Produkcja i ocena śmieszności żartów a rozwój teorii umysłu dzieci w wieku 7 lat

master
dc.abstract.enThe aim of this research was to examine whether there is a relationship between the production of verbal humour and cartoon humour and the evaluation of the ridiculousness of jokes created by peers and a child's more mature theory of mind. In order to confirm the hypotheses, 201 children aged 7 and a half years were studied. The production of verbal and cartoon humour was examined by asking the child if he or she could tell/draw something funny, while the evaluation of the funniness of jokes was examined by ranking the jokes from funniest to least funny. Then, the compliance of the assessment of the humour of jokes with the frequency of cartoon humour production was tested. The more mature theory of mind was examined with tasks measuring understanding of second-order false beliefs. Analyses showed no statistically significant or weak correlations between the ability to produce verbal and cartoon humour and more mature theory of mind. No significant correlations were also found between the evaluation of the funniness of jokes and more mature theory of mind. The discussion of the results presents possible interpretations of the obtained results.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było sprawdzenie czy istnieje związek pomiędzy produkcją humoru werbalnego i rysunkowego oraz oceną śmieszności żartów tworzonych przez rówieśników a dojrzalszą teorią umysłu dziecka. W celu potwierdzenia hipotez przebadano 201 dzieci w wieku 7,5 lat. Produkcja humoru werbalnego i rysunkowego zbadana została za pomocą pytania dziecka, czy mogłoby opowiedzieć/ narysować coś śmiesznego, natomiast ocenę śmieszności żartów mierzono za pomocą ustalania hierarchii żartów od najśmieszniejszego do najmniej śmiesznego. Następnie badano zgodność oceny śmieszności żartów z częstością produkcji humoru rysunkowego. Dojrzalszą teorię umysłu zbadano zadaniami mierzącymi rozumienie fałszywych przekonań II rzędu. Analizy wykazały brak istotnych statystycznie lub słabe korelacji między umiejętnością produkcji humoru werbalnego oraz rysunkowego i dojrzalszą teorią umysłu. Wykazano także brak istotnych zależności między oceną śmieszności żartów i dojrzalszą teorią umysłu. W dyskusji wyników przedstawiono możliwe interpretacje uzyskanych wyników.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBiałecka-Pikul, Marta - 127299 pl
dc.contributor.authorSzlachta, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBiałecka-Pikul, Marta - 127299 pl
dc.contributor.reviewerWodniecka-Chlipalska, Zofia - 132687 pl
dc.date.accessioned2021-11-29T22:39:02Z
dc.date.available2021-11-29T22:39:02Z
dc.date.submitted2021-07-01pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-152649-228294pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/284526
dc.languagepolpl
dc.subject.entheory of mind, humour, production of humour, understanding humour, assesment of the ridiculousness of jokespl
dc.subject.plteoria umysłu, humor, produkcja humoru, rozumienie humoru, ocena śmieszności żartówpl
dc.titleProdukcja i ocena śmieszności żartów a rozwój teorii umysłu dzieci w wieku 7 latpl
dc.title.alternativeProduction and evaluation of the ridiculousness of jokes and the development of children's theory of mind at age 7.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this research was to examine whether there is a relationship between the production of verbal humour and cartoon humour and the evaluation of the ridiculousness of jokes created by peers and a child's more mature theory of mind. In order to confirm the hypotheses, 201 children aged 7 and a half years were studied. The production of verbal and cartoon humour was examined by asking the child if he or she could tell/draw something funny, while the evaluation of the funniness of jokes was examined by ranking the jokes from funniest to least funny. Then, the compliance of the assessment of the humour of jokes with the frequency of cartoon humour production was tested. The more mature theory of mind was examined with tasks measuring understanding of second-order false beliefs. Analyses showed no statistically significant or weak correlations between the ability to produce verbal and cartoon humour and more mature theory of mind. No significant correlations were also found between the evaluation of the funniness of jokes and more mature theory of mind. The discussion of the results presents possible interpretations of the obtained results.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było sprawdzenie czy istnieje związek pomiędzy produkcją humoru werbalnego i rysunkowego oraz oceną śmieszności żartów tworzonych przez rówieśników a dojrzalszą teorią umysłu dziecka. W celu potwierdzenia hipotez przebadano 201 dzieci w wieku 7,5 lat. Produkcja humoru werbalnego i rysunkowego zbadana została za pomocą pytania dziecka, czy mogłoby opowiedzieć/ narysować coś śmiesznego, natomiast ocenę śmieszności żartów mierzono za pomocą ustalania hierarchii żartów od najśmieszniejszego do najmniej śmiesznego. Następnie badano zgodność oceny śmieszności żartów z częstością produkcji humoru rysunkowego. Dojrzalszą teorię umysłu zbadano zadaniami mierzącymi rozumienie fałszywych przekonań II rzędu. Analizy wykazały brak istotnych statystycznie lub słabe korelacji między umiejętnością produkcji humoru werbalnego oraz rysunkowego i dojrzalszą teorią umysłu. Wykazano także brak istotnych zależności między oceną śmieszności żartów i dojrzalszą teorią umysłu. W dyskusji wyników przedstawiono możliwe interpretacje uzyskanych wyników.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Białecka-Pikul, Marta - 127299
dc.contributor.authorpl
Szlachta, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Białecka-Pikul, Marta - 127299
dc.contributor.reviewerpl
Wodniecka-Chlipalska, Zofia - 132687
dc.date.accessioned
2021-11-29T22:39:02Z
dc.date.available
2021-11-29T22:39:02Z
dc.date.submittedpl
2021-07-01
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-152649-228294
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/284526
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
theory of mind, humour, production of humour, understanding humour, assesment of the ridiculousness of jokes
dc.subject.plpl
teoria umysłu, humor, produkcja humoru, rozumienie humoru, ocena śmieszności żartów
dc.titlepl
Produkcja i ocena śmieszności żartów a rozwój teorii umysłu dzieci w wieku 7 lat
dc.title.alternativepl
Production and evaluation of the ridiculousness of jokes and the development of children's theory of mind at age 7.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Gdansk
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Płock
1
Skawina
1

No access

No Thumbnail Available
Collections