Platform business model for smart stadium

master
dc.abstract.enFans during matches and tournaments experience incredible emotions. The organizers and sports facilities, where the events take place, want to provide the highest possible level. Technology makes it happen and therefore business model for intelligent stadium as a platform is possible to create, and is responsible for providing new solutions. The platform generates value for customers, which are fans, sponsors and partners, but also sports facilities will benefit from it.The aim of this work was to create a business model for a smart stadium platform using the Business Model Canvas by Osterwalder. Nine elements of the model were identified and supported by the SWOT analysis tool to identify the strengths and weaknesses along with the opportunities and threats for the project. The paper presents the essence of the platform as a business model, its technological benefits and describes the value of the platform for fans and sports facilities. Its influence on the involvement of fans and their presence during matches in a sports facility was determined. Particular attention was paid to the role of participants' safety in the sports facility and the essence of social media in engaging fans. To conduct the SWOT analysis and to create a business model, extensive literature and examples of business model platforms were used, which were references and benchmarks. Variables such as the safety of sports events in accordance with applicable regulations, ordinances and standards in Poland and the European Union for stadiums with the applicable technological standards were taken into account. The business model does not provide all the information, but focuses on the basic functions of the application and the ease of implementation and deployment for each sports facility. The individuality of the needs and construction of individual facilities does not allow for personalization in this solution, but after introducing changes, it is possible.pl
dc.abstract.plKibice podczas meczów jak i turniejów doświadczają niesamowitych emocji. Organizatorzy jak i obiekty sportowe, na których odbywają się wydarzenia pragną zapewnić jak naajwięcej doświadczeń. Umożliwia to technologia i dzięki niej możliwe jest stworzenie inteligentnego stadionu w postaci platformy, która będzie odpowiedzialna za dostarczanie nowych rozwiązań. Platforma generuje wartość dla klientów, którymi są fani, sponsorzy oraz partnerzy, ale również zyskają na niej obiekty sportowe.Celem niniejszej pracy było stworzenie modelu biznesowego dla platormy inteligentnego stadionu przy użyciu Business Model Canvas autorstwa Osterwaldera. Zidentyfikowano dziewięć elementów modelu oraz wsparto narzędziem analizy SWOT do określenia silnych i słabych stron wraz z szansami i zagożeniami dla projektu. W pracy przedstawiono istotę platformy jako modelu biznesowego, płynące z niej technologiczne korzyści oraz opisano, jaką wartość dla fanów i obiektów sportowych tworzy platforma. Określono jej wpływ na zaangażowanie fanów oraz ich obecność podczas meczów na obiekcie sportowym. Szczególną uwagę zwrócono na rolę bezpieczeństwa uczestników na obiekcie sportowym oraz istotę mediów społecznościowych w zaangażowanie fanów. Do opisania analizy SWOT oraz stworzenia modelu biznesowego użyto obszernej literatury oraz przykładów platform modeli biznesowych, które były odnośnikami oraz benchamarkami. Wzięto pod uwagę takie zmienne, jak bezpieczeństwo imprez sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami i normami w Polsce oraz Uni Europejskiej dla stadionów wraz obowiązującymi normami technologicznymi.Model biznesowy nie dostarcza wszystkich informacji, lecz skupia się na podstawowych funkcjach apliakcji oraz łatwości implementacji i wdrożenia na każdy obiekt sportowy. Indywidualność potrzeb oraz konstrukcji poszczególnych obiektów nie umożliwia w tym rozwiązaniu personalizacji, jednak po wprowadzeniu zmian jest ona możliwa.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.authorKozińska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.reviewerNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.date.accessioned2021-10-28T21:46:26Z
dc.date.available2021-10-28T21:46:26Z
dc.date.submitted2021-10-22pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-149371-267336pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282204
dc.languageengpl
dc.subject.en- SMART STADIUM - SPORTS FACILITY - TECHNOLOGY INNOVATION - CANVAS BUSINESS MODEL - PLATFORM PROJECTpl
dc.subject.pl– INTELIGENTNY STADION – OBIEKT SPORTOWY – INNOWACJA TECHNOLOGICZNA – MODEL BIZNESOWY CANVAS – PROJEKT PLATFORMYpl
dc.titlePlatform business model for smart stadiumpl
