Kwestie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 r.

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to present the way in which Gazeta Wyborcza has reported on the process of drafting and then preparing and enacting the Constitution of the Republic of Poland in 1997. The first chapter presents the history of the legislative work conducted in the years 1989-1997 which focused on the preparation and enactment of the new constitution. In order to understand systematically the complexity of this undertaking, the particular stages leading to the enactment of the new general act have been described. The following issues have been discussed: the ongoing constitutional work in the years 1989-1993, the enactment of the Constitutional Act of 17th October 1992, the constitutional work in the Constitutional Committee of the National Assembly, the characterization of the constitutional projects submitted to the Constitutional Committee of the National Assembly and the enactment of the Constitution of the Republic of Poland. The second chapter presents the characteristics of Gazeta Wyborcza as a mass media and the disputable issues particularly emphasized in the pages of the said daily newspaper in the years 1989-1997, namely: the preamble, the President of the Republic of Poland, the Senate, the judiciary, the local government, the Catholic Church and the constitutional referendum.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zaprezentowanie w jaki sposób na łamach Gazety Wyborczej relacjonowano proces wypracowywania a następnie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w 1997 roku. W pierwszym rozdziale przedstawiona została historia prowadzonych prac legislacyjnych w latach 1989-1997 koncentrujących się na przygotowaniu i uchwaleniu nowej konstytucji. Dla systematycznego zrozumienia złożoności tego przedsięwzięcia opisane zostały poszczególne etapy prowadzące do uchwalenia nowego aktu generalnego. Omówione zostały następujące kwestie: prowadzone prace konstytucyjne w latach 1989-1993, uchwalenie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r., prace konstytucyjne w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, scharakteryzowanie projektów konstytucyjnych wniesionych do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego oraz uchwalenie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W drugim rozdziale przedstawiona została charakterystyka Gazety Wyborczej jako środka masowego przekazu oraz kwestie sporne szczególnie akcentowane na łamach wspomnianego dziennika w latach 1989-1997, a są to kwestie: preambuły, prezydenta RP, senatu, sądownictwa, samorządu terytorialnego, kościoła katolickiego oraz referendum konstytucyjnego.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSamsonowska, Krystyna - 131795 pl
dc.contributor.authorSajnóg, Patrykpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPudłocki, Tomasz - 144670 pl
dc.contributor.reviewerSamsonowska, Krystyna - 131795 pl
dc.date.accessioned2021-11-29T22:34:25Z
dc.date.available2021-11-29T22:34:25Z
dc.date.submitted2021-07-06pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-144545-246405pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/284515
dc.languagepolpl
dc.subject.enLegislative work, passage of '97 constitution, contentious issues, Gazeta Wyborczapl
dc.subject.plPrace legislacyjne, uchwalenie konstytucji '97, kwestie sporne, Gazeta Wyborczapl
dc.titleKwestie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 r.pl
dc.title.alternativeIssues of preparation and enactment of the Constitution of the Republic of Poland in 1997pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to present the way in which Gazeta Wyborcza has reported on the process of drafting and then preparing and enacting the Constitution of the Republic of Poland in 1997. The first chapter presents the history of the legislative work conducted in the years 1989-1997 which focused on the preparation and enactment of the new constitution. In order to understand systematically the complexity of this undertaking, the particular stages leading to the enactment of the new general act have been described. The following issues have been discussed: the ongoing constitutional work in the years 1989-1993, the enactment of the Constitutional Act of 17th October 1992, the constitutional work in the Constitutional Committee of the National Assembly, the characterization of the constitutional projects submitted to the Constitutional Committee of the National Assembly and the enactment of the Constitution of the Republic of Poland. The second chapter presents the characteristics of Gazeta Wyborcza as a mass media and the disputable issues particularly emphasized in the pages of the said daily newspaper in the years 1989-1997, namely: the preamble, the President of the Republic of Poland, the Senate, the judiciary, the local government, the Catholic Church and the constitutional referendum.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie w jaki sposób na łamach Gazety Wyborczej relacjonowano proces wypracowywania a następnie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w 1997 roku. W pierwszym rozdziale przedstawiona została historia prowadzonych prac legislacyjnych w latach 1989-1997 koncentrujących się na przygotowaniu i uchwaleniu nowej konstytucji. Dla systematycznego zrozumienia złożoności tego przedsięwzięcia opisane zostały poszczególne etapy prowadzące do uchwalenia nowego aktu generalnego. Omówione zostały następujące kwestie: prowadzone prace konstytucyjne w latach 1989-1993, uchwalenie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r., prace konstytucyjne w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, scharakteryzowanie projektów konstytucyjnych wniesionych do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego oraz uchwalenie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W drugim rozdziale przedstawiona została charakterystyka Gazety Wyborczej jako środka masowego przekazu oraz kwestie sporne szczególnie akcentowane na łamach wspomnianego dziennika w latach 1989-1997, a są to kwestie: preambuły, prezydenta RP, senatu, sądownictwa, samorządu terytorialnego, kościoła katolickiego oraz referendum konstytucyjnego.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Samsonowska, Krystyna - 131795
dc.contributor.authorpl
Sajnóg, Patryk
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Pudłocki, Tomasz - 144670
dc.contributor.reviewerpl
Samsonowska, Krystyna - 131795
dc.date.accessioned
2021-11-29T22:34:25Z
dc.date.available
2021-11-29T22:34:25Z
dc.date.submittedpl
2021-07-06
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-144545-246405
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/284515
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Legislative work, passage of '97 constitution, contentious issues, Gazeta Wyborcza
dc.subject.plpl
Prace legislacyjne, uchwalenie konstytucji '97, kwestie sporne, Gazeta Wyborcza
dc.titlepl
Kwestie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 r.
dc.title.alternativepl
Issues of preparation and enactment of the Constitution of the Republic of Poland in 1997
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Wroclaw
5
Bialystok
4
Bydgoszcz
3
Dublin
2
Krakow
2
Olsztyn
2
Wojkowice
2
Gliwice
1
Gmina Końskie
1

No access

No Thumbnail Available