Formy współpracy banków i podmiotów FinTech : w kierunku większej cyfryzacji polskiego sektora bankowego

2021
book section
article
dc.abstract.enThe contemporary financial markets are undergoing processes of far-reaching digitization. This involves especially banking sectors, including the Polish banking sector. The article identifies forms of transformation of the banking sector as a result of the impact of financial technologies and FinTech entities. It should be noted that nowadays the role of the commercial bank is changing (traditional banks are transforming into digital banks) and the bank’s business and operating model is being also transformed. Polish banking sector is subject to similar processes of digitalization as many other sectors. The ongoing con siderations allow us to conclude that in the short term FinTech entities will be a natural complement to the bank’s activity, improving the quality of services offered and increasing the efficiency and safety of these operations. In the longer term, greater competition between banks and non-banking entities is possible.pl
dc.abstract.plWspółczesne rynki finansowe są poddawane procesom daleko idącej cyfryzacji. Dotyczy to w szczególności sektorów bankowych, w tym również polskiego sektora bankowego. W artykule dokonano identyfikacji form transformacji sektora bankowego jako efektu oddziaływania technologii finansowych i podmiotów typu FinTech. Należy zaznaczyć, że zmienia się zarówno rola banku komercyjnego (tradycyjne banki przekształcają się w banki cyfrowe), jak również ulega przekształceniu model biznesowy i operacyjny banku. Polski sektor bankowy podlega podobnym procesom, jakie obejmują wiele innych sektorów. Prowadzone rozważania pozwalają wnioskować, że w krótkim okresie podmioty typu FinTech będą stanowiły naturalne uzupełnienie dla aktywności banku, podnosząc jakość oferowanych usług i zwiększając efektywność i bezpieczeństwo tych operacji. W dłuższym okresie możliwa jest większa konkurencja między bankami i podmiotami niebankowymi.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.contributor.authorŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.editorKaleta, Mateuszpl
dc.contributor.editorLaska, Mariapl
dc.contributor.editorŻuchowska, Dorotapl
dc.date.accession2021-12-13pl
dc.date.accessioned2021-12-13T19:49:30Z
dc.date.available2021-12-13T19:49:30Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical38-52pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.bookweblinkhttps://wsksim.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/e-book_polityka-gospodarcza.pdfpl
dc.identifier.eisbn978-83-89124-19-7pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/285188
dc.identifier.weblinkhttps://wsksim.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/e-book_polityka-gospodarcza.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoToruń : Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniupl
dc.publisher.ministerialWydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniupl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeinne
dc.sourceinfoliczba autorów 22; liczba stron 418; liczba arkuszy wydawniczych 27,8;pl
dc.subject.endigitalization of the banking sectorpl
dc.subject.enfinancial technologypl
dc.subject.enFinTechpl
dc.subject.plcyfryzacja sektora bankowegopl
dc.subject.pltechnologie finansowepl
dc.subject.plFinTechpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleFormy współpracy banków i podmiotów FinTech : w kierunku większej cyfryzacji polskiego sektora bankowegopl
dc.title.alternativeForm of cooperation between banks and FinTechs : towards geater digitalization of the polish banking sektorpl
dc.title.containerWspółczesne uwarunkowania i dylematy polityki gospodarczejpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The contemporary financial markets are undergoing processes of far-reaching digitization. This involves especially banking sectors, including the Polish banking sector. The article identifies forms of transformation of the banking sector as a result of the impact of financial technologies and FinTech entities. It should be noted that nowadays the role of the commercial bank is changing (traditional banks are transforming into digital banks) and the bank’s business and operating model is being also transformed. Polish banking sector is subject to similar processes of digitalization as many other sectors. The ongoing con siderations allow us to conclude that in the short term FinTech entities will be a natural complement to the bank’s activity, improving the quality of services offered and increasing the efficiency and safety of these operations. In the longer term, greater competition between banks and non-banking entities is possible.
dc.abstract.plpl
Współczesne rynki finansowe są poddawane procesom daleko idącej cyfryzacji. Dotyczy to w szczególności sektorów bankowych, w tym również polskiego sektora bankowego. W artykule dokonano identyfikacji form transformacji sektora bankowego jako efektu oddziaływania technologii finansowych i podmiotów typu FinTech. Należy zaznaczyć, że zmienia się zarówno rola banku komercyjnego (tradycyjne banki przekształcają się w banki cyfrowe), jak również ulega przekształceniu model biznesowy i operacyjny banku. Polski sektor bankowy podlega podobnym procesom, jakie obejmują wiele innych sektorów. Prowadzone rozważania pozwalają wnioskować, że w krótkim okresie podmioty typu FinTech będą stanowiły naturalne uzupełnienie dla aktywności banku, podnosząc jakość oferowanych usług i zwiększając efektywność i bezpieczeństwo tych operacji. W dłuższym okresie możliwa jest większa konkurencja między bankami i podmiotami niebankowymi.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
dc.contributor.authorpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.editorpl
Kaleta, Mateusz
dc.contributor.editorpl
Laska, Maria
dc.contributor.editorpl
Żuchowska, Dorota
dc.date.accessionpl
2021-12-13
dc.date.accessioned
2021-12-13T19:49:30Z
dc.date.available
2021-12-13T19:49:30Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
38-52
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.bookweblinkpl
https://wsksim.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/e-book_polityka-gospodarcza.pdf
dc.identifier.eisbnpl
978-83-89124-19-7
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/285188
dc.identifier.weblinkpl
https://wsksim.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/e-book_polityka-gospodarcza.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Toruń : Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
dc.publisher.ministerialpl
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
inne
dc.sourceinfopl
liczba autorów 22; liczba stron 418; liczba arkuszy wydawniczych 27,8;
dc.subject.enpl
digitalization of the banking sector
dc.subject.enpl
financial technology
dc.subject.enpl
FinTech
dc.subject.plpl
cyfryzacja sektora bankowego
dc.subject.plpl
technologie finansowe
dc.subject.plpl
FinTech
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Formy współpracy banków i podmiotów FinTech : w kierunku większej cyfryzacji polskiego sektora bankowego
dc.title.alternativepl
Form of cooperation between banks and FinTechs : towards geater digitalization of the polish banking sektor
dc.title.containerpl
Współczesne uwarunkowania i dylematy polityki gospodarczej
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
63
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Krakow
8
Ruda Śląska
8
Gmina Końskie
3
Wroclaw
3
Czerwionka-Leszczyny
2
Jarosław
2
Krzeszowice
2
Poznan
2
Skawina
2

No access

No Thumbnail Available