eTwinning inspiracją dla edukacji polonistycznej w zakresie kształtowania tożsamości narodowej i regionalnej

2021
book section
article
dc.abstract.enThis article is a form of presentation of the eTwinning platform as a tool for conducting educational projects. The possibilities offered by this virtual space are discussed in the article. The specificity of education in the 21st century and the needs of students were also noted. The authors analyzed several completed projects supporting the formation of national and regional identity and presented two own methodological proposals.pl
dc.abstract.plNiniejszy artykuł jest formą przedstawienia platformy eTwinning jako narzędzia do prowadzenia projektów edukacyjnych. W tekście omówiono możliwości, jakie daje ta wirtualna przestrzeń. Zauważono także specyfikę edukacji w XXI wieku oraz potrzeby uczniów. Autorzy dokonali analizy kilku zrealizowanych projektów wspierających kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej oraz przedstawili dwie własne propozycje metodyczne.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.authorSzumal, Marianna - 231610 pl
dc.contributor.authorStróżyk, Marek - 233128 pl
dc.contributor.editorGis, Anitapl
dc.contributor.editorKoc, Krzysztofpl
dc.contributor.editorKwiatkowska-Ratajczak, Mariapl
dc.contributor.editorWobalis, Mirosławpl
dc.date.accessioned2022-02-01T21:41:36Z
dc.date.available2022-02-01T21:41:36Z
dc.date.issued2021pl
dc.description.physical349-361pl
dc.description.publication0,9pl
dc.description.seriesFilologia Polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dc.description.seriesnumber231
dc.description.volume2pl
dc.identifier.eisbn978-83-232-3862-1pl
dc.identifier.isbn978-83-232-3861-4pl
dc.identifier.seriesissn0554-8179
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287538
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoPoznań : Wydawnictwo Naukowe UAMpl
dc.publisher.ministerialUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfoliczba autorów 39; liczba stron 564; liczba arkuszy wydawniczych 37;pl
dc.subject.eneTwinningpl
dc.subject.enprojectspl
dc.subject.ennational identitypl
dc.subject.enregional identitypl
dc.subject.pleTwinningpl
dc.subject.plprojektypl
dc.subject.pltożsamość narodowapl
dc.subject.pltożsamość regionalnapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleeTwinning inspiracją dla edukacji polonistycznej w zakresie kształtowania tożsamości narodowej i regionalnejpl
dc.title.alternativeeTwinning as an inspiration for Polish-language education in the field of shaping national and regional identitypl
dc.title.containerLekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wiekupl
dc.title.volumePraktyki edukacyjnepl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This article is a form of presentation of the eTwinning platform as a tool for conducting educational projects. The possibilities offered by this virtual space are discussed in the article. The specificity of education in the 21st century and the needs of students were also noted. The authors analyzed several completed projects supporting the formation of national and regional identity and presented two own methodological proposals.
dc.abstract.plpl
Niniejszy artykuł jest formą przedstawienia platformy eTwinning jako narzędzia do prowadzenia projektów edukacyjnych. W tekście omówiono możliwości, jakie daje ta wirtualna przestrzeń. Zauważono także specyfikę edukacji w XXI wieku oraz potrzeby uczniów. Autorzy dokonali analizy kilku zrealizowanych projektów wspierających kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej oraz przedstawili dwie własne propozycje metodyczne.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.authorpl
Szumal, Marianna - 231610
dc.contributor.authorpl
Stróżyk, Marek - 233128
dc.contributor.editorpl
Gis, Anita
dc.contributor.editorpl
Koc, Krzysztof
dc.contributor.editorpl
Kwiatkowska-Ratajczak, Maria
dc.contributor.editorpl
Wobalis, Mirosław
dc.date.accessioned
2022-02-01T21:41:36Z
dc.date.available
2022-02-01T21:41:36Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.description.physicalpl
349-361
dc.description.publicationpl
0,9
dc.description.series
Filologia Polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dc.description.seriesnumber
231
dc.description.volumepl
2
dc.identifier.eisbnpl
978-83-232-3862-1
dc.identifier.isbnpl
978-83-232-3861-4
dc.identifier.seriesissn
0554-8179
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287538
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfopl
liczba autorów 39; liczba stron 564; liczba arkuszy wydawniczych 37;
dc.subject.enpl
eTwinning
dc.subject.enpl
projects
dc.subject.enpl
national identity
dc.subject.enpl
regional identity
dc.subject.plpl
eTwinning
dc.subject.plpl
projekty
dc.subject.plpl
tożsamość narodowa
dc.subject.plpl
tożsamość regionalna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
eTwinning inspiracją dla edukacji polonistycznej w zakresie kształtowania tożsamości narodowej i regionalnej
dc.title.alternativepl
eTwinning as an inspiration for Polish-language education in the field of shaping national and regional identity
dc.title.containerpl
Lekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku
dc.title.volumepl
Praktyki edukacyjne
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
5
Tychy
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lublin
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available