Dialogowość listu w świetle koncepcji polifonicznego Ja

2021
journal article
article
dc.abstract.enThe article is focused on the phenomenon of dialogicality in the letter, which is first discussed in the light of the existing theories (proposed by Stefania Skwarczynska or Brigitte Diaz) and extended with new aspects of the definition of the letter, proposed in the "New Theory of the Letter" (Całek 2019). In the next part, for the analysis of the dialogical nature of epistolography, I propose a new research perspective: the dialogical self theory, whose creator and promoter is, above all, Hubert J. M. Hermans. The researcher, inspired by Mikhail Bakhtin's concept on a polyphonic novel, pointed out how important the phenomenon of internal dialogues with oneself is for identity. The self can be perceived as a multivoiced structure of meanings: every voice is relatively autonomous I-position engaging in internal dialogues. I combine this concept, developed in Poland by Małgorzata Puchalska-Wasyl and Piotr K. Oleś, with the communicative approach of Friedemann Schulz von Thun, who proposed a model of "internal team" containing internalized roles that an individual is able to assume by conducting internal dialogues. I use both concepts for epistolographic analysis, seeing in the letter a medium of such dialogicality: the sender simultaneously plays his own role and creates in the imagination the figure of the recipient - which is actually the inner voice of his own self - to dialogue with her in the letter. This imaginary conversation is possible because the subject produces two dialogue voices, gives them autonomy, and for the needs of a specific correspondent, creates a epistolary character who represents him in this epistolary conversation. The indicated mechanism, which has its psychological justification in the theory of dialogic self and communicative psychology, allows to explain changes in the subject's self-image in categories other than those used so far (such as self-presentation or self-creation).pl
dc.abstract.plArtykuł dotyczy zjawiska dialogowości listu, które jest najpierw omawiane w świetle dotychczas obowiązujących koncepcji (np. Stefanii Skwarczyńskiej czy Brigitte Diaz) oraz poszerzonej o nowe aspekty definicji listu, zaproponowanej w Nowej teorii listu (Całek 2019). W kolejnej części do analizy dialogowości epistolografii proponuję nową perspektywę badawczą: teorię ja dialogowego, której twórcą i propagatorem jest przede wszystkim Hubert J. M. Hermans. Badacz zainspirowany myślą Michaiła Bachtina na temat powieści polifonicznej wskazał, jak ważne dla tożsamości jest zjawisko prowadzenia wewnętrznych dialogów z samym sobą. Są one możliwe dlatego, że jednostka jest w stanie wypracować mechanizm, który pozwala na autonomizację wewnętrznych głosów w postaci pozycji Ja. Tę koncepcję, rozwijaną w Polsce przez Małgorzatę Puchalską-Wasyl i Piotra K. Olesia, łączę z podejściem komunikacyjnym Friedemanna Schulza von Thuna, który zaproponował model "zespołu wewnętrznego" obrazujący uwewnętrznione role, które jest w stanie przyjąć jednostka, prowadząc dialogi wewnętrzne. Obie omówione koncepcje, dotychczas rozwijanie w psychologii, wykorzystuję do analizy epistolograficznej, dostrzegając w liście medium takiej właśnie dialogowości: nadawca listu wchodzi w rolę równocześnie własną i kreuje w wyobraźni postać odbiorcy - będącą faktycznie wewnętrznym głosem jego własnego ja - by toczyć z nią w liście dialog. Ta wyobrażona rozmowa możliwa jest dlatego, iż podmiot wytwarza dwa dialogujące ze sobą głosy, nadaje im autonomię, a na potrzeby konkretnego korespondenta tworzy swoistą postać epistolarną, która go reprezentuje w tej właśnie rozmowie epistolarnej. Wskazany mechanizm, który ma swoje uzasadnienie psychologiczne w teorii dialogowego ja oraz psychologii komunikacyjnej, pozwala wyjaśnić zmiany w obrazowaniu siebie przez podmiot w innych kategoriach niż dotychczas stosowane (takie jak autoprezentacja lub autokreacja).pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiejpl
dc.contributor.authorCałek, Anita - 174439 pl
dc.date.accession2022-01-18pl
dc.date.accessioned2022-01-05T22:33:00Z
dc.date.available2022-01-05T22:33:00Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3pl
dc.description.physical25-41pl
dc.description.publication1,33pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume64pl
dc.identifier.doi10.26485/ZRL/2021/64.3/2pl
dc.identifier.eissn2451-0335pl
dc.identifier.issn0084-4446pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286657
dc.identifier.weblinkhttp://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Zagadnienia-Rodzajow-Literackich/article/view/1604/1450pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enepistolographypl
dc.subject.entheory of the letterpl
dc.subject.enDialogical Selfpl
dc.subject.enFriedemann Schulz von Thunpl
dc.subject.enHubert J.M. Hermanspl
dc.subject.enStefania Skwarczyńskapl
dc.subject.plepistolografiapl
dc.subject.plteoria listupl
dc.subject.plJa dialogowepl
dc.subject.plFriedemann Schulz von Thunpl
dc.subject.plHubert J.M. Hermanspl
dc.subject.plStefania Skwarczyńskapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDialogowość listu w świetle koncepcji polifonicznego Japl
dc.title.alternativeThe letter as a dialogue in the context of dialogical self theorypl
dc.title.journalZagadnienia Rodzajów Literackichpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article is focused on the phenomenon of dialogicality in the letter, which is first discussed in the light of the existing theories (proposed by Stefania Skwarczynska or Brigitte Diaz) and extended with new aspects of the definition of the letter, proposed in the "New Theory of the Letter" (Całek 2019). In the next part, for the analysis of the dialogical nature of epistolography, I propose a new research perspective: the dialogical self theory, whose creator and promoter is, above all, Hubert J. M. Hermans. The researcher, inspired by Mikhail Bakhtin's concept on a polyphonic novel, pointed out how important the phenomenon of internal dialogues with oneself is for identity. The self can be perceived as a multivoiced structure of meanings: every voice is relatively autonomous I-position engaging in internal dialogues. I combine this concept, developed in Poland by Małgorzata Puchalska-Wasyl and Piotr K. Oleś, with the communicative approach of Friedemann Schulz von Thun, who proposed a model of "internal team" containing internalized roles that an individual is able to assume by conducting internal dialogues. I use both concepts for epistolographic analysis, seeing in the letter a medium of such dialogicality: the sender simultaneously plays his own role and creates in the imagination the figure of the recipient - which is actually the inner voice of his own self - to dialogue with her in the letter. This imaginary conversation is possible because the subject produces two dialogue voices, gives them autonomy, and for the needs of a specific correspondent, creates a epistolary character who represents him in this epistolary conversation. The indicated mechanism, which has its psychological justification in the theory of dialogic self and communicative psychology, allows to explain changes in the subject's self-image in categories other than those used so far (such as self-presentation or self-creation).
