Reconnecting nature and culture in the making of an ecotourism destination. A case study of Lake Annecy, France

master
dc.abstract.enIn 2018, the Musée-Château in Annecy hosted an exhibition reminding visitors about the significance of taking care of the lake environment. Annecy attracts for its blue and green landscape, for its lake. This thesis examines the ecofriendly destination-image of Lake Annecy and critically assesses the contradictory processes of commodification of nature, culture and heritage. The interdisciplinary framework that combines environmental humanities, history, anthropology, heritage and tourism studies provide an innovative approach to study the growing niche of ecological tourism. Ecocriticism, post-structuralism and post-colonialism enable to question the sustainability of ecotourism, the underlying anthropocentric values and the Western nature-culture dualism. In order to go beyond this dualism, Rodney Harrison’s dialogical model of heritage serves as a theoretical foundation and paves the way for an ecocentric and non-eurocentric paradigm shift. I argue that this model, based on an ontology of connectivity, is particularly useful for sustainable ecotourism management and heritage preservation. A visual and textual content analysis of the Annecy Tourism Office materials and interviews with six local people involved in the tourism and heritage sectors offer a supply-side perspective of ecotourism and reveal competing and completing narratives and representations of nature and culture. The results also unveil the contradictions between the concept and practices of ecotourism, reflecting the tensions between tackling environmental issues and developing the tourism industry. Ultimately, I suggest that if Lake Annecy truly aspires to become an ecotourism destination, decolonising the underpinning anthropocentric and Eurocentric narratives about nature and decommodifying heritage is essential.pl
dc.abstract.plW 2018 roku w Musée-Château w Annecy odbyła się wystawa przypominająca zwiedzającym o znaczeniu zabiegów mających chronić środowisko jeziora. Annecy, które przyciąga swoim niebieskim i zielonym krajobrazem. W pracy tej badany jest wizerunek przyjaznej dla środowiska destynacji jeziora Annecy i krytycznie oceniane sprzeczne procesy “utowarowienia” natury, kultury i dziedzictwa. Interdyscyplinarne ramy, które łączą nauki humanistyczne z naukami o środowisku, historię, antropologię, dziedzictwo i studia turystyczne, zapewniają innowacyjne podejście do badania rosnącej niszy turystyki ekologicznej. Ekokrytyka, poststrukturalizm i postkolonializm pozwalają kwestionować trwałość ekoturystyki, leżące u jej podstaw wartości antropocentryczne i zachodni dualizm natura - kultura. Aby wyjść poza ten dualizm, dialogiczny model dziedzictwa Rodneya Harrisona służy jako teoretyczna podstawa i toruje drogę do ekocentrycznej i nieeurocentrycznej zmiany paradygmatu. Twierdzę, że ten model, oparty na ontologii łączności, jest szczególnie przydatny dla zrównoważonego zarządzania ekoturystyką i ochrony dziedzictwa. Wizualna i tekstowa analiza treści materiałów Biura Turystyki w Annecy oraz wywiady z sześcioma lokalnymi działaczami zaangażowanymi w sektory turystyki i dziedzictwa, obrazują perspektywę ekoturystyki od strony podaży i ujawniają konkurencyjne i uzupełniające się narracje, oraz reprezentacje natury i kultury. Wyniki ujawniają również sprzeczności między koncepcją a praktyką w ekoturystyce, odzwierciedlając napięcia powstałe w procesach rozwiązywania problemów środowiskowych a rozwoju branży turystycznej. Ostatecznie stawiam tezę, że jeśli jezioro Annecy naprawdę aspiruje do tego, by stać się celem ekoturystyki, dekolonizacja leżących u podstaw antropocentrycznych i eurocentrycznych narracji o przyrodzie i dekomodyfikacji dziedzictwa jest niezbędna.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorKowalski, Krzysztof - 129307 pl
dc.contributor.authorSbinné, Mathildepl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKowalski, Krzysztof - 129307 pl
dc.contributor.reviewerAlexander, Verapl
dc.date.accessioned2022-02-02T22:33:30Z
dc.date.available2022-02-02T22:33:30Z
dc.date.submitted2022-01-31pl
dc.fieldofstudyEuropean Studiespl
dc.identifier.apddiploma-155282-280720pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287675
dc.languageengpl
dc.subject.enEcotourism, Lake Annecy, nature, culture, heritagepl
dc.subject.plekoturystyka, Jezioro Annecy, przyroda, kultura, dziedzictwopl
dc.titleReconnecting nature and culture in the making of an ecotourism destination. A case study of Lake Annecy, Francepl
