Zapomniany krajobraz. Ślady Thomasa Gainsborough w „Dzwonie” Iris Murdoch

licenciate
dc.abstract.enThe paper aims to show how Thomas Gainsborough’s painting influenced the construction and meaning of Iris Murdoch’s “The Bell”. The author suggests that the work of the English painter not only influenced the plot structure of the novel, but also clearly influenced the aesthetic reflection of the Irish writer and philosopher. To prove his thesis, the author draws on Plato's category of 'trace'. The work is divided into three broad parts. The first reviews contemporary philosophical positions on the image and visuality. In the second, an in-depth analysis is carried out of "The Painter's Daughters Chasing a Butterfly", one of T. Gainsborough’s canvases, which, as the author argues, plays a key role in "The Bell". The third part, on the other hand, discusses the influence of the mentioned painting – as well as the biography of the painter and his family – on specific scenes from I. Murdoch’s novel. The analyses of the quoted cultural texts are accompanied by numerous references to current studies in philosophy, history of art and history of ideas.pl
dc.abstract.plPraca ma za zadanie ukazać, w jaki sposób malarstwo Thomasa Gainsborough wpłynęło na konstrukcję i wymowę „Dzwonu” Iris Murdoch. Autor sugeruje, że twórczość angielskiego malarza nie tylko zaważyła na fabularnej strukturze powieści, lecz także wyraźnie oddziałała na refleksję estetyczną irlandzkiej pisarki i filozofki. By udowodnić swoją tezę, autor sięga po Platońską kategorię „śladu”. Praca została podzielona na trzy obszerne części. W pierwszej dokonano przeglądu współczesnych stanowisk filozoficznych na temat obrazu i wizualności. W drugiej przeprowadzono wnikliwą analizę „Córek malarza w pogoni za motylem”, jednego z płócień T. Gainsborough, które – jak dowodzi autor – odgrywa w „Dzwonie” kluczową rolę. W części trzeciej omówiono natomiast wpływ wspomnianego obrazu – a także życiorysu malarza i jego rodziny – na konkretne sceny z powieści I. Murdoch. Analizom przywoływanych tekstów kultury towarzyszą liczne odniesienia do aktualnych opracowań z zakresu filozofii, historii sztuki i historii idei.pl
dc.affiliationOśrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBukowiec, Paweł - 127477 pl
dc.contributor.authorOleksy, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/SDOMISHpl
dc.contributor.reviewerBukowiec, Paweł - 127477 pl
dc.contributor.reviewerRyczek, Wojciechpl
dc.date.accessioned2022-01-13T22:31:29Z
dc.date.available2022-01-13T22:31:29Z
dc.date.submitted2021-09-29pl
dc.fieldofstudypolonistyka - komparatystyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychpl
dc.identifier.apddiploma-145614-224978pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286977
dc.languagepolpl
dc.subject.enThomas Gainsborough, Iris Murdoch, trace, image, painting, limits of language, aesthetic experience, aesthetics, ekphrasis, butterflypl
dc.subject.plThomas Gainsborough, Iris Murdoch, ślad, obraz, malarstwo, granice języka, przeżycie estetyczne, estetyka, ekfraza, motylpl
dc.titleZapomniany krajobraz. Ślady Thomasa Gainsborough w „Dzwonie” Iris Murdochpl
dc.title.alternativeForgotten Landscape. Traces of Thomas Gainsborough in Iris Murdoch’s ‘The Bell’pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper aims to show how Thomas Gainsborough’s painting influenced the construction and meaning of Iris Murdoch’s “The Bell”. The author suggests that the work of the English painter not only influenced the plot structure of the novel, but also clearly influenced the aesthetic reflection of the Irish writer and philosopher. To prove his thesis, the author draws on Plato's category of 'trace'. The work is divided into three broad parts. The first reviews contemporary philosophical positions on the image and visuality. In the second, an in-depth analysis is carried out of "The Painter's Daughters Chasing a Butterfly", one of T. Gainsborough’s canvases, which, as the author argues, plays a key role in "The Bell". The third part, on the other hand, discusses the influence of the mentioned painting – as well as the biography of the painter and his family – on specific scenes from I. Murdoch’s novel. The analyses of the quoted cultural texts are accompanied by numerous references to current studies in philosophy, history of art and history of ideas.
dc.abstract.plpl
Praca ma za zadanie ukazać, w jaki sposób malarstwo Thomasa Gainsborough wpłynęło na konstrukcję i wymowę „Dzwonu” Iris Murdoch. Autor sugeruje, że twórczość angielskiego malarza nie tylko zaważyła na fabularnej strukturze powieści, lecz także wyraźnie oddziałała na refleksję estetyczną irlandzkiej pisarki i filozofki. By udowodnić swoją tezę, autor sięga po Platońską kategorię „śladu”. Praca została podzielona na trzy obszerne części. W pierwszej dokonano przeglądu współczesnych stanowisk filozoficznych na temat obrazu i wizualności. W drugiej przeprowadzono wnikliwą analizę „Córek malarza w pogoni za motylem”, jednego z płócień T. Gainsborough, które – jak dowodzi autor – odgrywa w „Dzwonie” kluczową rolę. W części trzeciej omówiono natomiast wpływ wspomnianego obrazu – a także życiorysu malarza i jego rodziny – na konkretne sceny z powieści I. Murdoch. Analizom przywoływanych tekstów kultury towarzyszą liczne odniesienia do aktualnych opracowań z zakresu filozofii, historii sztuki i historii idei.
dc.affiliationpl
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bukowiec, Paweł - 127477
dc.contributor.authorpl
Oleksy, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/SDOMISH
dc.contributor.reviewerpl
Bukowiec, Paweł - 127477
dc.contributor.reviewerpl
Ryczek, Wojciech
dc.date.accessioned
2022-01-13T22:31:29Z
dc.date.available
2022-01-13T22:31:29Z
dc.date.submittedpl
2021-09-29
dc.fieldofstudypl
polonistyka - komparatystyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
dc.identifier.apdpl
diploma-145614-224978
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286977
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Thomas Gainsborough, Iris Murdoch, trace, image, painting, limits of language, aesthetic experience, aesthetics, ekphrasis, butterfly
dc.subject.plpl
Thomas Gainsborough, Iris Murdoch, ślad, obraz, malarstwo, granice języka, przeżycie estetyczne, estetyka, ekfraza, motyl
dc.titlepl
Zapomniany krajobraz. Ślady Thomasa Gainsborough w „Dzwonie” Iris Murdoch
dc.title.alternativepl
Forgotten Landscape. Traces of Thomas Gainsborough in Iris Murdoch’s ‘The Bell’
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Lodz
2
Marki
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krajenka
1
Krakow
1
Piszczac
1
Wieluń
1

No access

No Thumbnail Available