Półmajolikowa ceramika ludowa i jej formy pokrewne ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

master
dc.abstract.enThe work presents folk ceramics from the Ethnographic Museum in Krakow in the criteria of archaeological material research. Its main purpose is to create a typology of ceramic products from rural pottery centers operating from the 1870s to 1939, based on the shape of the vessels. I analyzed decorations of the vessels, taking into account their technique and themes. I have also created a map, which shows ornaments that are distinctive for specific areas. I focused as well on the problem of the presence of ceramics covered in white slip among other folk products, their distribution and correct nomenclature. To outline the background, I traced the genesis and development of semi-majolica ceramics in Poland and Europe. Finally, I emphasized the need to include interests of archaeologists in research on 19th and 20th-century pottery.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia ceramikę ludową z Muzeum Etnograficznego w Krakowie w kryteriach materiałoznawczego opracowania archeologicznego. Głównym jej celem jest stworzenie typologii wyrobów ceramicznych z wiejskich ośrodków garncarskich funkcjonujących od lat 70. XIX wieku po 1939 rok, w oparciu o kształt naczyń. Analizie poddałam dekoracje naczyniowe biorąc pod uwagę ich technikę wykonania i tematykę. Stworzyłam także mapę przedstawiającą dystynktywne dla konkretnych obszarów ornamenty. Skupiłam się również na problematyce występowania ceramiki pobiałkowanej wśród innych wyrobów ludowych, jej rozmieszczeniu i prawidłowemu nazewnictwu. Dla zarysowania tła, prześledziłam genezę i rozwój półmajolikowej ceramiki na ziemiach polskich i w Europie. Na koniec podkreśliłam potrzebę włączenia zainteresowań archeologów w badania nad XIX i XX-wieczną ceramiką.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPoleski, Jacek - 131497 pl
dc.contributor.authorWadowska, Igapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPoleski, Jacek - 131497 pl
dc.contributor.reviewerWojenka, Michał - 132700 pl
dc.date.accessioned2022-02-02T22:33:17Z
dc.date.available2022-02-02T22:33:17Z
dc.date.submitted2022-02-01pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-155172-209965pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287672
dc.languagepolpl
dc.subject.enceramics, folk, semi-majolica, pottery, etnographypl
dc.subject.plceramika, ludowa, półmajolika, garncarstwo, etnografiapl
dc.titlePółmajolikowa ceramika ludowa i jej formy pokrewne ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie.pl
dc.title.alternativeSemi-majolica folk ceramics and its related forms from the collection of the Ethnographic Museum in Krakow.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work presents folk ceramics from the Ethnographic Museum in Krakow in the criteria of archaeological material research. Its main purpose is to create a typology of ceramic products from rural pottery centers operating from the 1870s to 1939, based on the shape of the vessels. I analyzed decorations of the vessels, taking into account their technique and themes. I have also created a map, which shows ornaments that are distinctive for specific areas. I focused as well on the problem of the presence of ceramics covered in white slip among other folk products, their distribution and correct nomenclature. To outline the background, I traced the genesis and development of semi-majolica ceramics in Poland and Europe. Finally, I emphasized the need to include interests of archaeologists in research on 19th and 20th-century pottery.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia ceramikę ludową z Muzeum Etnograficznego w Krakowie w kryteriach materiałoznawczego opracowania archeologicznego. Głównym jej celem jest stworzenie typologii wyrobów ceramicznych z wiejskich ośrodków garncarskich funkcjonujących od lat 70. XIX wieku po 1939 rok, w oparciu o kształt naczyń. Analizie poddałam dekoracje naczyniowe biorąc pod uwagę ich technikę wykonania i tematykę. Stworzyłam także mapę przedstawiającą dystynktywne dla konkretnych obszarów ornamenty. Skupiłam się również na problematyce występowania ceramiki pobiałkowanej wśród innych wyrobów ludowych, jej rozmieszczeniu i prawidłowemu nazewnictwu. Dla zarysowania tła, prześledziłam genezę i rozwój półmajolikowej ceramiki na ziemiach polskich i w Europie. Na koniec podkreśliłam potrzebę włączenia zainteresowań archeologów w badania nad XIX i XX-wieczną ceramiką.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Poleski, Jacek - 131497
dc.contributor.authorpl
Wadowska, Iga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Poleski, Jacek - 131497
dc.contributor.reviewerpl
Wojenka, Michał - 132700
dc.date.accessioned
2022-02-02T22:33:17Z
dc.date.available
2022-02-02T22:33:17Z
dc.date.submittedpl
2022-02-01
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-155172-209965
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287672
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ceramics, folk, semi-majolica, pottery, etnography
dc.subject.plpl
ceramika, ludowa, półmajolika, garncarstwo, etnografia
dc.titlepl
Półmajolikowa ceramika ludowa i jej formy pokrewne ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
dc.title.alternativepl
Semi-majolica folk ceramics and its related forms from the collection of the Ethnographic Museum in Krakow.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Krakow
9
Warsaw
7
Wroclaw
4
Dublin
2
Przysucha
2
Bielsk Podlaski
1
Bielsko-Biala
1
Braniewo
1
Chicago
1
Legnica
1

No access

No Thumbnail Available
Collections