dc.title.alternativePonowne połączenie natury i kultury w tworzeniu destynacji ekoturystycznej. Studium przypadku jeziora Annecy we Francjipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In 2018, the Musée-Château in Annecy hosted an exhibition reminding visitors about the significance of taking care of the lake environment. Annecy attracts for its blue and green landscape, for its lake. This thesis examines the ecofriendly destination-image of Lake Annecy and critically assesses the contradictory processes of commodification of nature, culture and heritage. The interdisciplinary framework that combines environmental humanities, history, anthropology, heritage and tourism studies provide an innovative approach to study the growing niche of ecological tourism. Ecocriticism, post-structuralism and post-colonialism enable to question the sustainability of ecotourism, the underlying anthropocentric values and the Western nature-culture dualism. In order to go beyond this dualism, Rodney Harrison’s dialogical model of heritage serves as a theoretical foundation and paves the way for an ecocentric and non-eurocentric paradigm shift. I argue that this model, based on an ontology of connectivity, is particularly useful for sustainable ecotourism management and heritage preservation. A visual and textual content analysis of the Annecy Tourism Office materials and interviews with six local people involved in the tourism and heritage sectors offer a supply-side perspective of ecotourism and reveal competing and completing narratives and representations of nature and culture. The results also unveil the contradictions between the concept and practices of ecotourism, reflecting the tensions between tackling environmental issues and developing the tourism industry. Ultimately, I suggest that if Lake Annecy truly aspires to become an ecotourism destination, decolonising the underpinning anthropocentric and Eurocentric narratives about nature and decommodifying heritage is essential.
dc.abstract.plpl
W 2018 roku w Musée-Château w Annecy odbyła się wystawa przypominająca zwiedzającym o znaczeniu zabiegów mających chronić środowisko jeziora. Annecy, które przyciąga swoim niebieskim i zielonym krajobrazem. W pracy tej badany jest wizerunek przyjaznej dla środowiska destynacji jeziora Annecy i krytycznie oceniane sprzeczne procesy “utowarowienia” natury, kultury i dziedzictwa. Interdyscyplinarne ramy, które łączą nauki humanistyczne z naukami o środowisku, historię, antropologię, dziedzictwo i studia turystyczne, zapewniają innowacyjne podejście do badania rosnącej niszy turystyki ekologicznej. Ekokrytyka, poststrukturalizm i postkolonializm pozwalają kwestionować trwałość ekoturystyki, leżące u jej podstaw wartości antropocentryczne i zachodni dualizm natura - kultura. Aby wyjść poza ten dualizm, dialogiczny model dziedzictwa Rodneya Harrisona służy jako teoretyczna podstawa i toruje drogę do ekocentrycznej i nieeurocentrycznej zmiany paradygmatu. Twierdzę, że ten model, oparty na ontologii łączności, jest szczególnie przydatny dla zrównoważonego zarządzania ekoturystyką i ochrony dziedzictwa. Wizualna i tekstowa analiza treści materiałów Biura Turystyki w Annecy oraz wywiady z sześcioma lokalnymi działaczami zaangażowanymi w sektory turystyki i dziedzictwa, obrazują perspektywę ekoturystyki od strony podaży i ujawniają konkurencyjne i uzupełniające się narracje, oraz reprezentacje natury i kultury. Wyniki ujawniają również sprzeczności między koncepcją a praktyką w ekoturystyce, odzwierciedlając napięcia powstałe w procesach rozwiązywania problemów środowiskowych a rozwoju branży turystycznej. Ostatecznie stawiam tezę, że jeśli jezioro Annecy naprawdę aspiruje do tego, by stać się celem ekoturystyki, dekolonizacja leżących u podstaw antropocentrycznych i eurocentrycznych narracji o przyrodzie i dekomodyfikacji dziedzictwa jest niezbędna.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Kowalski, Krzysztof - 129307
dc.contributor.authorpl
Sbinné, Mathilde
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Krzysztof - 129307
dc.contributor.reviewerpl
Alexander, Vera
dc.date.accessioned
2022-02-02T22:33:30Z
dc.date.available
2022-02-02T22:33:30Z
dc.date.submittedpl
2022-01-31
dc.fieldofstudypl
European Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-155282-280720
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287675
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Ecotourism, Lake Annecy, nature, culture, heritage
dc.subject.plpl
ekoturystyka, Jezioro Annecy, przyroda, kultura, dziedzictwo
dc.titlepl
Reconnecting nature and culture in the making of an ecotourism destination. A case study of Lake Annecy, France
dc.title.alternativepl
Ponowne połączenie natury i kultury w tworzeniu destynacji ekoturystycznej. Studium przypadku jeziora Annecy we Francji
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Leyton
4
Paris
3
San Pablo City
3
Chatou
2
Colwyn Bay
2
Dublin
2
Kathmandu
2
Poznan
2
Tampa
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available
Collections