dc.abstract.plpl
Artykuł dotyczy zjawiska dialogowości listu, które jest najpierw omawiane w świetle dotychczas obowiązujących koncepcji (np. Stefanii Skwarczyńskiej czy Brigitte Diaz) oraz poszerzonej o nowe aspekty definicji listu, zaproponowanej w Nowej teorii listu (Całek 2019). W kolejnej części do analizy dialogowości epistolografii proponuję nową perspektywę badawczą: teorię ja dialogowego, której twórcą i propagatorem jest przede wszystkim Hubert J. M. Hermans. Badacz zainspirowany myślą Michaiła Bachtina na temat powieści polifonicznej wskazał, jak ważne dla tożsamości jest zjawisko prowadzenia wewnętrznych dialogów z samym sobą. Są one możliwe dlatego, że jednostka jest w stanie wypracować mechanizm, który pozwala na autonomizację wewnętrznych głosów w postaci pozycji Ja. Tę koncepcję, rozwijaną w Polsce przez Małgorzatę Puchalską-Wasyl i Piotra K. Olesia, łączę z podejściem komunikacyjnym Friedemanna Schulza von Thuna, który zaproponował model "zespołu wewnętrznego" obrazujący uwewnętrznione role, które jest w stanie przyjąć jednostka, prowadząc dialogi wewnętrzne. Obie omówione koncepcje, dotychczas rozwijanie w psychologii, wykorzystuję do analizy epistolograficznej, dostrzegając w liście medium takiej właśnie dialogowości: nadawca listu wchodzi w rolę równocześnie własną i kreuje w wyobraźni postać odbiorcy - będącą faktycznie wewnętrznym głosem jego własnego ja - by toczyć z nią w liście dialog. Ta wyobrażona rozmowa możliwa jest dlatego, iż podmiot wytwarza dwa dialogujące ze sobą głosy, nadaje im autonomię, a na potrzeby konkretnego korespondenta tworzy swoistą postać epistolarną, która go reprezentuje w tej właśnie rozmowie epistolarnej. Wskazany mechanizm, który ma swoje uzasadnienie psychologiczne w teorii dialogowego ja oraz psychologii komunikacyjnej, pozwala wyjaśnić zmiany w obrazowaniu siebie przez podmiot w innych kategoriach niż dotychczas stosowane (takie jak autoprezentacja lub autokreacja).
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej
dc.contributor.authorpl
Całek, Anita - 174439
dc.date.accessionpl
2022-01-18
dc.date.accessioned
2022-01-05T22:33:00Z
dc.date.available
2022-01-05T22:33:00Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
25-41
dc.description.publicationpl
1,33
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
64
dc.identifier.doipl
10.26485/ZRL/2021/64.3/2
dc.identifier.eissnpl
2451-0335
dc.identifier.issnpl
0084-4446
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286657
dc.identifier.weblinkpl
http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Zagadnienia-Rodzajow-Literackich/article/view/1604/1450
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
epistolography
dc.subject.enpl
theory of the letter
dc.subject.enpl
Dialogical Self
dc.subject.enpl
Friedemann Schulz von Thun
dc.subject.enpl
Hubert J.M. Hermans
dc.subject.enpl
Stefania Skwarczyńska
dc.subject.plpl
epistolografia
dc.subject.plpl
teoria listu
dc.subject.plpl
Ja dialogowe
dc.subject.plpl
Friedemann Schulz von Thun
dc.subject.plpl
Hubert J.M. Hermans
dc.subject.plpl
Stefania Skwarczyńska
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Dialogowość listu w świetle koncepcji polifonicznego Ja
dc.title.alternativepl
The letter as a dialogue in the context of dialogical self theory
dc.title.journalpl
Zagadnienia Rodzajów Literackich
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Ashburn
10
Koszalin
2
Wroclaw
2
Boydton
1
Dublin
1
Krakow
1
New York
1
Downloads
calek_dialogowosc_listu_w_swietle_koncepcji_polifonicznego_ja_2021.pdf
10