dc.title.alternativeModel biznesowy platformy dla inteligentnego stadionupl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Fans during matches and tournaments experience incredible emotions. The organizers and sports facilities, where the events take place, want to provide the highest possible level. Technology makes it happen and therefore business model for intelligent stadium as a platform is possible to create, and is responsible for providing new solutions. The platform generates value for customers, which are fans, sponsors and partners, but also sports facilities will benefit from it.The aim of this work was to create a business model for a smart stadium platform using the Business Model Canvas by Osterwalder. Nine elements of the model were identified and supported by the SWOT analysis tool to identify the strengths and weaknesses along with the opportunities and threats for the project. The paper presents the essence of the platform as a business model, its technological benefits and describes the value of the platform for fans and sports facilities. Its influence on the involvement of fans and their presence during matches in a sports facility was determined. Particular attention was paid to the role of participants' safety in the sports facility and the essence of social media in engaging fans. To conduct the SWOT analysis and to create a business model, extensive literature and examples of business model platforms were used, which were references and benchmarks. Variables such as the safety of sports events in accordance with applicable regulations, ordinances and standards in Poland and the European Union for stadiums with the applicable technological standards were taken into account. The business model does not provide all the information, but focuses on the basic functions of the application and the ease of implementation and deployment for each sports facility. The individuality of the needs and construction of individual facilities does not allow for personalization in this solution, but after introducing changes, it is possible.
dc.abstract.plpl
Kibice podczas meczów jak i turniejów doświadczają niesamowitych emocji. Organizatorzy jak i obiekty sportowe, na których odbywają się wydarzenia pragną zapewnić jak naajwięcej doświadczeń. Umożliwia to technologia i dzięki niej możliwe jest stworzenie inteligentnego stadionu w postaci platformy, która będzie odpowiedzialna za dostarczanie nowych rozwiązań. Platforma generuje wartość dla klientów, którymi są fani, sponsorzy oraz partnerzy, ale również zyskają na niej obiekty sportowe.Celem niniejszej pracy było stworzenie modelu biznesowego dla platormy inteligentnego stadionu przy użyciu Business Model Canvas autorstwa Osterwaldera. Zidentyfikowano dziewięć elementów modelu oraz wsparto narzędziem analizy SWOT do określenia silnych i słabych stron wraz z szansami i zagożeniami dla projektu. W pracy przedstawiono istotę platformy jako modelu biznesowego, płynące z niej technologiczne korzyści oraz opisano, jaką wartość dla fanów i obiektów sportowych tworzy platforma. Określono jej wpływ na zaangażowanie fanów oraz ich obecność podczas meczów na obiekcie sportowym. Szczególną uwagę zwrócono na rolę bezpieczeństwa uczestników na obiekcie sportowym oraz istotę mediów społecznościowych w zaangażowanie fanów. Do opisania analizy SWOT oraz stworzenia modelu biznesowego użyto obszernej literatury oraz przykładów platform modeli biznesowych, które były odnośnikami oraz benchamarkami. Wzięto pod uwagę takie zmienne, jak bezpieczeństwo imprez sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami i normami w Polsce oraz Uni Europejskiej dla stadionów wraz obowiązującymi normami technologicznymi.Model biznesowy nie dostarcza wszystkich informacji, lecz skupia się na podstawowych funkcjach apliakcji oraz łatwości implementacji i wdrożenia na każdy obiekt sportowy. Indywidualność potrzeb oraz konstrukcji poszczególnych obiektów nie umożliwia w tym rozwiązaniu personalizacji, jednak po wprowadzeniu zmian jest ona możliwa.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.authorpl
Kozińska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.reviewerpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.date.accessioned
2021-10-28T21:46:26Z
dc.date.available
2021-10-28T21:46:26Z
dc.date.submittedpl
2021-10-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-149371-267336
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282204
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
- SMART STADIUM - SPORTS FACILITY - TECHNOLOGY INNOVATION - CANVAS BUSINESS MODEL - PLATFORM PROJECT
dc.subject.plpl
– INTELIGENTNY STADION – OBIEKT SPORTOWY – INNOWACJA TECHNOLOGICZNA – MODEL BIZNESOWY CANVAS – PROJEKT PLATFORMY
dc.titlepl
Platform business model for smart stadium
dc.title.alternativepl
Model biznesowy platformy dla inteligentnego stadionu
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
76
Views per month
Views per city
Mautes
8
New York
6
Bangkok
4
Boardman
4
Brisbane
4
Frankfurt am Main
4
Dublin
3
Escaudain
3
São Leopoldo
3
Bandung
2

No access

No Thumbnail Available