Gdzie jest metafora? : sposoby reprezentowania gestów metaforycznych w dialogu

2021
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T18:48:08Z
dc.abstract.enThe article presents a discussion of various ways of performing metaphorical gestures during the utterance. The observation of the conversing people involved in a dynamic discussion shows that metaphoricity is the result of the cooperation of two semiotic modes, verbal and gestural, where gestures can connect with the verbal layer of the utterance in at least several ways. In order to describe and analyse them, the author, based on the theoretical foundations developed in the field of gestures studies (A. Kendon, D. McNeill, C. Müller, A. Cienki, J. Antas), uses selected episodes of the information program "TAK JEST" as research material. The analysis includes statements that exemplify five different functions that metaphorical gestures can play in the process of creating meanings.pl
dc.abstract.plArtykuł przedstawia omówienie różnych sposobów realizowania gestów metaforycznych podczas wypo-wiedzi. Obserwacja dialogujących osób zaangażowanych w żywą dyskusję pokazuje, że metaforyczność jest wynikiem współpracy dwóch trybów semiotycznych, werbalnego i gestycznego, przy czym gesty na co najmniej kilka różnych sposobów mogą łączyć się z warstwą słowną wypowiedzi, wyrażając przy tym metaforyczne znaczenia. W celu ich opisania i analizy autorka, opierając się na podstawach teoretycznych wypracowanych w zakresie badań gestów (A. Kendon, D. McNeill, C. Müller, A. Cienki, J. Antas), wyko-rzystuje jako materiał badawczy wybrane odcinki programu informacyjno-publicystycznego "TAK JEST". Analiza obejmuje wypowiedzi, które są egzemplifikacją pięciu różnych funkcji, jakie mogą pełnić gesty metaforyczne w procesie tworzenia znaczeń.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacjipl
dc.contributor.authorKraśnicka, Izabela - 241862 pl
dc.date.accession2021-12-30pl
dc.date.accessioned2021-12-30T23:13:40Z
dc.date.available2021-12-30T23:13:40Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical23-37pl
dc.description.publication1,2pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume41pl
dc.identifier.doi10.17651/POLON.41.2pl
dc.identifier.issn0137-9712pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286384
dc.identifier.weblinkhttps://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/706/183pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enmetaphoric gesturespl
dc.subject.eniconic gesturespl
dc.subject.endialoguepl
dc.subject.enmetaphorpl
dc.subject.engestural phraseologypl
dc.subject.plgesty metaforycznepl
dc.subject.plgesty ikonicznepl
dc.subject.pldialogpl
dc.subject.plmetaforapl
dc.subject.plfrazeologia gestycznapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleGdzie jest metafora? : sposoby reprezentowania gestów metaforycznych w dialogupl
dc.title.alternativeWhere is metaphor? : the ways of representing metaphoric gestures in dialoguepl
dc.title.journalPolonicapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T18:48:08Z
dc.abstract.enpl
The article presents a discussion of various ways of performing metaphorical gestures during the utterance. The observation of the conversing people involved in a dynamic discussion shows that metaphoricity is the result of the cooperation of two semiotic modes, verbal and gestural, where gestures can connect with the verbal layer of the utterance in at least several ways. In order to describe and analyse them, the author, based on the theoretical foundations developed in the field of gestures studies (A. Kendon, D. McNeill, C. Müller, A. Cienki, J. Antas), uses selected episodes of the information program "TAK JEST" as research material. The analysis includes statements that exemplify five different functions that metaphorical gestures can play in the process of creating meanings.
dc.abstract.plpl
Artykuł przedstawia omówienie różnych sposobów realizowania gestów metaforycznych podczas wypo-wiedzi. Obserwacja dialogujących osób zaangażowanych w żywą dyskusję pokazuje, że metaforyczność jest wynikiem współpracy dwóch trybów semiotycznych, werbalnego i gestycznego, przy czym gesty na co najmniej kilka różnych sposobów mogą łączyć się z warstwą słowną wypowiedzi, wyrażając przy tym metaforyczne znaczenia. W celu ich opisania i analizy autorka, opierając się na podstawach teoretycznych wypracowanych w zakresie badań gestów (A. Kendon, D. McNeill, C. Müller, A. Cienki, J. Antas), wyko-rzystuje jako materiał badawczy wybrane odcinki programu informacyjno-publicystycznego "TAK JEST". Analiza obejmuje wypowiedzi, które są egzemplifikacją pięciu różnych funkcji, jakie mogą pełnić gesty metaforyczne w procesie tworzenia znaczeń.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacji
dc.contributor.authorpl
Kraśnicka, Izabela - 241862
dc.date.accessionpl
2021-12-30
dc.date.accessioned
2021-12-30T23:13:40Z
dc.date.available
2021-12-30T23:13:40Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
23-37
dc.description.publicationpl
1,2
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
41
dc.identifier.doipl
10.17651/POLON.41.2
dc.identifier.issnpl
0137-9712
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286384
dc.identifier.weblinkpl
https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/706/183
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
metaphoric gestures
dc.subject.enpl
iconic gestures
dc.subject.enpl
dialogue
dc.subject.enpl
metaphor
dc.subject.enpl
gestural phraseology
dc.subject.plpl
gesty metaforyczne
dc.subject.plpl
gesty ikoniczne
dc.subject.plpl
dialog
dc.subject.plpl
metafora
dc.subject.plpl
frazeologia gestyczna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Gdzie jest metafora? : sposoby reprezentowania gestów metaforycznych w dialogu
dc.title.alternativepl
Where is metaphor? : the ways of representing metaphoric gestures in dialogue
dc.title.journalpl
Polonica
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Ashburn
6
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
New York
1
Downloads
krasnicka_gdzie_jest_metafora_2021.pdf
24
krasnicka_gdzie_jest_metafora_2021.odt
1