Legenda o Wandzie i jej romantyczne reinterpretacje : interferencje polsko-francuskie

2021
journal article
article
dc.abstract.enThe article deals with traces of the legendary Polish ruler Wanda in Polish and French literature of the 19th century. On the one hand, the interpretative potential inherent in the legend, exploited by Polish Romantic writers, is evoked; on the other, the history of the French reception of the story of Wanda from the sixteenth century onwards is presented, as well as the circumstances of the popularity of "la question polonaise" in Paris thanks to the Great Emigration. The comparative analysis discusses the works by Zygmunt Krasiński (Wanda), Juliusz Słowacki (Król-Duch and a drama about Beniowski) and Cyprian Norwid (Wanda), who re-write Wanda’s legend, as well as the French works whose heroines bear the name of Wanda: in particular, Alfred de Vigny’s poem Wanda. Histoire russe and Honoré de Balzac’s novel L’Envers de l’histoire contemporaine. Second épisode: L’initié. The comparative approach leads to an exposition of Polish and French critical and creative reinterpretations not only of the story of Wanda, but also of the stereotype of Polishness.pl
dc.abstract.plArtykuł dotyczy legendarnej władczyni polskiej - Wandy i reinterpretacji jej postaci w literaturze polskiej i francuskiej XIX w. Z jednej strony ukazany jest tu interpretacyjny potencjał wpisany w legendę wyzyskany przez polskich pisarzy romantycznych; z drugiej - przywołana jest francuska recepcja historii Wandy od XVI po wiek XIX, kiedy to dzięki Wielkiej Emigracji w Paryżu głośna staje się "la question poloneise". W analizie porównawczej omówiono dzieła Zygmunta Krasińskiego ("Wanda"), Juliusza Słowackiego ("Król-Duch" i dramat o Beniowskim) i Cypriana Norwida ("Wanda"), stanowiące prze-pisanie legendy, a także utwory francuskie, których bohaterki noszą imię Wandy: w szczególności poemat Alfreda de Vigny "Wanda. Histoire russe" oraz powieść Honoré de Balzaca „L'Envers de l'histoire contemporaine: L'initié". Ujęcie porównawcze prowadzi do ukaznia polskich i francuskich krytycznych i twórczych reinterpretacji nie tylko historii Wandy, ale także stereotypu polskości.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiejpl
dc.contributor.authorSiwiec, Magdalena - 131889 pl
dc.date.accession2021-12-16pl
dc.date.accessioned2021-12-17T10:21:47Z
dc.date.available2021-12-17T10:21:47Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number12pl
dc.description.physical51-70pl
dc.description.publication1,2pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.18276/rk.2021.12-02pl
dc.identifier.eissn2353-2831pl
dc.identifier.issn2081-8718pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/285715
dc.identifier.weblinkhttps://wnus.edu.pl/rk/pl/issue/1225/article/19444/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationSiwiec, Magdalena: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enlegendpl
dc.subject.enWandapl
dc.subject.enromanticismpl
dc.subject.enPolish-French literary relationshipspl
dc.subject.pllegendapl
dc.subject.plWandapl
dc.subject.plromantyzmpl
dc.subject.plpolsko-francuskie związki literackiepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleLegenda o Wandzie i jej romantyczne reinterpretacje : interferencje polsko-francuskiepl
dc.title.alternativeThe Legend of Wanda and its romantic interpretations : Polish-French interferencepl
dc.title.journalRocznik Komparatystycznypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article deals with traces of the legendary Polish ruler Wanda in Polish and French literature of the 19th century. On the one hand, the interpretative potential inherent in the legend, exploited by Polish Romantic writers, is evoked; on the other, the history of the French reception of the story of Wanda from the sixteenth century onwards is presented, as well as the circumstances of the popularity of "la question polonaise" in Paris thanks to the Great Emigration. The comparative analysis discusses the works by Zygmunt Krasiński (Wanda), Juliusz Słowacki (Król-Duch and a drama about Beniowski) and Cyprian Norwid (Wanda), who re-write Wanda’s legend, as well as the French works whose heroines bear the name of Wanda: in particular, Alfred de Vigny’s poem Wanda. Histoire russe and Honoré de Balzac’s novel L’Envers de l’histoire contemporaine. Second épisode: L’initié. The comparative approach leads to an exposition of Polish and French critical and creative reinterpretations not only of the story of Wanda, but also of the stereotype of Polishness.
dc.abstract.plpl
Artykuł dotyczy legendarnej władczyni polskiej - Wandy i reinterpretacji jej postaci w literaturze polskiej i francuskiej XIX w. Z jednej strony ukazany jest tu interpretacyjny potencjał wpisany w legendę wyzyskany przez polskich pisarzy romantycznych; z drugiej - przywołana jest francuska recepcja historii Wandy od XVI po wiek XIX, kiedy to dzięki Wielkiej Emigracji w Paryżu głośna staje się "la question poloneise". W analizie porównawczej omówiono dzieła Zygmunta Krasińskiego ("Wanda"), Juliusza Słowackiego ("Król-Duch" i dramat o Beniowskim) i Cypriana Norwida ("Wanda"), stanowiące prze-pisanie legendy, a także utwory francuskie, których bohaterki noszą imię Wandy: w szczególności poemat Alfreda de Vigny "Wanda. Histoire russe" oraz powieść Honoré de Balzaca „L'Envers de l'histoire contemporaine: L'initié". Ujęcie porównawcze prowadzi do ukaznia polskich i francuskich krytycznych i twórczych reinterpretacji nie tylko historii Wandy, ale także stereotypu polskości.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej
dc.contributor.authorpl
Siwiec, Magdalena - 131889
dc.date.accessionpl
2021-12-16
dc.date.accessioned
2021-12-17T10:21:47Z
dc.date.available
2021-12-17T10:21:47Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
12
dc.description.physicalpl
51-70
dc.description.publicationpl
1,2
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.18276/rk.2021.12-02
dc.identifier.eissnpl
2353-2831
dc.identifier.issnpl
2081-8718
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/285715
dc.identifier.weblinkpl
https://wnus.edu.pl/rk/pl/issue/1225/article/19444/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Siwiec, Magdalena: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
legend
dc.subject.enpl
Wanda
dc.subject.enpl
romanticism
dc.subject.enpl
Polish-French literary relationships
dc.subject.plpl
legenda
dc.subject.plpl
Wanda
dc.subject.plpl
romantyzm
dc.subject.plpl
polsko-francuskie związki literackie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Legenda o Wandzie i jej romantyczne reinterpretacje : interferencje polsko-francuskie
dc.title.alternativepl
The Legend of Wanda and its romantic interpretations : Polish-French interference
dc.title.journalpl
Rocznik Komparatystyczny
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Ashburn
5
Warsaw
4
Krakow
3
Wroclaw
3
Bedlno
2
Dublin
2
Kalisz
1
Katowice
1
New York
1
Downloads
siwiec_legenda_o_wandzie_i_jej_romantyczne_reinterpretacje_2021.pdf
8
siwiec_legenda_o_wandzie_i_jej_romantyczne_reinterpretacje_2021.odt
2