myśleniu mityczno‐magicznym we współczesnym świecie
dc.title.alternativepl
The attractiveness of the Internet magic : mythical and magical thinking in the contemporary world
dc.title.journalpl
Media i Społeczeństwo
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
101
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Krakow
11
Wroclaw
11
Gdansk
8
Ashburn
6
Tarnobrzeg
5
Giedlarowa
4
Lodz
4
Gdynia
3
Lublin
3
Downloads
chdzik_arakcyjnosc_internetowej_magii_o_mysleniu_mityczno‐magicznym_we_wspolczesnym _swiecie_2021.pdf
46
chdzik_arakcyjnosc_internetowej_magii_o_mysleniu_mityczno‐magicznym_we_wspolczesnym _swiecie_2021.odt
2