Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych

licenciate
dc.abstract.enThe work "Contracts for the transfer of the author's economic rights " describes the basic issues related to the indicated type of copyright contracts. In the first chapter of this work, author begins the analysis of the titled type of contract with an attempt to define and characterize- firstly the concept of „author's economic rights”, and then - copyright contracts. In the next chapter author compares contracts for the transfer of the author's economic rights with contracts transferring ownership of goods in order to discuss and show “essentialia negotii” of such contracts, their entities and the issue of their remuneration. A separate chapter is devoted to the issues of fields of exploitation which may sometimes cause a dispute in doctrine and practice. The work was written with the use of scientific literature, and it was meant to describe an issue of contracts for the transfer of the author's economic rights in a specific and cross-sectional way.pl
dc.abstract.plPraca “Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych” stanowi charakterystykę podstawowych zagadnień dotyczących wskazanego rodzaju kontraktów autorskoprawnych. W pierwszym rozdziale niniejszej pracy autorka rozpoczyna omawianie tytułowego rodzaju umów od podjęcia próby zdefiniowania i scharakteryzowania - najpierw samego pojęcia “autorskie prawa majątkowe”, a następnie - umów autorskoprawnych. W kolejnym rozdziale dokonuje porównania umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów o przeniesienie własności rzeczy, aby następnie omówić i wskazać przedmiotowo istotne postanowienia takich kontraktów, ich podmioty oraz kwestię ich wynagrodzenia. Oddzielny rozdział poświęcony jest problematyce pól eksploatacji, które stanowią obszar zainteresowania, a także w pewnym stopniu - sporu, w doktrynie i praktyce. Praca została napisana z wykorzystaniem literatury naukowej, a jej celem było przedstawienie tytułowego zagadnienia w sposób konkretny i przekrojowy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.contributor.authorKalankiewicz, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWidła, Bohdanpl
dc.contributor.reviewerWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.date.accessioned2021-10-29T21:58:45Z
dc.date.available2021-10-29T21:58:45Z
dc.date.submitted2021-09-24pl
dc.fieldofstudyprawo własności intelektualnej i nowych mediówpl
dc.identifier.apddiploma-154774-263449pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282449
dc.languagepolpl
dc.subject.encopyright contracts, devolution of author's economic rights, economic rights, fields of exploitation, copyright lawpl
dc.subject.plumowy autorskoprawne, przejście autorskich praw majątkowych, prawa majątkowe, pola eksploatacji, prawo autorskiepl
dc.titleUmowy o przeniesienie autorskich praw majątkowychpl
dc.title.alternativeContracts for the transfer of the author's economic rightspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work "Contracts for the transfer of the author's economic rights " describes the basic issues related to the indicated type of copyright contracts. In the first chapter of this work, author begins the analysis of the titled type of contract with an attempt to define and characterize- firstly the concept of „author's economic rights”, and then - copyright contracts. In the next chapter author compares contracts for the transfer of the author's economic rights with contracts transferring ownership of goods in order to discuss and show “essentialia negotii” of such contracts, their entities and the issue of their remuneration. A separate chapter is devoted to the issues of fields of exploitation which may sometimes cause a dispute in doctrine and practice. The work was written with the use of scientific literature, and it was meant to describe an issue of contracts for the transfer of the author's economic rights in a specific and cross-sectional way.
dc.abstract.plpl
Praca “Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych” stanowi charakterystykę podstawowych zagadnień dotyczących wskazanego rodzaju kontraktów autorskoprawnych. W pierwszym rozdziale niniejszej pracy autorka rozpoczyna omawianie tytułowego rodzaju umów od podjęcia próby zdefiniowania i scharakteryzowania - najpierw samego pojęcia “autorskie prawa majątkowe”, a następnie - umów autorskoprawnych. W kolejnym rozdziale dokonuje porównania umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów o przeniesienie własności rzeczy, aby następnie omówić i wskazać przedmiotowo istotne postanowienia takich kontraktów, ich podmioty oraz kwestię ich wynagrodzenia. Oddzielny rozdział poświęcony jest problematyce pól eksploatacji, które stanowią obszar zainteresowania, a także w pewnym stopniu - sporu, w doktrynie i praktyce. Praca została napisana z wykorzystaniem literatury naukowej, a jej celem było przedstawienie tytułowego zagadnienia w sposób konkretny i przekrojowy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.contributor.authorpl
Kalankiewicz, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Widła, Bohdan
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.date.accessioned
2021-10-29T21:58:45Z
dc.date.available
2021-10-29T21:58:45Z
dc.date.submittedpl
2021-09-24
dc.fieldofstudypl
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
dc.identifier.apdpl
diploma-154774-263449
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282449
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
copyright contracts, devolution of author's economic rights, economic rights, fields of exploitation, copyright law
dc.subject.plpl
umowy autorskoprawne, przejście autorskich praw majątkowych, prawa majątkowe, pola eksploatacji, prawo autorskie
dc.titlepl
Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
dc.title.alternativepl
Contracts for the transfer of the author's economic rights
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Wroclaw
9
Slopnice
6
Krakow
4
Warsaw
3
Bialystok
1
Dublin
1
Elblag
1
Olkusz
1
Rzeszów
1
Siemiatycze
1

No access

No Thumbnail Available