Skutki obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek niepublicznych : zmiana formy nośnika akcji i jej wpływ na zabezpieczenia ustanawiane na akcjach

2021
journal article
article
dc.abstract.enDematerialisation of shares is not a new phenomenon in the Polish companies law. However, so far it only applied to companies participating in public trading. The most recent amendment to the Polish Companies Code also requires the dematerialisation of shares in the non-public joint stock companies and limited joint-stock companies from 1 March 2021. This change will have significant consequences for share trading by eliminating physical share documents and replacing them by electronic entries in share register or in the securities account in the National Securities Deposit.pl
dc.abstract.plDematerializacja w polskim prawie spółek nie jest zagadnieniem nowym. Dotychczas dotyczyła tylko spółek uczestniczących w obrocie publicznym. Ostatnia nowelizacja KSH wprowadziła również obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych niepublicznych oraz komandytowo-akcyjnych z dniem 1 marca 2021 r. Zmiana ta będzie miała doniosłe skutki dla obrotu akcjami poprzez wyeliminowanie dokumentów akcji oraz zastąpienie ich wpisami w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w KDPW.pl
dc.contributor.authorRutkowski, Michałpl
dc.date.accession2021-11-08pl
dc.date.accessioned2021-11-08T10:59:31Z
dc.date.available2021-11-08T10:59:31Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 20-21pl
dc.description.number1 (51)pl
dc.description.physical5-21pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283085
dc.identifier.weblinkhttps://drive.google.com/file/d/15LqmSSEM4I3FdkP9zCtMV1WneyY0IBxs/viewpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.endematerialization of sharespl
dc.subject.enshares registerpl
dc.subject.enshare document / share deedpl
dc.subject.enordinary (civil) pledgepl
dc.subject.enregistered pledgepl
dc.subject.enfinancial pledgepl
dc.subject.enpledge over sharespl
dc.subject.endebt securitiespl
dc.subject.pldematerializacja akcjipl
dc.subject.plrejestr akcjonariuszypl
dc.subject.pldokument akcjipl
dc.subject.plzastaw cywilnypl
dc.subject.plzastaw rejestrowypl
dc.subject.plzastaw finansowypl
dc.subject.plzastaw na akcjachpl
dc.subject.plzabezpieczenia wierzytelnościpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSkutki obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek niepublicznych : zmiana formy nośnika akcji i jej wpływ na zabezpieczenia ustanawiane na akcjachpl
dc.title.alternativeThe effects of the mandatory dematerialisation of shares issued by unlisted joint stock companies : the change of share form and its influence on the security interest established on sharespl
dc.title.journalPrzegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Dematerialisation of shares is not a new phenomenon in the Polish companies law. However, so far it only applied to companies participating in public trading. The most recent amendment to the Polish Companies Code also requires the dematerialisation of shares in the non-public joint stock companies and limited joint-stock companies from 1 March 2021. This change will have significant consequences for share trading by eliminating physical share documents and replacing them by electronic entries in share register or in the securities account in the National Securities Deposit.
dc.abstract.plpl
Dematerializacja w polskim prawie spółek nie jest zagadnieniem nowym. Dotychczas dotyczyła tylko spółek uczestniczących w obrocie publicznym. Ostatnia nowelizacja KSH wprowadziła również obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych niepublicznych oraz komandytowo-akcyjnych z dniem 1 marca 2021 r. Zmiana ta będzie miała doniosłe skutki dla obrotu akcjami poprzez wyeliminowanie dokumentów akcji oraz zastąpienie ich wpisami w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w KDPW.
dc.contributor.authorpl
Rutkowski, Michał
dc.date.accessionpl
2021-11-08
dc.date.accessioned
2021-11-08T10:59:31Z
dc.date.available
2021-11-08T10:59:31Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 20-21
dc.description.numberpl
1 (51)
dc.description.physicalpl
5-21
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283085
dc.identifier.weblinkpl
https://drive.google.com/file/d/15LqmSSEM4I3FdkP9zCtMV1WneyY0IBxs/view
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
dematerialization of shares
dc.subject.enpl
shares register
dc.subject.enpl
share document / share deed
dc.subject.enpl
ordinary (civil) pledge
dc.subject.enpl
registered pledge
dc.subject.enpl
financial pledge
dc.subject.enpl
pledge over shares
dc.subject.enpl
debt securities
dc.subject.plpl
dematerializacja akcji
dc.subject.plpl
rejestr akcjonariuszy
dc.subject.plpl
dokument akcji
dc.subject.plpl
zastaw cywilny
dc.subject.plpl
zastaw rejestrowy
dc.subject.plpl
zastaw finansowy
dc.subject.plpl
zastaw na akcjach
dc.subject.plpl
zabezpieczenia wierzytelności
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Skutki obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek niepublicznych : zmiana formy nośnika akcji i jej wpływ na zabezpieczenia ustanawiane na akcjach
dc.title.alternativepl
The effects of the mandatory dematerialisation of shares issued by unlisted joint stock companies : the change of share form and its influence on the security interest established on shares
dc.title.journalpl
Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Dublin
7
Warsaw
5
Malbork
3
Krakow
2
Lomé
2
New York
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Chandler
1
Kielpino Gorne
1
Downloads
rutkowski_skutki_obligatoryjnej_dematerializacji_akcji_2021.pdf
74
rutkowski_skutki_obligatoryjnej_dematerializacji_akcji_2021.odt
1